Artikelen

Waarom zijn zoveel vrouwen single?

“Ik ben al jaren single.” Er klinkt iets nonchalants door in haar stem, terwijl ze haar grote bril wat steviger op haar neus duwt. De andere deelnemers aan de workshop luisteren geïnteresseerd. “Mensen zijn weleens verbaasd en vertellen me dat ik te leuk ben om alleen te zijn. Dat is complimenteus, maar het heeft in mijn beleving niet zoveel te maken met het feit dat ik zonder partner leef. Ik weet dat mannen me aantrekkelijk vinden. Ik heb ook niet het gevoel dat er iets mis met me is of dat ik me niet zou kunnen binden. Bovendien zijn er zoveel mooie interessante vrouwen die hun gelijke nog niet hebben gevonden. Met deze vrouwen heb ik trouwens gouden tijden. Goede gesprekken, mooie creaties voor de wereld, Ik heb een kwalitatief goed leven. Ik werk wel veel, maar dat doe ik ook graag. Maar ik vraag me wel eens af: waarom kan hier geen man bij?”

“Voor mannen en vrouwen die een ego overstijgend leven kiezen, is het doel van een partnerrelatie om elkaar liefdevol uit te dagen, dit om hun ego te overstijgen en in afstemming te leven met hun oorspronkelijk Zelf en hun werkelijke levensdoel.”

Ik schat haar een jaar of 48, deze deelnemer aan de holon training die ik geef. Het doel van deze training is om snel te ontdekken waar het niet stroomt in relatie met je partner en wat je hieraan kunt doen. Tijdens het introductierondje geeft ze aan dat ze nu geen levenspartner heeft, maar vandaag wil ontdekken hoe zij mogelijk onbewust een nieuwe relatie uit de weg gaat. Bovendien denkt ze het geleerde goed te kunnen gebruiken in haar zakelijke relaties. Ik schiet in de lach en zeg dat ik het een briljant idee vind en dat ze van harte welkom is in deze training. Ze zit er zelfverzekerd bij. Hier zit een onafhankelijke vrouw die prima weet wat ze wil en dit ook in de wereld kan zetten.

Opnieuw afhankelijk?

Na de lunchpauze neemt dezelfde vrouw opnieuw het woord. “Ik heb ontdekt dat mijn onafhankelijkheid me in de weg staat om een nieuwe partner aan te trekken! Die had ik niet zien aankomen,” zegt ze een beetje verbouwereerd. “Het gaat er hoop ik toch niet om dat ik mij afhankelijk maak, zoals de generaties voor ons? Dat lijkt me een stap terug!“

De groep schiet in de lach. Haar ontzetting klinkt grappig, maar is ook begrijpelijk en haar weerstand is terecht. Karin staat op de drempel van een volgende stap in wat ik haar animus ontwikkeling noem. Op zo’n punt van verandering grijpen we vaak terug naar het bekende, omdat het nieuwe nog niet zichtbaar is.

“Dat is ook niet de bedoeling”, geef ik terug. “Het lijkt me interessanter voor je om te ontdekken wat je volgende stap is. Hiervoor moet je misschien onderzoeken wat op dit moment in je leven de werking is van het masculiene aspect in jou. Daar zou je een sleutel kunnen vinden.” Ze kijkt me vragend aan. “Ik heb de indruk dat ik goeie maatjes ben met het masculiene aspect in mij. Ik kan me prima alleen redden, ik heb de aanvulling van een man niet nodig.”Precies,” lach ik. “Die bedoel ik.”

De vijf stadia van de animus ontwikkeling

Martin Ucik beschrijft in zijn boek Integrale Relaties de vijf verschillende stadia van de animus ontwikkeling in vrouwen. In het eerste stadium, waarin het vrouwenleven zich af speelt in een stam of familie, zien vrouwen een man als een vreemde buitenstaander, beschrijft Ucik. Er is sprake van angst, haat en liefde. In het tweede stadium zijn vrouwen uit op de goedkeuring van een man en wordt verlies van haar seksuele aantrekkelijkheid als bedreigend ervaren. In het derde stadium zoeken vrouwen een man die intelligent is, financieel stabiel, genereus, loyaal, integer en beschikt over een goeie dosis humor. Zelf is ze goed opgeleid, geeft haar carrière vorm of strijdt bijvoorbeeld voor sociale rechtvaardigheid. Als een relatie haar teleurstelt of de partner niet langer voldoet aan haar eisen, ontstaat er een crisis. Ze kan dan vastlopen in wrok of kan doorgroeien naar stadium vier. In dit stadium maakt een vrouw zich los van haar eisende houding tot perfectie, zowel van haarzelf als van een partner. Ze begint haar aandacht te richten op zelfvervulling. Ze wil haar eigen identiteit vinden, nu volkomen los van een mannelijke partner. Haar onafhankelijkheid is nu haar grootste schat.

“Haar belangrijkste inzicht is dat ze beseft dat leven zonder partner een fase is in haar ontwikkeling, gebaseerd op een aanname “ik kan het wel alleen”, die ze niet langer in stand hoeft te houden.”

