top of page

Onze visie

Image by Riccardo Annandale
urban1.png

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor pionierende vernieuwers in betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering.

 

Deze vernieuwers staan bewust in het leven en brengen dat tot uiting in hun levensstijl en door maatschappelijke betrokkenheid. Zij zien zingeving, verdieping en transformatie als belangrijke fundamenten van het leven zelf. Zij willen vanuit deze basis gevoed worden in hun werk en leven. 

Podium voor kennis en ervaring

Pioniers Magazine is een digitaal magazine dat pioniers ondersteunt bij hun leiderschap en ondernemerschap, hen uitdaagt bij ontwikkeling en een podium biedt om kennis en ervaring te delen. We laten mensen aan het woord die vanuit de praktijk weten waar ze het over hebben.

Systeemverandering

We leven in een tijd dat de oude systemen niet meer werken in organisaties en in de maatschappij. Het is een tijd van vergaande transformatie. We bieden inspiratie en verdieping voor organisaties, leidinggevenden, bestuurders en ondernemers die meer van maatschappelijke betekenis willen zijn. Wij gaan ervan uit dat de echte verandering van onderaf komt. Dus niet door een politiek systeem of bestuurslaag. Het komt van mensen en organisaties met een maatschappelijke missie. Kortom... we moeten het hebben van pioniers die hun nek durven uitsteken om met iets te komen wat nog niet eerder is gebeurd. Daar zit de echte transformatiekracht.

Voorbeeld voor nu en de toekomst

Wij zien Pionierend Leiderschap en Dienend-Leiderschap als vormen van leiderschap die een positieve, evolutionaire vooruitgang kunnen faciliteren in en tussen mensen. Een pionierend leider baseert keuzes op het vooruitbrengen van leiderschap, realiteit, zingeving, rechtvaardigheid en integriteit. Een pionierend leider is zich altijd bewust van zijn of haar plek als mens in het continuüm van verleden, heden en toekomst. Een pionierend leider wil een voorbeeld zijn en het verschil maken voor nu en voor de toekomst. Voor de huidige generaties maar ook voor de generaties die komen. 

Image by Javier Allegue Barros
bottom of page