Evenementen

Health & Wellness Coaching Course
start 19 september 2018

Kom en word verliefd op jezelf op celniveau! Help ook anderen hierbij!

Word een gecertificeerde Health & Wellness Coach in 6 maanden (scroll down for an English version).

 • Leer over jezelf, je lichaam en geest en help anderen

Het leven is een zelfhelende reis. Leer anderen te helpen begrijpen wat wellness echt betekent, wanneer je holistisch naar jezelf kijkt. Ontdek een nieuwe manier van denken over lichaam, geest en emoties. Maak kennis met de nieuwe wetenschap van Glycobiologie en leer hoe deze wetenschap laat zien hoe onze cellen zouden moeten functioneren en hoe essentiële voedingsstoffen vandaag de dag ontbreken in onze voeding. Het is de ontbrekende schakel in voeding en kan leiden tot disbalans op vele gebieden. Deze cursus is zowel geschikt voor mensen die willen investeren in een gezonder en heilzamer leven als voor therapeuten…

Als je de koers van jouw leven of die van anderen wil veranderen, dan is dit het moment om je in te schrijven voor onze unieke Wellness Coaching-voorjaarscursus.

 • Sluit je bij ons aan in deze zelf-helende reis en word Health & Wellness Coach bij “a Wellness Revolution”
 • Gedurende deze cursus van 6 maanden, ontdek je nieuwe manieren van denken over wellness en krijg je hulpmiddelen aangereikt om jezelf en je cliënten te transformeren. Je leert op holistische wijze anderen te coachen en je krijgt levensveranderende methoden aangeboden om je onderbewuste te trainen.
 • Ontdek ook de wereld van ondernemerschap. Deze cursus onderzoekt de opkomst van sociaal ondernemen in het algemeen, het groeiende aantal micro-ondernemers in de wereld en de rol die een Health & Wellness Coach speelt binnen de sfeer van ondernemerschap.

Het doel van deze cursus is om therapeuten en andere geïnteresseerden te helpen met het leren en ontwikkelen van coachingvaardigheden, gebaseerd op holistische theorieën en de nieuwe wetenschappen van Epigenetica en Glycobiologie. In deze cursus wordt diep ingegaan op hoe onze cellen functioneren en de verbindingen die gemaakt worden tussen brein, lichaam en geest. We zullen je helpen met het ontwikkelen van vaardigheden om een coaching business te creëren en het oefenen van je coachingvaardigheden.

Leer alles over:

 • “Verjonging” en “Gezond ouder worden”

Leer anderen het concept van “Preventie”, “Verjonging” en “Gezond ouder worden” door educatie over hoe het lichaam functioneert en hoe je echt kan zorgen voor en houden van jezelf.

 • Balans op elk gebied
 • Leer anderen om Gezondheid en Wellness te bereiken (balans op elk gebied: emotioneel, fysiek, spiritueel) door educatie, coaching en verwijzing naar therapeuten
 • De nieuwe wetenschap van Glycobiologie
 • Verspreid de nieuwe wetenschap van Glycobiologie over de wereld en leer hoe je het belang van deze wetenschap kan uitleggen voor onze gezondheid, wellness en transformatie.

 Je zou moeten weten…

 • Onze voeding is al vele jaren veranderd. Of je nu kijkt naar tarwe, dierlijke producten, groente of fruit, kom luisteren naar wat ermee gebeurd is en wat je eraan kan doen. Kleine veranderingen in je voedingspatroon, kunnen een enorm verschil maken. Kom voor echte oplossingen voor onze hedendaagse uitdagingen. Oplossingen zoals het leren over een nieuwe wetenschap, die helpt begrijpen hoe onze cellen zich repareren en verjongen.

 De wetenschap van Epigenetica en Glycobiologie

 • Je leert over de nieuwe doorbraken in Epigentica en Glycobiologie en hoe deze wetenschappen hervormingen brengen in de manier waarop we wellness vandaag de dag zien. Deze “nieuwe wetenschappen” leren ons hoe onze cellen zouden moeten functioneren en hoe onze hedendaagse voeding een tekort heeft aan essentiële voedingsstoffen, wat ons welzijn op cellulair nivo aantast.

Cathleen Beerkens, gecertificeerd Integratieve Health Coach, is de oprichtster van a Wellness Revolution. Ze doceert al meer dan 20 jaar in Wellness en Voeding.

Cathleen heeft een Bachelor of Science in Nursing (BSN) degree aan de Georgetown University Nursing School in 1984, en een Bachelor of Science (BS) degree in Health Education aan de University of Maryland.