Vrijheid

Twee weken later zie ik haar terug voor een individuele sessie. Het begint haar te dagen waar ze nu staat. Ze beseft hoe dankbaar ze iedere dag is dat ze op eigen benen staat en haar gevoel van eigenwaarde niet hoeft te ontlenen aan de bevestiging van mannen. Zij ervaart dat als een enorme vrijheid. Ze weet hoeveel vrouwen in de wereld worden uitgebuit of ondergeschikt gemaakt en zichzelf weg geven in relaties met mannen. Zelf wil ze niet sleutelen aan haar binnen- of buitenkant om hem een plezier te doen. Ze was in eerdere relaties niet bang om haar partner uit te dagen en kon soms ook best eisend zijn. Ze weet dat haar masculiene kant goed is ontwikkeld. Omdat ze ook alleen een vol leven kan creëren, durfde ze altijd verlies te riskeren.

In haar volle bestaan reist ze over de hele wereld, ze heeft vele interesses en ontmoet interessante mensen. Ze bekent dat ze vrouwen zoals zij zelf eigenlijk interessanter vindt dan de meeste vrouwen die financieel nog afhankelijk zijn van een mannelijke partner, omdat ze meer ontwikkeld lijken. Ze heeft zich eigenlijk ook nooit aangetrokken gevoeld tot een conventionele moederrol.

De volgende stap

Ze ontdekt dat ze zich, nu ze de vijftig nadert, een beetje zorgen begint te maken over mogelijk verlies van haar fysieke kracht en haar talenten in de toekomst. Heimelijk verlangt ze naar de stabiliteit en steun die de relatie met een man kan geven in tijden van ziekte, stress en bij eenzaamheid of verlangens naar intimiteit en seks. Anderzijds voelt ze er niets voor om gedomineerd te worden of emotioneel afhankelijk te zijn. Angst voor de pijn van afwijzing speelde altijd een rol in relaties met mannen en de machtsstrijd die zich voordeed in eerder relaties herhaalt ze liever niet opnieuw.

In een paar opvolgende sessies werken we wat issues door en pakt ze de discipline op om spiritueel wakker te zijn. Onbewuste mechanismes met mannen komen nu aan het licht. Ze begint mannen niet langer te zien als superieur of inferieur of onafhankelijk, maar als gelijkwaardig. Ze ziet ook dat ze de conflicten die bij relaties horen, eigenlijk uit de weg wilde gaan, omdat ze toch neigde zichzelf te verliezen. Ze merkt dat ze er nu naar toe groeit om conflicten als een intrinsiek onderdeel van een partnerrelatie te omarmen.

Haar belangrijkste inzicht is dat ze beseft dat leven zonder partner een fase is in haar ontwikkeling, gebaseerd op een aanname “ik kan het wel alleen”, die ze niet langer in stand hoeft te houden. Ze ziet dat een uitgebalanceerde persoonlijkheid zich beter ontwikkeld in een relationele ik-ander context. Aan de economische, fysieke, seksuele, psychologische, en spirituele behoeften kan ze onmogelijk blijvend in haar eentje tegemoet komen.

Deze vrouw begint nu te verlangen naar een materiële, intellectuele, emotionele, seksuele en spirituele synergie met een man die haar gelijke is én haar tegenpool. Dat betekent een man met tegenovergestelde feminiene en masculiene polariteiten en gelijke niveaus van bewustzijn en ontwikkeling. Ze verlangt naar een integrale relatie.

Voor mannen en vrouwen die een ego overstijgend leven kiezen, is het doel van een partnerrelatie om elkaar liefdevol uit te dagen, dit om hun ego te overstijgen en in afstemming te leven met hun oorspronkelijk Zelf en hun werkelijke levensdoel.

De zoektocht van de vrouw in dit artikel staat niet op zichzelf. Momenteel bevinden heel wat vrouwen zich in het vierde animus stadium. Omdat er nu in de westerse wereld cultureel gezien ook de ruimte voor is, is er weinig wat deze belangrijke fase in de weg staat. Bewustzijn over de transformatie naar de integrale fase waarbij het vijfde stadium wordt belichaamd, is nog recenter. In een volgend artikel beschrijf ik hoe dit proces zich voltrekt in mannen.

PS: Wil je ook een keer deelnemen aan een holon training? Meld je dan aan via deze link.

Domi Lambregts

Domi Lambregts is oprichter en eigenaar van HOLONS en leidt mensen op tot Integrale Relatie Coach. Ze begeleidt zelf ook paren en singles en inspireert ze om hun aangeleerde ego-oriëntatie los te laten en zich door het Grote Hart te laten leiden. Als zeer ervaren relatiecoach heeft ze de kern van inter-persoonlijke issues snel op tafel en weet deze in te zetten als hefboom voor transformatie. Organisaties weten haar te vinden voor trainingen en coaching op het gebied van samenwerking en communicatie. Ze kent de kracht van Bewust Zijn en geeft dit ook door. Vanuit haar integrale visie op mens en cultuur biedt ze wenkende perspectieven op persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Het zelforganiserende principe is tevens een belangrijke leidraad in haar werk, vanuit de wetenschap dat ieder sociaal systeem (holon) zich van nature (her)organiseert tot een geheel van een hogere orde.