Artikelen

Waarom werk niet langer werkbaar is

Een kijkje in de toekomst van het werk dat we doen.

De laatste jaren is er in Nederland een enorme trend op gang gekomen waarbij mensen op allerlei manieren onderzoeken wat hun Big Why is: wat hun passie en talenten, hun missie en hun visie zijn. Dit draagt allemaal bij aan zelfrealisatie (Maslow) en een hogere individuatie (Jung) en het gevolg hiervan is zichtbaar in ons werk. Steeds meer mensen worden zelfstandig ondernemer of zoeken naar werk dat aansluit bij hun nieuwe zelf, hun hele zelf. Ik denk dat deze beweging het begin is van een grote sociale transformatie die heel hard nodig is.

Vaak begint een menselijke zoektocht uit onvrede met de huidige situatie, niet zelden om te beginnen met het werk dat we doen. We merken dat we niet meer op de juiste plek zitten, dat we capaciteiten hebben die niet tot hun recht komen. We hebben nieuwe waarden in onszelf ontdekt en ontwikkeld die niet meer aansluiten bij de organisaties waar we ons in begeven. Soms weten we niet precies wat er aan de hand is en beginnen we gewoon ergens met een cursusje hier en daar om uit te zoeken wat onze vraag precies is. Het aanbod op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling is enorm toegenomen de laatste jaren en biedt voor elk wat wils.

Deze ontwikkeling komt niet zomaar uit het niets en heeft een grotere betekenis dan we ons nu waarschijnlijk kunnen realiseren. Maar als we ons openstellen voor verleden, heden en toekomst en vanuit een groter perspectief kijken, dan zien we dat ons persoonlijke zoeken naar geluk en zingeving een stap is naar de creatie van een nieuwe, betekenisvolle, sociale organisatie, wereldwijd.

Werk en behoeften

Als je kijkt naar de geschiedenis van arbeid, dan is dit altijd een antwoord geweest op een behoefte van de leefgemeenschap, van een familie of stam, van een dorp, van een provincie, van een land en tegenwoordig zelfs van de wereld. Het zoeken, verbouwen, verwerken, verkopen en produceren van voedsel en andere eerste levensbehoeften is de basis van al onze arbeid en wordt gedreven door onze overlevingsimpuls. Hieronder valt ook het verdedigen van de eigen leefgemeenschap tegen vijanden en rampen. Het verwerven van meer land heeft onze arbeid bepaald, net zoals het voortbrengen van nieuw leven. In de loop van de tijd zijn er steeds meer soorten werk bijgekomen door de ontwikkeling van de mens, het snel complexer worden van de samenleving en de nieuwe behoeften die dat met zich mee heeft gebracht. De laatste 100 jaar zijn we vooral  gericht geweest op materiële vooruitgang en comfort. Hieruit zijn allerlei politieke, sociale en commerciële organisaties ontstaan die nu onze maatschappij op nationaal en internationaal niveau bijeen houden.

Mensen blijven zich ontwikkelen, nieuwe waarden en behoeften ontstaan, de complexiteit blijft toenemen en we zien dat de organisatie van onze maatschappij (opnieuw) tekortschiet en zelfs in hoge mate schadelijk is voor ons voortbestaan. We worden ons steeds meer bewust van de grote uitdagingen waar we voor staan en de verantwoordelijkheid die we hierin hebben, als samenleving maar vooral ook als individu.

Nu kom ik op een belangrijk punt. De confrontatie van de mens met zichzelf als uniek individu en tegelijkertijd met zichzelf als een verantwoordelijke schakel in dit complexe geheel is de opmaat voor een grote verandering.

Morele verantwoordelijkheid

Ik denk dat de combinatie van zelfrealisatie en de snelle bewustwording van onze plek in het grote geheel bijdraagt aan het vergroten van onze morele verantwoordelijkheid en dit zorgt voor een aantal bewegingen; een kijkje in de toekomst:

  • De zorg voor onze aarde neemt toe en de behoefte aan massale consumptieproductie neemt steeds verder af. Veel bedrijven zullen verdwijnen of vormen zich om tot werkelijke bewuste en duurzame bedrijven die waarde toevoegen.
  • Onacceptabele problemen worden de zorg van individuen die zich gaan organiseren om deze problemen op te lossen. Alle unieke capaciteiten en talenten van mensen komen samen in nieuwe werkverbanden met als doel om problemen aan te pakken, locaal en zelfs op wereldniveau.
  • Bovenstaande arbeid wordt steeds vaker beloond op nieuwe manieren, dit kan bijvoorbeeld door het onvoorwaardelijke basisinkomen verstrekt door de overheid, door filantropische donaties, of door crowdfunding.
  • Tegelijkertijd vindt er een grote transformatie plaats op individueel en collectief niveau, we ervaren een grotere vrijheid en creativiteit en tegelijkertijd een diepere verbinding met elkaar en met het geheel. Dit is van betekenis voor hoe we ons organiseren. We gaan ons begeven in sociale groepen van mensen die elkaar aantrekken op interesse gebieden. We werken samen op een organische manier om enerzijds problemen op te lossen en anderzijds vernieuwing te creëren op alle gebieden.

Waarom is dit zo belangrijk?

We kunnen het ons niet permitteren om werk te blijven doen dat niet aansluit bij onze nieuwe waarden en behoeften. Iedereen voelt dat. Het zorgt voor stress, ziekte, depressie en uitval.

We kunnen het ons niet permitteren om door te gaan met het produceren van onnodige producten en hiermee onze aarde en onszelf nog ongezonder te maken of zelfs te vernietigen.

Er is een groot potentieel van nieuwe mogelijkheden, dat zich op een natuurlijke manier in ons wakker wordt.

Wat kun jij doen?

Dit zijn een aantal tips en mogelijkheden die ik graag met je deel als je jouw eigen werksituatie onder de loep neemt of zelfs al aan het veranderen bent:

  • Neem je eigen zorg voor de wereld serieus
  • Neem je eigen ontwikkeling serieus
  • Creëer je eigen werk en rol in de maatschappij, gebaseerd op je hele zelf
  • Zoek mensen die aansluiten bij jouw interesse en visie
  • Start of verbind je met een project waar je warm voor loopt
  • Draag niet bij aan organisaties die tegenstrijdig zijn met jouw waarden óf organiseer je om verandering teweeg te brengen binnen deze organisaties

Op deze manier draag je niet alleen bij aan je eigen (werk-)geluk, maar ook aan de sociale verandering die gaande is. Zo wordt die verandering een verandering van binnenuit en die is duurzaam.

Inspiratie

Wil je meer weten over de evolutie van werk? Kijk dan op de volgende links:

Wil je zelf aan de slag? Onderzoek en ontdek dan met ons mee in het Pioniers Universum dat in februari 2016 van start gaat.

Judith heeft diverse artikelen voor Pioniers Magazine geschreven. Zij is een ‘social artist’ en haar missie is: ‘Een nieuwe wereld creëren van binnenuit’. Met haar initiatief ‘Transforming Self and Society – The Social Artist’s Way’ helpt ze individuen en groepen om meer van hun menselijk potentieel te ontdekken en in te zetten met als doel een florerende wereld maatschappij. Ze is als ‘social artist’ betrokken bij meerdere projecten en is gedreven om ‘social artistry leadership’ te introduceren in Nederland en de rest van Europa.