Artikelen

Wat doe je in de tussentijd? Het oude is er niet meer en het nieuwe is er ook nog niet

Wil je van stijl van leidinggeven veranderen of zelfs van levensstijl? Iedereen die deze weg is ingeslagen zal weten hoe lastig dat is. We zitten vaak vastgeroest aan oude paradigma’s en overtuigingen.

Servant-Leadership is een leiderschapsfilosofie die vraagt om anders leidinggeven en anders leven. Hoe vaak overkomt het je dat je je door de berg contracten in je organisatie heen moet worstelen of protocollen het dagelijks werk verstoren? Ze zouden een houvast moeten bieden, maar deze oude manier van denken is niet meer volledig van toepassing op onze huidige manier van werken. Wil je niet veel liever werken vanuit volledig vertrouwen?

Als voorbeeld: ik streef ernaar zoveel mogelijk te werken met anderen op basis van vertrouwen. Het woord van de ander is heilig voor mij en daar wil ik niet aan twijfelen. Dat geldt ook voor de ander naar mij toe. Natuurlijk word ik daar regelmatig in teleurgesteld en toch weiger ik om vanuit wantrouwen te werken. Een van Nederlands grootste dichters, Vasalis, schreef treffend: “Dit is de tijd die niet verloren gaat: elke minuut zet zich in de toekomst om.”

Werken vanuit vertrouwen

Zou ik vanuit wantrouwen werken, dan ben ik bezig met verloren tijd en ga ik niet naar een toekomst maar naar een verleden waar ik niet wil zijn. Ik weiger mee te doen aan een ‘alles vast te moeten leggen.’ De keerzijde van de medaille in deze tussentijd is dat mensen dit moeilijk vinden of er zelfs misbruik van maken. Het brengt me soms in een situatie waarbij men beweert dat ik een toezegging of belofte heb gedaan. In veel gevallen blijkt het dan om een verkeerde interpretatie van die ander te gaan of om een dieperliggende wens. Traditioneel zou ik stellen dat ik afspraken moet vastleggen maar mijn nieuwe gedrag wil daar niet aan. Als ik wil werken aan nieuw gedrag vraagt dat ook van mij dat ik het oude gedrag laat voor wat het is. De tijd die gemoeid gaat met dit uit te leggen is geen verloren tijd maar een investering in die toekomst. Mijn handelen en mijn volharding zetten zich in de toekomst om.

“Als ik wil werken aan nieuw gedrag vraagt dat ook van mij dat ik het oude gedrag laat voor wat het is. De tijd die gemoeid gaat met dit uit te leggen is geen verloren tijd maar een investering in die toekomst.”

Geen papieren rompslomp meer?

Is het dan zo dat je alle papieren rompslomp overboord kunt gooien? Nee, maar je kunt wel volstaan met een vereenvoudiging van je procesbeschrijvingen, contracten of protocollen. Bekijk wat er echt nodig is en ga daarmee aan de slag. Kijk wat er wettelijk noodzakelijk is en waar de speelruimte zit. In onze gezondheidszorg zijn verzorgenden langer bezig met het beschrijven van wat er met iemand aan de hand is, dan dat er daadwerkelijk voor een klant gezorgd wordt. Niet alleen de klant wil graag meer echt contact en echte aandacht, de medewerker wil dat vanzelfsprekend ook. Ook hier geldt dat de oude situatie, het oude systeem niet meer werkt.

“Een managementlaag eruit halen is geen zelfsturing. Zelfsturing gaat erom dat je medewerkers bewust maakt van het feit dat zij autonoom zijn en kunnen handelen. Het is niet: hier heb je mijn taken, zoek het lekker zelf uit.”

Thuiszorgorganisatie Cordaan draaide onlangs haar zelfsturingprincipes terug. Helaas hanteren veel organisaties een wat ander idee als het gaat over zelfsturing. Een managementlaag eruit halen is geen zelfsturing. Zelfsturing gaat erom dat je medewerkers bewust maakt van het feit dat zij autonoom zijn en kunnen handelen. Het is niet: hier heb je mijn taken, zoek het lekker zelf uit. Echte zelfsturing vraag veel zorg en aandacht, bijsturen, het aanleren van nieuw gedrag en vooral loslaten en vertrouwen. De zin van Vasalis is ook hier weer van toepassing: laten we leren van ons oude beperkende, beheersmatige gedrag en werken aan vertrouwen en loslaten.

Fantastische toekomst!

De tussentijd waarin we oude ideeën over zelfsturing laten regeren, is voorbij. We kunnen leren van elkaar en zien wat niet gewerkt heeft, maar vooral wat nu wél werkt. Zelfsturing werkt en gedijt goed onder leiderschap dat doordrenkt is van vertrouwen in jezelf en in de ander. Als je een klimaat creëert waarbij mensen met vallen en opstaan leren op een gezonde voedingsbodem van leiderschap, dan heeft zelfsturing een fantastische toekomst!

Gratis lezing over zelfsturing in jouw organisatie?

Op 31 januari 2019 is het ‘De dag van de directeur’. Ben je geïnspireerd door dit artikel en wil je weten hoe zelfsturing vanuit vertrouwen werkt? Ik verloot gratis een lezing over dit onderwerp voor de organisatie die het verlangen heeft om zelfsturing in zijn of haar organisatie te initiëren. Kom ik binnenkort bij je langs om over zelfsturing en leiderschap te praten? Stuur je verzoek omkleed met redenen naar ons op via info@servant-leadershipsolutions.nl en wie weet zie je me dan binnenkort in jouw organisatie. Je kunt je aanvraag insturen tot en met 28 februari 2019.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.