Artikelen

Wat er goed is aan ruzie maken

Ruzie maken. Waarom zou je het doen? Je doet elkaar alleen maar pijn toch? Voor je gevoel schiet je er ook niks mee op. Ja, heerlijke ‘goedmaakseks’ als dat jullie manier is. Anders is het alleen maar ellende omdat je slecht slaapt, je kinderen er last van hebben en je nog niet weet hoe je het de volgende keer anders kan doen. Op je tenen lopen dus maar weer.

Taboe op ruzie maken
Er ligt vaak een taboe op ruzie maken, je mag niet boos zijn, het is niet gezellig, het is niet goed voor de kinderen, je lost er niets mee op. Maar ruzie maken is schelden, boos zijn, schreeuwen. Ruzie maken kun je niet op een chique manier doen. Ruzie maken is inderdaad niet leuk. Wel nodig. Hard nodig soms ook. En het is net zo gezond als plezier maken. Maar waarom doet het zo zeer? Waarom reageer je soms zo heftig op iets onbenulligs? En wat is ruzie maken nu eigenlijk? Wat doe je nu precies op zo’n moment, voor jezelf en elkaar? En hoe kun je zo ruzie maken dat je er wél iets mee opschiet?

“Waarom dat zo zeer doet heeft te maken met je eigen negatieve en pijnlijke ervaringen als kind in de verbindingen die je had en die op dat moment getriggerd worden.”

Waarom ruzie maken zeer doet
Dezelfde woorden van je partner kunnen zoveel meer raken dan van een collega of kennis, maar dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn. In een liefdesrelatie is het de liefde, waardoor het meer pijn kan doen. Maar ook die kennis kan je ineens diep raken. Waarom dat zo zeer doet heeft te maken met je eigen negatieve en pijnlijke ervaringen als kind in de verbindingen die je had en die op dat moment getriggerd worden. En dat gaat heel wat dieper in een liefdesrelatie.

Je partner kies je namelijk uit op basis van de blauwdruk die je als kind hebt ervaren door de relatie die je als meisje met je vader hebt gehad en als jongen met je moeder. Dat is wat je kent, dus dat is waar je onbewust naar op zoek gaat. Ook als het geen fijne ervaringen zijn geweest. En juist wanneer het geen fijne ervaringen zijn geweest heb je een strategie ontwikkeld die je meeneemt naar je volwassen relaties. Overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg, ik moet het altijd alleen doen, de ander gaat altijd voor, ik kan maar beter niet voelen, ik vlucht als het te moeilijk wordt’, zijn belemmerende overtuigingen. En zeker in een liefdevolle relatie. Ze weerhouden je ervan om je kwetsbaar op te stellen en je over te geven aan de liefde. En ze gooien olie op het vuur bij ruzie. Wanneer je partner ook maar iets doet wat lijkt op jouw eigen ervaringen, dan word je geraakt in dat pijnlijke stuk. Je reageert vervolgens vanuit die ervaringen en de pijn van toen, die vaak al lang en diep verborgen ligt. En als dat pijnlijke ervaringen zijn geweest dan zijn het veelal niet helpende reacties zoals boos worden of je terugtrekken. Vaak komt er zoveel meer boosheid ook mee naar buiten die niet hoort bij de situatie en je partner.

Wat je eigenlijk doet als je ruzie maakt
Ruzie maken lijkt op het eerste gezicht te gaan over meningsverschillen, het niet eens zijn met elkaar, niet kunnen luisteren, boos worden. Ruzie kan hoog oplopen of verzanden in ijzige stilte. Je gaat in ieder geval uit de verbinding, kunt elkaar niet vinden in dat wat er op dat moment gebeurt. Naast geraakt zijn en het reageren vanuit oude patronen, doe je nog iets anders.

“Ruzie is laten horen en zien wat er met je gebeurt.”

Of een ruzie nu gepaard gaat met verwijten of met stilte, je laat zien dat je het ergens niet mee eens bent. Ruzie is een vorm van opkomen voor jezelf in een relatie. Het nodigt je eigenlijk uit dat je mag -en soms ook echt móet- gaan staan voor jezelf. Vooraf aan een ruzie voel je namelijk dat er iets niet klopt, het niet gaat zoals je wilt dat het gaat of je dus pijnlijk geraakt wordt door de ander. En in de ruzie laat je je horen. Ik maak me meer zorgen om stellen die helemaal geen ruzie maken, dan de stellen die te veel ruzie maken. Die zijn namelijk nog ergens wel in verbinding met zichzelf en elkaar. Die vinden kennelijk, veelal onbewust, zichzelf en de ander de moeite waard om ruzie voor te maken. Ruzie is laten horen en zien wat er met je gebeurt. Ruzie maken is een vorm van jezelf, de ander en elkaar serieus nemen. Het is alleen de manier waarop die maakt of het constructief is of niet.

 Effectief ruzie maken vanuit verbinding, een paar tips
Ruziemaken op een niet constructieve manier kan op de lange termijn een relatie in te zwaar weer brengen. Maar ruzie maken op een rustige en liefdevolle manier is dan weer geen ruzie maken. Ruzie maken is gewoonweg écht nodig om bij je eigen kracht en kern te komen, je standpunt, om bij dat rustige en liefdevolle gesprek uit te komen. Effectief ruzie maken doe je niet zomaar, dat vraagt wel wat van jezelf en elkaar.