 Cursus informatie:

 • Deze cursus is gebaseerd of het principe van Blended learning, waarbij iedere student kan leren in zijn eigen tijd, ondersteund door zijn of haar eigen studiebegeleider. Alleen de examen-data staan vast. Alle materialen (presentaties, audio, oefen-examens etc) zijn online toegankelijk en kunnen zo vaak als nodig bekeken worden (log-in nodig).
 • Lessen zijn op zaterdagen van 9.00 – 12.45 uur. Testen en discussiegroepen zijn verplicht voor het behalen van de certificering. Als je niet fysiek aanwezig kunt zijn bij de cursus, is er een online optie mogelijk.
 • De hele cursus wordt gegeven in het Engels.

Locatie: Vlakbij Amsterdam, wordt nog aangekondigd

Organisatie:

 

Prijs:

€ 1500,-

Heb je een betaald lidmaatschap van Pioniers Magazine (Verdiepingspakket, Plus pakket of Partner pakket) dan profiteer je van 10% op de totaalprijs van deze opleiding. Vermeld dit bij je aanmelding.

Meer informatie & aanmelding

 

English version

Come fall in love with yourself on cell level! Help others do it too!

Become a Certified Wellness Coach in 6 months

start date: september 2018

 • Learn about yourself, your body and mind and help other

Life is a self-healing journey. Learn to teach others what wellness really means when you look at yourself holistically. Come and explore a new way of thinking about body, mind, and emotions. Explore the new science of Epigenetics and Glycobiology, and learn how this science shows the way our cells should function and how our food today misses essential nutritional value. It is the missing link in nutrition and may be the cause of many imbalances. This course is designed both for anyone who would like to invest in a more healthy and wholesome life, and for health practitioners…

If you feel the need to alter your life’s course and that of others, this is the moment to apply to our unique Spring Wellness Coaching Course. 

 • Come join us in this self-healing journey and become a Certified Wellness Coach with A Wellness Revolution!
 • During this 6 month course, you will explore new ways of thinking about wellness and be given additional tools that can help both you and your clients to transform. During this journey, you will learn to coach others in a holistic way and be offered new life changing methods of training the sub-conscious.Discover the world of entrepreneurship as this course explores the rise of social-entrepreneurship in general, the growing numbers of micro-entrepreneurs around the planet, as well as the role a Wellness Coach plays within the entrepreneurial sphere.
 • The purpose of this course is to help practitioners and all those interested in learning and developing coaching skill abilities based on holistic theories and the new sciences of Epigenetics and Glycobiology. In this course we look in depth at how are cells function and the connections that are made between mind, body and spirit. We will help you establish skills to create a coaching business and help you practice your skills for coaching.

Learn All About

 • ‘Rejuvenation” and “Healthy Aging”
 • Learn to help people understand the concept of “Prevention”, ‘Rejuvenation” and “Healthy Aging” through educating about how their bodies function and how to truly love and care for themselves.
 • Balance in all Areas
 • Learn to help people to achieve Health & Wellness (balance in all areas: emotionally, physically and spiritually) through education and coaching and referrals for healing.
 • The New Science of Glycobiology
 • Spread the new Science of Glycobiology on the planet and how to explain it’s importance for our health, wellness and transformation.

You should know…

Food has been altered for many years. Whether you are looking at wheat, animal products or vegetable or fruits come hear what has happened and what you can do about it. Little changes in your diet can make such a difference.
Come here about real solutions to our modern challenges. Solutions such as learning about a new science that helps understand how our cells repair and rejuvenate.

The Science of Epigenetics and Glycobiology 

You will learn about the new breakthroughs in Epigenetics and Glycobiology and how they are re-shaping the way we view wellness today. These ‘new sciences’ are helping us learn how our cells should function, and how food today is lacking essential nutrition that is effecting our wellbeing at cellular level.

Cathleen Beerkens,  Certified Integrative Health Coach, founded a Wellness Revolution. She has been teaching about Wellness and Nutrition for over 20 years. Cathleen graduated with a BSN from Georgetown University Nursing School in 1984, and the University of Maryland with a BS in Health Education.

 

Course information:

 • The course is based upon the blended learning principle, where each student can learn in his or her own time frame, assisted by his or her own tutor. The only dates that are fixed are the testing dates. All lecture materials (presentations, videos, audio, pre-tests etc.) are online and are accessible or can be viewed as much as necessary (log-in required).
 • Live classes are on Saturday’s from 9 AM to 12:45 PM. Tests and discussion groups are mandatory to complete for graduation. If you cannot make the live course, an online option will be made available. The entire course will be taught in English.

Location: Near Amsterdam, to be announced

Organisation: A Wellness Revolution

Price:

€ 1500,00

More information & registration: https://www.awellnessrevolution.net/wellness-course/