top of page
  • Foto van schrijverDesirée Paalvast

Leren en werken vanuit volledig empowerment, hoe doe je dat?


Empowerment gaat over de verbinding tussen jou en de ander. De filosofie van Servant-Leadership is dat zelfkennis van levensbelang is om als leider te functioneren. Vanuit zelfkennis en zelfleiderschap ontstaat de ruimte om leiding te geven aan anderen. Dat lukt alleen als je zelf empowered bent. In hoeverre ken je jezelf? Ben je authentiek, moedig en bescheiden en ben je in staat om onvoorwaardelijk van anderen en jezelf te houden? Een servant-leader gelooft in de waarde van ieder individu. Empowerment draait namelijk om erkenning, waardering en inzien wat iemand nog kan leren. Mensen worden pro-actiever, zelfverzekerder en succesvoller als ze écht doen waar ze goed in zijn en wat goed bij hen past. Empowerment is de capaciteit om mensen bewust te maken van hun ontwikkeling en ze daarin te steunen en te stimuleren. Het levert tevreden medewerkers op die langer bij een organisatie blijven, beter samenwerken en beter werk leveren, doordat zij ruimte, kansen en verantwoordelijkheid krijgen.

“Ben je authentiek, moedig en bescheiden en ben je in staat om onvoorwaardelijk van anderen en jezelf te houden?”

Hoe weet je of je empowered bent? Hoe doe je dat, andere mensen empoweren? Achterhaal de sterke punten van je mensen en zorg ervoor dat ze deze gaan benutten en inzetten. Empowerment kun je bewerkstelligen door te luisteren, zelfstandigheid aan te moedigen, mensen regelmogelijkheden te geven, informatie te delen, training en gerichte coaching te bieden. Pas wanneer een mens zijn/haar eigen authenticiteit kent en zonder beperkingen van daaruit kan leven, is er sprake van volledige empowerment. Ben jij een empowered mens? Waar blijkt dat uit? Door de antwoorden op de volgende vragen krijg je daar inzicht in: Ken je jouw waarden? Leef je vanuit je waarden? Leer je voortdurend? Laat je je niet van de wijs brengen bij tegenslag in je leven? Ben je 100% verantwoordelijk voor je gedrag en daarop aanspreekbaar?


Empowerment in de praktijk Empoewerment is kortom: mensen helpen te groeien en tot betekenis te komen: be the game changer. Hoe ziet empowerment er in de praktijk uit? Ik ging hierover in gesprek met HR Directeur Paul Hermans van Q-Park Nederland en ambassadeur van de Stichting Ubuntu Nederland. Ubuntu is een Afrikaanse filosofie die staat voor mens worden door anderen. Vanuit dit gedachtegoed werkt hij in een organisatie.

“Empowerment is voor Paul je natuurlijke kracht, de talenten van jezelf én van andere inzetten en die tot groei laten komen. Daarmee is empowerment voor iedereen anders.”

Empowerment is voor Paul je natuurlijke kracht, de talenten van jezelf én van andere inzetten en die tot groei laten komen. Daarmee is empowerment voor iedereen anders. Het is niet ‘one size fits all.’ Empowerment klinkt als één begrip, maar het kan voor eenieder anders uitwerken, aldus Paul. Hoe empowered is hij zelf? Hij is zich bewust waar zijn natuurlijke kracht ligt in het samenspel met de anderen. Hij koppelt dit direct aan Ubuntu: “Een mens is een mens, omdat er andere mensen zijn.” Dit maakt dat Paul gelooft dat je niet alleen empowered kunt zijn, dat ben je altijd in een setting met de ander. Hermans natuurlijke kracht is het verbinden van mensen en bedrijven en beiden beter maken. Zijn missie ligt zowel in het beter maken als het verbinden. Hij werkt vanuit de vraag: “Hoe kan ik de natuurlijke kracht van een mens, medewerker of mijzelf benutten en inzetten om een bijdrage te leveren?”