  1. Wanneer je ruzie gehad hebt, elkaar pijn gedaan hebt door de woorden die gezegd zijn, onderzoek dan eerst waardoor de ruzie ontstaan is. Wanneer je je afvraagt waarom je ruzie maakt, dan kun je bijvoorbeeld uitkomen op ‘ik heb te lang gewacht met me uit te spreken’, of ‘ik spreek mijn grens niet uit’, of ‘ik heb het gevoel er zo alleen voor te staan’. Onderzoek dus de onderliggende laag. Je lost een probleem namelijk nooit op op het niveau waarop het zich manifesteert, maar altijd via de diepere laag eronder. Je kunt het dan uiteindelijk samen hebben over waar het dus echt om gaat. En daar is vaak eerst ruzie voor nodig om dat te kunnen zien.
  2. Om in verbinding te kunnen blijven wanneer je ruzie hebt, is het nodig om voor jezelf te weten wat er geraakt wordt bij je. Wat zegt de irritatie van je partner over jou? Welke pijn hebben zijn of haar boze woorden geraakt? Je maakt dan de beweging van vingerwijzen naar de ander, naar kijken naar jezelf. Hoe groter de pijn, hoe belangrijker het is om daaraan te werken voor jezelf. Want je zult dan elke keer je patronen de relatie mee binnenbrengen. Wat niet helpend is.
  3. Heb compassie voor jezelf en de ander. Zorg dat je ook weet waar je partner vandaan komt, waarom hij of zij reageert zoals diegene reageert. Waar komt dat vandaan? Wanneer je niet veroordeeld wordt, kun je in verbinding blijven. Wanneer je begrijpt wat de ander doet, kun je gaan kijken en stoppen met verwijten of boos zijn.
  4. Neem verantwoording voor jouw deel in de ruzie. Dat maakt dat je op meta-niveau blijft. Van een afstand zie je wat er gebeurt en wat je voelt, waardoor je er niet meer helemaal in zakt. De emoties nemen dan geen loopje meer met je en je kunt bij jezelf blijven. Je bent dan dus in verbinding met jezelf en in staat om meer te reageren op een manier die je verlangt. Een manier die helpend is te groeien en uit de ruzie te halen wat jullie als les nodig hebben om samen weer verder te gaan.
  5. Uit je werkelijke, ware gevoel. Wees eerlijk en zuiver en spreek vanuit jezelf, wat er bij jou geraakt wordt, wat jij voelt, echt voelt, zonder verwijt naar de ander. Durf je eigen pure emoties zelf te voelen en te laten zien.
  6. Besef dat ruzie maken nodig is. Heb je er de betekenis van taboe op zitten? Ben je bang voor verlies als je ruzie hebt? Werk dan voor jezelf aan deze thema’s en creëer een andere, zinvollere betekenis voor jezelf. Soms is daar diepgaand innerlijk werk voor nodig, soms kan iemand dat zelf. Besef dat op een goede manier ruzie maken, vanuit compassie, vanuit het uiten van wat je werkelijk voelt, nodig is.

Deze manier van ruzie maken, waarbij je je kunt afvragen of het nog wel ruzie maken is, vraagt wel iets van jullie als partners. Wanneer er veel oude pijn opgeslagen ligt in je systeem, dan wordt meta-niveau, de ander begrijpen en uit laten praten wel een hele grote klus. Effectief ruzie maken en in verbinding blijven met de ander, vraagt dus in de eerste plaats om in verbinding zijn met jezelf. Weten welke pijn er bij jezelf getriggerd wordt en zorgen dat deze uit je lijf opgeruimd wordt. Anders zal namelijk bij elke ruzie dit weer opnieuw opgerakeld worden. Dat worden van die slopende, zich steeds herhalende ruzies die maar niet voorbijgaan.

Effectief ruzie leren maken, elkaar weer kunnen vinden in die momenten van pijn vraagt vaak in eerste instantie werken aan jezelf, de pijn loslaten die jou niet meer dient. Jezelf bevrijden van patronen die een zuivere liefde met jezelf en de ander in de weg zitten. Je bent namelijk zelf de sleutel naar het geluk in elke verbinding.

Nadine Carter

Nadine Carter is auteur voor Pioniers Magazine. Zij begeleidt mensen in haar eigen praktijk op een effectieve en directieve manier naar de kern van hun probleem. Haar specialiteit is om via non-verbale signalen overlevingsstrategieën te herkennen. Via intensief en diepgaand lichaamswerk is zij in staat om deze patronen blijvend te doorbreken. Zij richt zich in haar praktijk op ouders die voor hun kind willen werken aan zichzelf en partners die beiden aan zichzelf willen werken omwille van hun liefde. De rode draad is verbinding en communicatie. Wanneer een verbinding verstrengeld is en partners niet meer weten wat er steeds mis gaat en waarom, kan Nadine in een zeer korte tijd en effectief deze verstrengeling uit elkaar halen. Dat geldt voor liefdesrelaties maar ook voor zakelijke relaties, teams of andere verbindingen waarin samengewerkt wordt.