Artikelen

Weerbaar worden? Wees oké met je anders zijn

Je kind maakt binnenkort de overstap naar de brugklas? Je kind staat voor een grote verandering en je vraagt je af of hij het aankan? De meeste ouders geven hun kind dan op voor een training waarin ze allerlei trucjes en kunstjes leren met betrekking tot sociale vaardigheden of weerbaarheid. Mijns inziens kan dit tijdelijk helpen maar raakt het niet de kern. Je kunt je kind namelijk veel beter helpen door hem te verbinden met zichzelf, zijn ware natuur! Vanuit verbinding met die kern zal hij elke verandering aankunnen en fluitend doorlopen. Weerbaarheid van binnenuit noem ik dat. Hoe je daar als ouder je steentje in kunt bijdragen, lees je in dit artikel.

Wat is weerbaar zijn?

Wanneer je wilt dat je kind weerbaarheid ontwikkelt, kun je twee dingen doen. Je zoekt daarbij hulp buiten jezelf of je zoekt het in jezelf en onderzoekt kritisch hoe jij omgaat met nieuwe situaties. Hoe flexibel ben jij dan? Hoe makkelijk laat jij los en ga je om met veranderingen? Kinderen zijn gebaat bij ouders die in hun eigen binnenwereld op onderzoek uitgaan. Die hun eigen angsten en onzekerheden onder ogen durven komen en daar stappen in zetten. Dit brengt niet alleen meer zelfvertrouwen en weerbaarheid bij jou als ouder. Nee, je kind pakt deze verandering op en zal erin meegaan.

Je kind is weerbaar wanneer het zijn eigen stem laat horen. Hij komt dan voor zichzelf op en durft met anderen van mening te verschillen. Dit hoort bij zijn ontwikkeling om te leren. Hij heeft recht op zijn eigen ruzies en meningsverschillen. Wanneer je hem hierin laat ‘oefenen’ op veilig terrein, thuis, zal hij later beter zijn mannetje in de buitenwereld staan. ‘Er zelf uitkomen’ en ‘eigen oplossingen bedenken’ die vanuit zijn eigen wijsheid en ideeën komen, vergroten het zelfvertrouwen van je kind.

Hoe leer je je kind flexibel met veranderingen om te gaan?

Als ouder ben je belangrijk voorbeeld voor je kind: hoe maak je zelf ruzie en hoe ga je om met meningsverschillen? In hoeverre laat jij je eigen stem horen in je relatie? Hoe veerkrachtig ga jij om met andere ideeën? Blijf je bij jezelf of word je snel twijfelachtig en geef je van daaruit toe aan de ander?

“Je kind is weerbaar wanneer het zijn eigen stem laat horen”

Jouw kind vraagt van jou hulp en begeleiding om zichzelf te worden. Opvoeden vanuit een open mind biedt je kind flexibiliteit en veerkracht. Vanuit deze kwaliteiten zal hij makkelijker met veranderingen om kunnen gaan. Je kind heeft het nodig vanuit verbinding met zijn eigen wijsheid en spirit in het leven te staan. Deze 3 tips helpen hem om dat te bereiken:

  1. Toon betrokkenheid. Erken zijn gevoelens. Laat ze er zijn. Wees betrokken bij zijn wel en wee, behoeften, ideeën en verlangens. Zie hierin zijn eigen wijsheid en stimuleer en bekrachtig hem daarin.
  2. Leer hem eigen keuzes maken. Stel je kind open vragen: ‘Wat wil jij? Hoe zou je dat oplossen? Wanneer zou jij dat graag willen? Wie kan je daarbij helpen? Wat heb je nodig?’ Pas op met het aandragen van oplossingen. Zo help je hem besluitvaardigheid te ontwikkelen.
  3. Oefen met het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Hoe klein je kind ook nog is, geef hem verantwoordelijkheid die passend is bij zijn leeftijd. Laat hem zijn eigen weg gaan. Zie hem als gelijkwaardig aan jezelf. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, gevoelens en verwachtingen. Ze kunnen wel eens heel erg verschillen van die van je kind.

Goed nieuws

Het leven biedt je elke dag opnieuw situaties die je helpen vanuit verbinding met jezelf te reageren. Hierbij is het niet alleen je eigen waarheid die geldt. Elk mens heeft vanuit zijn eigen wereldbeeld zijn eigen waarheid! Wanneer je merkt dat je over een ander oordeelt, is het wijs dit in jezelf te onderzoeken. Elk oordeel over een ander zegt namelijk iets over jezelf waarvan je je nog niet bewust bent. Hoe meer oordeelloosheid, veerkracht en vertrouwen jij ontwikkelt, hoe meer je kind zichzelf kan blijven en vanuit contact met zijn innerlijke stem reageert op de uitdagende situaties die het leven hem biedt.

