Artikelen

Zonnepanelen een slim idee? Niet altijd als je om het milieu geeft

Via de Vereniging Eigen huis had ik me ingeschreven voor een zonnepanelen project. Je kent dat wel: gezamenlijk inkopen maakt het toch goedkoper. Daarbij dacht ik met zonnepanelen op mijn dak ook ecologisch verstandig bezig te zijn. Goede gedachtegang toch? Het liep anders…

Op de dag van de dak schouw moest ik een aantal documenten aanleveren, waaronder de jaaropgave energiegebruik van mijn energieleverancier Qurrent. Natuurlijk had ik die jaaropgave ooit weleens bekeken, maar nooit echt goed. Op de voorpagina prijkt het Qurrent stroometiket dat weergeeft waar mijn energie vandaan komt. Daarop lees ik: 97% windenergie; 3% zonne-energie en 0% Grijze stroom. Met andere woorden: 100% groene stroom! Voor alle zekerheid had ik nog even contact met de leverancier en deze bevestigde nog eens dat ik 100% groene energie ontvang. Op de dag van de dak schouw ontvang ik documentatie over de zonnepanelen. Mijn keuze zou vallen op de mono kristallijne zonnepanelen, die gemaakt worden van silicium.

Duurzaam of vervuilend?

De vraag die in mij oppopt is: wat is de belasting voor het milieu bij de delving van silicium en de productie van de zonnepanelen die ik straks op mijn dak wil gaan leggen? Het kost me een middagje internetten maar uiteindelijk krijg ik toch onderbouwde informatie over de donkere kant van zonne-energie. Plus antwoord op mijn vraag of zonnepanelen echt duurzaam zijn – of ook vervuilend.

Ik zal je de lange rapporten besparen en me beperken tot een paar feiten:

  • De uitstoot van CO2 voor de productie van de zonnepanelen per kilowattuur zonne-energie van mono-kristallijn silicium bedraagt omgerekend over een periode van 30 jaar 35 tot 55 gram per kilowattuur per jaar. Mijn jaarlijkse behoefte is bijna 7000 Kwh dus dat komt neer op een jaarlijkse CO2-uitstoot van 245 tot 385 kilogram;
  • Het zou ideaal zijn als de productie van zonnepanelen zo min mogelijk schade aanricht aan mens en milieu. Echter vanwege de moordende concurrentie is dat niet mogelijk. Het winnen en bewerken van silicium is een kostbaar proces dat veel energie vraagt en dit kun je echt niet duurzaam noemen. Het merendeel van de panelen wordt gemaakt in China, dus reken maar uit wat het transport aan vervuiling met zich meebrengt. En dat staat nog los van de vraag onder welke condities deze panelen gemaakt worden;
  • Ook heb ik het niet over de CO2-emissies van alle technologieën die extra nodig zijn, denk aan bevestigingsmaterialen, kabels, randapparatuur voor omzetting e.d.;
  • De EROI – Energy Return On Energy Investment – is gemiddeld drie jaar. Maar omdat de vraag naar zonnepanelen exponentieel toeneemt betekent dit ook een exponentiele toename van de CO2-uitstoot. Dit heeft te maken met het feit dat het geïnstalleerd vermogen ieder jaar exponentieel toeneemt. Landelijk verdubbelt het ieder jaar en dat gaat maar door;
  • Hoewel zonnepanelen veel energie kosten om ze te produceren, leveren ze wel schone energie op. Volgens onderzoekers veroorzaakt de productie van energie door fossiele brandstoffen tenminste tien keer zoveel broeikasgassen, namelijk 450 gram per Kwh voor gas en 850 gram CO2 per Kwh voor steenkool.

Conclusie

Zonne-energie is geen klimaat neutrale oplossing. Het is wel een veel betere keuze dan elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen.

Op basis van bovenstaande afweging kun je dan vervolgens zeggen: Doen die zonnepanelen! Want het is een betere keus dan fossiele energie. Goed bezig, Daan. Toch is dat niet het geval. Ik ontvang namelijk al 100% groene energie via mijn leverancier, en de EROI op windturbines bedraagt ‘slechts’ 3 tot 6 maanden.  Met de aanschaf van eigen zonnepanelen belast ik het milieu nodeloos met een extra CO2-uitstoot van 385 kg per jaar. Het voelt als het kopen van een Tesla als tweede auto. Of het kopen van een extra spijkerbroek terwijl ik er maar eentje nodig heb.

De dieperliggende vraag is of ik ga voor economisch of ecologisch gewin. Volgens de berekening van de zonnepanelen leverancier zouden ‘mijn’ panelen me in de komende 25 jaar een winst opleveren van € 20.388,00, dus € 815,00 per jaar inclusief de afschrijving van de initiële investering. Vanuit ecologisch gewin ‘kost’ deze aanschaf een belasting van het milieu van ruim 9000 kg CO2.

Als ik de zonnepanelen niet aanschaf kan ik dus die uitstoot besparen waardoor ik het milieu minder belast. Gebruik ik ‘slechts’ mijn ratio (IQ), dan kies voor de economische optie. Nu ik mijn EcQ, Ecologische Intelligentie, gebruik kies ik ervoor om geen zonnepanelen te laten plaatsen omdat ik hiermee een extra CO2-emissie uitsluit. Dat vind ik toch belangrijker en emissie besparen was het doel van mijn overweging om zonnepanelen aan te schaffen.

Het is belangrijk dat we ecologisch bewust bezig zijn. Dat moet echter niet betekenen dat we als blinde paarden achter de hype van ‘eigen zonne-energie’ aan moeten rennen. Als collectief 100% groene energie leverbaar is, hoef ik het dus niet zelf op te wekken. Het is net zoiets als de vraag waarom ik mijn auto pak wanneer ik ook gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Met andere woorden: is er een groen alternatief beschikbaar, dan moeten we niet voor het eigen gewin ‘extra’ vervuilende oplossingen zoeken. Pas dan zijn we namelijk echt ecologisch intelligent bezig.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.