top of page
  • Foto van schrijverWiebe Bakker

Wil je de wereld veranderen? Begin dan in jezelf


Dit artikel benadrukt het belang van persoonlijke transformatie als essentieel onderdeel van betekenisvol ondernemen en het streven naar een positieve impact op de wereld. In dit artikel pleit ik voor het loslaten van angst en het omarmen van een nieuw perspectief dat gericht is op het bouwen van een mooiere wereld. Het gaat om een verschuiving van een ego-gebaseerde houding naar een ecologisch bewustzijn, waarbij mensen zich bewust worden van hun rol als onderdeel van de natuur. Als onderdeel van een groter geheel heb je meer impact op de systeemverandering dan je denkt. Blijf trouw aan dat wat voor jou van waarde is en zet je talenten in om bij te dragen aan een mooiere wereld. Dat is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor jouw eigen welbevinden.

Betekenisvol ondernemen begint meestal vanuit een drang om de wereld te willen veranderen, maar je maakt de meeste impact wanneer je de manier waarop jij je verhoudt tot de wereld verandert. Jouw perceptie op de werkelijkheid en jouw vermogen om hiermee om te gaan bepalen voor een groot deel de impact die je maakt. Een wijze Soefi mysticus, genaamd Rumi, sprak ooit deze wijze woorden:

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.

Today I am wise, so I am changing myself.”

We zijn tot veel meer in staat dan we nu laten zien

Hoe is het mogelijk dat wij als mensen onze eigen leefomgeving vernietigen, terwijl we tot zoveel meer in staat zijn? Wij hebben de capaciteiten in huis om naar de maan te vliegen, maar waarom zetten we onze genialiteit niet in om te bouwen aan een mooiere wereld?

Het antwoord op deze vraag is in mijn ogen vrij simpel. Wij gebruiken ons geniale brein grotendeels om risico's te vermijden. We zijn bang voor het onbekende, bang voor gezichtsverlies, bang om de controle te verliezen. Maar wat zou er gebeuren wanneer we deze angst loslaten en ons richten op wat we wel willen? Als we al die hersencapaciteit inzetten voor het juiste doel: Het bouwen aan een mooiere wereld.
Tijd voor een nieuw perspectief


Voorbij onze angsten ontdekken we ons werkelijke potentieel. De meesten van ons zijn opgegroeid met het idee dat je moet zorgen voor zekerheid: een vaste baan, een huis + hypotheek, pensioenopbouw en een goede verzekering. Sterker nog, onze hele samenleving is zo ingericht. We willen risico’s zoveel mogelijk vermijden en het liefst uitsluiten. Daar zijn we zelfs heel goed in geworden, maar we betalen hier een hoge prijs voor. In de afgelopen 2500 jaar, en met name de laatste 400 jaar, zijn we de natuur steeds meer naar onze hand gaan zetten. We hebben onszelf boven de natuur geplaatst (EGO), met als gevolg dat we ons in een ecologische ramp begeven. We hebben 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden, die leven op aarde mogelijk maken. (Bron)
Ecologisch bewustzijn


In de afgelopen decennia zien we dat er een ecologisch bewustzijn in opkomst is. Steeds meer mensen komen tot het besef dat wij een onderdeel zijn van de natuur (ECO). We houden met ons handelen rekening met de natuur. We kopen steeds vaker biologisch eten, we plaatsen insectenhotels in onze tuinen en we laten een stukje vlees steeds vaker links liggen. Maar kunnen we op deze manier het tij nog keren en ervoor zorgen dat we binnen de ecologische grenzen van de aarde blijven? 
Ons ware potentieel


Crisis in het Chinees betekent 'kans'. De huidige crises biedt in mijn ogen een kans om ons ware potentieel te leven en de plek die ons toebehoort in te nemen. Wij zijn tot zoveel meer in staat dan we nu laten zien. Als tijdelijke bewoners hebben we een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor deze prachtige planeet. Hoe kunnen we dienend zijn aan het leven op aarde en waarde toevoegen in plaats van te onttrekken? (SEVA) Niet vanuit een moreel besef, maar omdat dat je er gelukkiger van wordt wanneer je jouw talenten inzet voor het grotere geheel.

"Ware voldoening ligt in het laten samenvallen van jouw talenten met dat waar de wereld behoefte aan heeft"


Je vraagt je misschien af, wat kan ik betekenen als 1 van de ca. 9 miljard mensen op deze aarde? Hoe kan ik het verschil maken? Ik geloof dat je als individu een enorm verschil kunt maken en er zijn al zoveel mensen die dit doen. Onderzoek toont aan dat we 25% van de mensen nodig hebben om een systeem te doen kantelen. Of je nu ondernemer, leerkracht, ambtenaar, ouder of burger bent, jij kunt het verschil maken. Individuen vormen communities en organisaties en zij vormen de maatschappij.

Zelf stappen zetten? Doe mee met de jaargroep betekenisvol ondernemen die op 29 november van start gaat. Kijk hier voor meer informatie en plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Comments


Nieuwe artikelen

bottom of page