top of page

Pionierend Leiderschap

Portret Carla_2022_04.jpg
urban1.png

"Pionierend leiderschap is een nieuwe leiderschapsfilosofie die wijst op de noodzaak van het ontwikkelen van ons bewustzijn als mens en het weer in contact komen met onze oorspronkelijke evolutionaire impuls: onze intelligente, voortstuwende creatiekracht die bergen kan verzetten."

Waarom is die noodzaak tot verandering aanwezig?

We ondergaan radicale veranderingen in een hoog tempo. De oude systemen en gedragingen in de maatschappij, in organisaties, maar ook in onszelf lijken niet meer afdoende te zijn of te kloppen. We leven inmiddels in een totaal ander tijdperk dan we tot nu toe gekend hebben. Met niet alleen uitdagingen, maar ook met legio mogelijkheden. Een pionier is iemand die vooruitziet en vooruitloopt, juist op die momenten dat anderen dat nog niet zien of durven. Innovatie, grote visie, leiderschap en creativiteit, het gaat hand in hand. Hoe kun je een pionier zijn zonder een voorbeeld te hebben? Hoe krijg je zicht op wat er dan komt? Werk je samen of is pioniersschap meer iets om alleen uit te vinden? Hoe kan jij van waarde zijn en impact krijgen met jouw idealen? Alleen of samen met anderen?

Pionierende leiders gaan uit van een ontwikkelingsperspectief waarin zij integriteit, leiderschap, talenten, authenticiteit en ieders mogelijkheden en krachten samenbrengen.

Voor wie?

Pionierend Leiderschap is voor eenieder die pionier durft te zijn in een tijd waarin de ongezonde kanten van onze vergaande individualisering schrijnend zichtbaar zijn. Na het stadium van zelfreflectie zijn we toe aan een volgende, nieuwe stap in de ontwikkeling van mens naar bewuste wereldbouwer. Leiderschap is niet alleen voor managers of managementteams, maar ook voor ondernemers en idealisten met lef die realistisch zijn over de toekomst.

 

Door wie?

Carla de Ruiter, hoofdredacteur van Pioniers Magazine, leiderschapstrainer en sparringpartner voor organisaties en ontwikkelde een nieuwe vorm van leiderschap waarbij haar inzichten en die van vele pioniers die zij interviewde, handvatten bieden voor onbegrensde mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Zij schreef het boek: “Pionierend Leiderschap, een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie”.

Wil jij je verder ontwikkelen als pionierend leider?

Neem dan contact op voor een training of een advies/ begeleidingstraject.

Kijk ook op de website over Pionierend Leiderschap voor meer informatie.

bottom of page