top of page
  • Foto van schrijverMarieke van Voorn

Pionierende leiders her-inneren zichzelf


Onlangs kreeg ik een mooie uitnodiging van hoofdredacteur Carla de Ruiter. “Hallo Marieke, zou het iets voor jou zijn om voor Pioniers Magazine te schrijven? Ik nodig je daar graag voor uit”. Er was maar één antwoord mogelijk. “Natuurlijk!” Ik ben mijn hele werkende leven al een pionier geweest, hoewel ik me daarvan in het begin van mijn loopbaan niet bewust was. Ik voelde me zelfs vrij onzeker en begreep destijds de mores niet helemaal en kreeg er buikpijn van. Maar na verloop van tijd realiseerde ik me dat ik andere verbanden legde en -dus- andere mogelijkheden zag dan veel van mijn collega’s. In managementtaal val ik waarschijnlijk in de categorie ‘dwarsdenker’.


Carla schrijft in haar boek dat “Pionierende leiders een universele kijk hebben op de complexiteit van het leven. Het zijn mannen en vrouwen die pionier durven zijn in een tijd waarin we ons bewust kunnen zijn van de keuzes die we maken voor onszelf, voor anderen en voor een groter geheel. Door gebruik te maken van intelligente creatiekracht, het potentieel dat in jou zit en jouw unieke capaciteiten en inzichten, ben je in staat om gezond te blijven en te bouwen aan een verantwoorde toekomst en een gezonde aarde voor jou en de generaties die na jou komen”.

Ze heeft het prachtig en krachtig geformuleerd. Als mensheid hebben we - individueel en collectief - een enorme intelligente creatiekracht, die in het onderwijs en in ons werkende leven maar matig wordt gestimuleerd of aangeboord. Tenzij we ons gaan her-inneren wie we zijn, zodat we niet anders kunnen dan onze eigen stroom volgen en onze unieke bijdrage leveren aan ‘heel de samenleving’.


HER-INNER JEZELF

Worden wie je bent door jezelf te her-inneren met je unieke gaven en intelligente creatiekracht, staat centraal in mijn eerste boek ‘Heel de organisatie’. Leiders die zichzelf kennen, die zich verbinden met hun ware essentie en levensintentie, kunnen ‘helende, transformerende ofwel pionierende leiders’ zijn.

Worden wie je bent, gaat gepaard met een innerlijke reis langs je schaduw- en lichtkanten. Schaduwkanten zijn je onbewust afgewezen zielsdelen. Van kinds af aan passen mensen zich aan hun ouders aan, om geaccepteerd te worden of om te overleven. Zo onderdrukt ieder mens emoties, karaktereigenschappen, herinneringen, verlangens, impulsen, angsten en geheimen. Maar ook onverwerkte persoonlijke en familietrauma’s uit het verleden kunnen onbewust voor bepaalde gedragingen zorgen.


‘Wanneer het ego niet klaar is om de schaduw te zien en te accepteren, dan blijft deze patroonmatig terugkomen tot de les is geïntegreerd.’

– Carl Jung


Op een sluwe manier dringen gedragspatronen je bewustzijn en je leven binnen, omdat je bestuurd wordt door je schaduw, zonder dat je het weet. Wanneer je je talenten of wie je bent in de schaduw zet, bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je op voorhand wordt afgewezen, kun je niet vol in je creativiteit en authenticiteit staan. Tot het moment dat je er helemaal klaar voor bent om jezelf te laten zien, blijft je schaduw zich aan je opdringen in de vorm van projectie: je ziet bij de ander (zoals klanten, cliënten, deelnemers) geprojecteerd wat jij in jezelf onder ogen mag komen.


Je intelligente creatiekracht ‘aan’ zetten is een proces waar je een groeiend vertrouwen in het proces en in jezelf door krijgt. Want als er één schaduwkant over de dam is, dan volgen er meer. Iedere kwaliteit in de schaduw wil koste wat het kost in het licht staan wanneer je ‘ja’ zegt tegen het her-inneren van je oorsprong, wie je in essentie bent en wat je missie is, zo heb ik zelf met ups en downs gemerkt.


ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN MET INNERLIJKE AUTORITEIT


Met een continue fascinatie je eigen schaduwkanten onderzoeken en in het licht zetten is dus een voorwaarde voor helende, pionierende leiders die effectief mensen of organisaties willen gidsen. Dit proces bevordert je onderscheidingsvermogen, omdat je meer en meer je eigen innerlijke gids wordt. Je gaat je eigen waarneming steeds meer vertrouwen. Dit vermogen ontwikkelt zich naarmate je spirituele groei vordert. Het leidt tot de volgende vijf kenmerken van helende leiders:


  1. Stop met fixen, start met zelfheling. Je voelt aan of de ander problemen en de verantwoordelijkheid daarvoor op jouw bord legt. Je bent niet in te palmen met complimenten, een mooie fee of andere emolumenten. Jij gaat je erop toeleggen de ander(en) te voeden met bewustzijn om hem/haar/hen de weg te wijzen… naar binnen. Wanneer jij continu alert bent op je eigen zuiverheid en heelheid, kun je effectief bijdragen aan heelheid bij anderen en organisaties die van zichzelf verwijderd zijn.

  2. Samenhang van verleden, heden en toekomst. Wanneer je je eigen her-inneringsproces aangaat, krijg je steeds beter ‘vat’ op de oorzaak en het gevolg van wat zich in je eigen leven en in je organisatie afspeelt. Met inzicht in de diepere bron van gedragspatronen kun je je eigen angsten, patronen, blinde vlekken en verstrikkingen loslaten en gaandeweg gaan ontstijgen. Wanneer je inziet en doorvoelt dat je eigen gedrag mede voortkomt uit overlevingsstrategieën in je familiesysteem, leidt deze verruiming van je bewustzijn, tot compassie en authentieker gedrag. Helende leiders brengen alles met alles in verbinding: het heden, het verleden en de toekomst. Het licht en de schaduw. Het bewuste en het onbewuste. Niets buitensluitend, maar alles wat er is verwelkomend met compassie en empathie. Je weet dat alle daden effect hebben, ook wanneer je besluit niets te doen.

  3. Observeren en integreren. Door het loslaten van je eigen beschermingsmechanismen kun je je steeds dieper verbinden met jezelf. Door het aangaan van deze verstrikkingen komt je ego in balans met je hart en ziel. Je gaat observeren in plaats van oordelen. Je handelingen komen meer en meer vanuit neutraliteit en compassie voort en niet (langer) uit een oude groef. Wanneer je verbonden bent met wie je in essentie bent, kun je vertrouwen op je innerlijk weten en durf je meer te vertrouwen op je eigen keuzes. Zo inspireer je anderen om hetzelfde te doen, zodat ze ook autonome, authentieke keuzes maken en een voorbeeld van zelfvertrouwen en zelfcreatie durven zijn.

  4. Innerlijk weten en eenheidsbewustzijn. Mensen die verbonden zijn met zichzelf, kunnen gemakkelijker ‘tappen’ uit een groter veld van intelligentie. Alle antwoorden zijn immers in jezelf te vinden in relatie tot dat grotere veld. Lynne McTaggert (2008) schreef een krachtig en verhelderend boek over hoe mensen kunnen communiceren met dit kwantumveld. Wanneer je verbondenheid ermee groeit, krijg je geniale invallen. Contacten en gebeurtenissen vallen je toe, synchroon met je innerlijke proces. Doordat je innerlijk weten je kompas is, doorzie je het spel dat zich in de schaduw bevindt en welk potentieel graag naar het licht komt.

‘Synchronicity is a reality for those who have eyes to see.’

- Carl Jung


Synchroniciteit is het fenomeen dat je ervaart dat gebeurtenissen niet voor niets juist op dát moment plaatsvinden (Jaworski, 2000). Je kunt als het ware je bewustzijnsveld om je heen lezen. Wanneer jij jouw essentie dichter nadert, krijg je een ander energieveld met meer gelijkgestemde zielen, andere pioniers, op je pad.


5. Spreek je eigen waarheid. Verbonden met jezelf wordt het gemakkelijker om jezelf uit te spreken, ook wanneer de boodschap voor de ander minder aangenaam is. Je bent namelijk onthecht van andermans mening, je hebt je eigen waarheid. Je wordt zo een helende leider met meer invloed, want heldere heelmeesters reinigen de onderstroom en herstellen het zelfhelend vermogen.


Zelf heb ik ervaren dat hoe authentieker je bent, hoe meer impact je als pionierende, helende leider kunt hebben vóór het grotere geheel. Ik leerde om me met een steeds ruimer bewustzijn over te geven aan en te navigeren met wat zich aandient in de emerging future, zonder paniekvoetbal, zonder terug te grijpen op controlemechanismen. Het voelt als een verademing en een rustgevend innerlijk weten dat ik weet wat ik mag bijdragen aan ‘heel de samenleving’: verruiming van bewustzijn over het co-creëren van gezonde patronen en kloppende structuren. Daarover gaat mijn nieuwe boek dat op 23 november 2023 verschijnt.

36 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Nieuwe artikelen

bottom of page