Artikelen

Zelfstandige trainers krijgen geen tegemoetkoming van Wiebes

Verontwaardiging en teleurstelling bij veel van de 100.000 trainers die zelfstandig werken. De reacties van trainers die bij de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) binnenkomen zijn schrijnend. Deze orde verenigt trainers met het doel om de belangen van trainers te behartigen, ze collectief te vertegenwoordigen en de kwaliteit van het vak te waarborgen.

Voorzitter Karima Matser staat in nauw contact met de leden van de NOBTRA. Onder andere door de webinars, die regelmatig door de beroepsvereniging georganiseerd worden. Deze digitale bijeenkomsten zijn in de Corona-crisis steeds belangrijker geworden om ervaringen te delen en elkaar bij te staan. Op het punt van de maatregelen en financiële ondersteuning vanuit de overheid leven er dringende vragen. De meeste reacties gaan over de inkomsten: “Mijn inkomen is van 100% naar 0% gedaald”, werd 50x gehoord in een webinar. De vooruitzichten zijn somber.

“Het is onverteerbaar dat de sector waar trainers onder vallen uitgesloten wordt van een tegemoetkoming van de overheid.”

Het doorschuiven van trainingen gaat moeizaam, trainers weten niet goed hoe ze het financieel moeten redden zonder inkomen, terwijl alle vaste lasten doorlopen. De terugval in inkomsten varieert van 80% tot 100%. Geplande trainingen worden niet allemaal opnieuw gepland, er lijkt sprake van uitstel is afstel. Voorstel om trainingen op locatie te vervangen door online, werkt maar voor een deel van de trainingen. De zorgen bij de ZZP-ers in het trainersvak zijn groot, zoals uit deze reacties blijkt.

De onzekerheid over de toekomst van de zelfstandig werkende trainers werd met het bekendmaken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) alleen maar groter. Het is onverteerbaar dat de sector waar trainers onder vallen uitgesloten wordt van een tegemoetkoming van de overheid.

De vraag van de NOBTRA aan het ministerie, waarom de sector waarvan deze trainers deel uitmaken niet is opgenomen in de lijst van getroffen sectoren, kon niet via telefonisch- of mailcontact worden voorgelegd. Het ministerie van Economische zaken was onbereikbaar.

Noot van de redactie: Deel dit bericht zoveel mogelijk zodat ook deze groep trainers zoveel mogelijk onder de aandacht komt. Zie je mogelijkheden om ervoor te zorgen dat trainers wél toegevoegd worden en in aanmerking kunnen komen van deze ondersteuning, neem dan contact op met:

NOBTRA
Nederlandse Orde van Beroepstrainers
Voorzitter Karima Matser
Mobiel: 06 53579456
Mail: karima@nobtra.nl