In het bedrijfsleven wordt empowerment soms vertaald als mensen mandaat geven om iets te doen. Hiermee slaat men de plank mis. Bij empowerment in leiderschap ben je je bewust van je eigen kracht en talenten. Je reflecteert daar op en staat ervoor open dat je omgeving je daarop spiegelt én je (her)kent/erkent de kracht van andere mensen, die je op jouw beurt spiegelt. Je creëert een setting van gelijkwaardigheid en durft daarin kwetsbaar te zijn.

De zichtbare gevolgen van empowerment binnen organisaties zijn dat plezier en prestatie hand in gaan, doordat je een omgeving creëert waarin mensen tot hun recht komen en waarin ze een bijdrage leveren aan waar het bedrijf voor staat.

De basis ingrediënten om vanuit empowerment te handelen, zijn volgens Hermans: geloven in de kwaliteit en de talenten van je mensen en een omgeving waar men elkaar ziet en waar sprake is van vertrouwen en respect. Als dat er niet is dan bouw je alles op drijfzand. Het is een reis die je maakt in de organisatie en het is niet een knop die je kunt omzetten. Hermans vindt het een boeiende vraag om na te denken over wie bepaalt of je empowered bent of handelt. Hij zegt: “Dat kun je alleen met elkaar bepalen. Empowered zegt iets over de omgeving, de cultuur waarin je met elkaar werkt.”


Volgens hem wordt er meer over empowerment gesproken dan er daadwerkelijk aan wordt gedaan. Hij ziet dat het steeds meer gaat leven. Hij vertelt dat twintig jaar geleden al binnen Xerox gesproken werd over empowerment en dat betekende dat iemand iets mocht doen. Tijdens zijn deelname in Denemarken aan ‘Leading with Purpose’ werd ook zichtbaar dat er veel over empowerment gesproken wordt, maar dat het lastig is om in de praktijk te brengen. Dit komt mede doordat veel organisaties nog op de oude hiërarchische wijze werken en dat er veel leiders zijn die het lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen of voor wie controle leidend is boven vertrouwen. Laat tegenslag, dagdromerij, mislukking, opgeven en angst zien. Laat zien hoe adaptable je bent in verschillende omstandigheden en neem je omgeving daarin mee. Empowerment is een wisselwerking.


Empowerment kun je klein en op elk niveau starten Hoe ziet empowerment er binnen zijn eigen organisatie uit? Hermans brengt binnen zijn eigen afdeling/team zijn filosofie in praktijk en ziet daar positieve resultaten van. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van veiligheid en gelijkwaardigheid. Hij gelooft dat je empowerment klein en op ieder niveau kunt starten. De echte verandering begint klein. Het is mooi als het aan de top begint, maar niet noodzakelijk. Als leider moet je je wel bewust zijn van de twee verschillende omgevingen in je organisatie en dat je ernaar streeft om die twee met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het één sluit het ander niet uit maar kan elkaar juist versterken. Het woord empowerment an sich komt niet voor in de cultuurwaarden van Q-Park, maar wel aspecten van de cultuurwaarden, zoals bevlogen, doelgericht, verantwoordelijk en samen beter, grijpen in op empowerment. Empowerment is het beste uit je medewerkers halen, maar ook elkaar aanspreken, afspraken maken en daar duidelijk over zijn.


Wil je meer weten over de activiteiten van Paul Hermans? Je kunt hem volgen op LinkedIn

Wil jij inzichtelijk krijgen waar jij staat in jouw persoonlijk leiderschap? Hoe maak je het mogelijk om nieuwe wegen te bewandelen? Hoe zorg je dat de persoonlijke ontwikkeling van anderen/je medewerkers kan faciliteren, ondersteunen en bevorderen? Hoe je de sterke punten van mensen kan achterhalen benutten en kan inzetten? Hoe laat je medewerkers zelf beslissingen nemen? Neem dan gerust contact op met The Leader Inside.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Nieuwe artikelen

bottom of page