Omarm je anders zijn

In mijn praktijk komen veel ouders die willen dat hun kind beter leert kiezen. Zo ontmoet ik een dochter van 10 jaar. Zij wil het graag goed doen voor haar ouders. Ze ziet hun drukke agenda’s en heeft please-gedrag ontwikkeld. Onbewust doet ze nu al jaren wat haar ouders van haar verwachten. Hierdoor krijgt ze goedkeuring en complimenten. Voor deze aandacht doet ze het. Wanneer haar nu echter wordt gevraagd welke kleren ze aan wil naar school, kan ze niet zelf kiezen. Ze twijfelt over alles. Kan dat shirt met die felle kleuren nog wel? Hoe zullen de andere kinderen over de combinatie met die broek denken? Is het toch niet beter dat ze een jurk aandoet? Stimuleer je kind daarom al van jongs af aan in het maken van eigen keuzes. Laat je verwachtingen over hoe hij eruit moet zien los. Laat je verwachtingen met betrekking tot vriendjes en vriendinnetjes los. Waar heeft je kind behoefte aan? Welk verlangen wil hij volgen? Geef hem de verantwoordelijkheid en vrijheid zodat hij zijn eigen fouten kan maken en hiervan kan leren.

“Kinderen zijn nog te jong om de juiste woorden voor hun binnenwereld te vinden. Geef ze de aandacht en ruimte die ze nodig hebben.”

Wees een moeder voor hem die hem opvangt wanneer hij pijn heeft geleden. Die weet dat verdriet, angst en onzekerheid bij het leven horen. Dat het zelfs nodig is om dit te ervaren zodat je kunt ontdekken wat blijdschap, vertrouwen en liefde is. Wees oké met jezelf en leef je leven vanuit vertrouwen. Omarm je anders zijn en gevoeligheid. Laat het toe en resoneer met wat er is. Door te gaan voor wie je bent, ook al is dat niet wat de maatschappij van je verwacht, overwin je je eigen angsten. Hoe minder zeggenschap de verwachtingen van de maatschappij of oordelen van anderen over je hebben, hoe weerbaarder en vrijer je zelf wordt. Zo kan je kind de kunst weer van je afkijken.

Rode Maan

Vanuit het gedachtegoed van de Maya’s hoort de oer-eigenschap Rode Maan bij dit artikel. Rode Maan is heel gevoelig. Vanuit zijn kracht laat hij zichzelf vol zelfvertrouwen horen en zien. Hij resoneert mee met wat hij ervaart en laat dat er zijn. Hij omarmt volledig zijn gevoeligheid. Vanuit de zwakte (schaduwkant), van waaruit hij ook geleefd kan worden, past hij zich juist telkens aan. Hij neemt zichzelf dan niet serieus en uit zijn gevoelens niet. Hij denkt dat er voor hem geen plek is in de maatschappij. Hij onderdrukt zijn eigen aard of vormt het naar de idealen van buiten.

Wat hij nodig heeft, is dat wanneer hij last heeft van de harde maatschappij, de strijd, concurrentie en vervreemding, hij dit aanvaardt. Dat hij zijn anders zijn volledig omarmt en bewust wordt. Pas je niet langer aan maar ga staan voor wie je bent. Hoe eng dit ook kan lijken, dit is de manier waarop ruimte ontstaat voor je eigen wijsheid en deze oer-eigenschap in jezelf geïntegreerd wordt. In het proces dat ontstaat zal ander werk, waarin jij meer vanuit je hart aanwezig bent, uiteindelijk als vanzelf op je pad verschijnen.

Eigen wijs-heid

Elk kind heeft net als iedere volwassene een eigen wijsheid. Elk kind heeft zijn persoonlijke levensagenda. Met hoogtepunten en dieptepunten. Hierbij heeft hij het nodig om zijn eigen stem te laten horen, om zijn eigen waarheid te spreken. Hij is goed zoals hij is. Soms lijken ze wispelturig of eigenwijs. Soms zijn ze opstandig of grensoverschrijdend. Dan is dit gedrag lastig. Je kind is niet een lastig kind. Blijf betrokken bij je kind. Blijf zijn gevoelens benoemen en erkennen. Zoek naar de boodschap achter het gedrag. Kinderen zijn nog te jong om de juiste woorden voor hun binnenwereld te vinden. Geef ze de aandacht en ruimte die ze nodig hebben. Geef ze mogelijkheden, via spel of een tekening, om uiting aan hun eigen wijsheid te geven. Wanneer ze daarmee in verbinding blijven, kunnen ze de veranderingen in hun leven aan!

Voor kinderen die naar de Brugklas gaan (of er net in zitten) start medio mei de AYAM training waarin de Tzolkin met behulp van paardencoaching hem laat ontdekken wie hij is en wat hij nodig heeft om daar zelfverzekerd zijn plek te vinden. Kijk hier voor meer informatie. 

Sandra Bolte

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.