top of page
  • Foto van schrijverCarla de Ruiter

Wat heeft het universum te maken met jouw bedrijf?


‘Evolutionary purpose’ als voorwaarde voor nieuw, pionierend leiderschap.


Hoe geef je als pionierend leider richting aan wat er nodig is in jouw organisatie? Hoe weet je wat er nodig is? Hoe kun je in de complexiteit van de huidige samenleving nieuwe, waardevolle mogelijkheden creëren voor je klanten of oplossingen bedenken die een antwoord geven op ingewikkelde vraagstukken?


Organisaties veranderen, net zoals wij zelf. Althans: in een ideale wereld. Gelukkig zijn er inmiddels talloze innovatieve bedrijven en pioniers die nadenken over de vragen: wat hebben mijn klanten nodig en wat heeft de organisatie nodig om dat voor elkaar te krijgen? Deze vragen zijn nodig om te komen tot een bezield bedrijf met bevlogen medewerkers, een bedrijf dat bovendien aansluit op wat de wereld om ons heen van ons vraagt. Onze maatschappij vraagt om nieuwe, creatieve mogelijkheden omdat wat ooit werkte, nu niet meer werkt. Dat zien we bijvoorbeeld in de zorg waar het teveel aan protocollen averechts werkt en medewerkers amper nog dat luisterende oor kunnen zijn voor hun klant. In plaats daarvan zijn er strakke schema’s of moeten er ingewikkelde rapportages geschreven worden. In het onderwijs hebben docenten steeds meer taken, maar nog steeds dezelfde tijd ter beschikking om deze te realiseren. Het ziekteverzuim stijgt en de arbeidsvreugde neemt af. Inmiddels laten de prognoses zien dat er over tien jaar meer mensen als ZZP-er werken dan in loondienst.


Evolutionary purpose

Ik vind het een boeiende tijd en ik realiseer me dat we voor een uitdaging staan waar we nog niet eerder voor stonden: hoe geef je richting aan je organisatie in de huidige transitietijd en hoe kun je nieuwe wegen inslaan?

De term ‘evolutionary purpose’ wil zoveel zeggen als evolutionair doel of evolutionaire richting en wordt onder andere gebruikt door Brian Robertson, de grondlegger van de holocratische organisatiestructuur. Hij gebruikt deze term als aanduiding voor de intelligentie om ons pad in de richting van ons doel te bewandelen. Deze intelligentie hebben wij niet alleen zelf in ons, ook onze organisaties hebben deze in zich. Niet alleen wij als mens hebben een roeping, maar ook organisaties hebben dat. Wat is de identiteit van een organisatie en welke kant wil deze op? Elke organisatie heeft als het ware een plek in ons universum en elk bedrijf is een optelsom van het bewustzijn van de medewerkers en de mate van hun ontwikkeling. Robertson wil juist niet meer de vraag hoeven stellen die we vaak geneigd zijn te stellen, namelijk: “waar willen we deze organisatie voor gebruiken?” Alsof de organisatie ons bezit is. Hij stelt liever de vraag: “wat is het levende, creatieve potentieel van deze organisatie? Dat is wat hij bedoelt met ‘evolutionary purpose’: het diepste, creatieve potentieel om iets nieuws tot leven te brengen, om iets waardevols aan de wereld bij te dragen. Het is die creatieve impuls of dat potentieel waar we deel van uit willen maken, los van wat we zelf willen.


Creatiekracht In jezelf

Evolutionary purpose is voelbaar in jezelf. Het is een intelligente, voortstuwende creatiekracht die bergen kan verzetten, een impuls om te ontwikkelen. Het is een bruisende energie die nieuwe plannen mogelijk maakt en het ondenkbare denkbaar. Het is niet een gevoel van flow, maar een voortdurende staat van diepere verbinding met wie je bent als mens. Ik moet in dit verband altijd denken aan een kastanje, een in verhouding klein bolletje dat uitgroeit tot wat er in hem zit, een mooie grote kastanjeboom. Wij mensen hebben een geavanceerd bewustzijn en keuzevrijheid. Wij zijn nu in deze tijd in staat om bewust te creëren wat onze planeet nodig heeft. Er zit zoveel in ons en misschien komt er nog heel veel niet uit ons, maar we hebben wel een richting. Wanneer we in organisaties bewuste doelen voor de toekomst stellen en vaker de vraag durven te stellen: “wat is er werkelijk nodig vanuit een groter belang?”, komen de antwoorden vrij vanuit ons gezamenlijk potentieel, vanuit bezielde organisaties die iets belangrijks bij te dragen hebben en het verschil kunnen maken. Dit maakt ‘evolutionary purpose’ een belangrijke voorwaarde voor nieuw, pionierend leiderschap.


Wat vraagt dat van jou?

Van jou als pionierend leider vraagt dat om reflectie en het ontwikkelen van bewustzijn, van het bewust kunnen creëren van synergie tussen je medewerkers. Het vraagt ook om regelmatig bij te stellen en te kijken of de organisatiedoelen nog aansluiten bij de dieperliggende vraag van de samenleving.


Alles heeft met elkaar te maken

Wat heeft het universum te maken met jouw bedrijf? Hoe groter je perspectief op de realiteit is, hoe meer je ziet. Hoe eerder je ziet dat alles met elkaar in verband staat, hoe makkelijker je nieuwe, creatieve oplossingen bedenkt voor alle komende uitdagingen. We zijn geen op zichzelf staande mensen. We staan voortdurend in verbinding met elkaar. Elke actie van mij geeft een reactie van jou. Alle keuzes hebben effect. Wanneer jij jouw organisatie ziet als een levende organisatie met een groot potentieel en een plek binnen een groter geheel, ontvouwt er zich weer een nieuwe stap. Ontdek in jouw organisatie wat de diepere identiteit is en blijf ook je organisatie voeden met wie jij bent als pionier.

Comentarios


Nieuwe artikelen

bottom of page