Artikelen

Waarom vrouwelijk leiderschap oud nieuws is

Te vaak wordt gedacht dat we als vrouwelijke leider meer naar voren moeten treden met onze vrouwelijkheid, om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren. Helaas lok je, juist door je vrouwelijkheid te benadrukken, nog meer verschil uit tussen mannen en vrouwen. Je benadrukt al die oude verwachtingen van onze cultuur en onze historie door je te blijven identificeren met oude ideeën, waarden of vermeende “vrouwelijke” eigenschappen als sexy, zacht, ontvangend of sociaal zijn. Als vrouw kun je niet vrij en krachtig zijn, zolang je dit concept van beperking naleeft. Vrouwelijk leiderschap is in mijn ogen dan ook oud nieuws.

Culturele verwachtingen

Zonder dat we er erg in hebben, zijn we door allerlei culturele verwachtingspatronen gevormd. Duizenden jaren hebben vrouwen de biologische, seksuele rollen vervuld van moeder en minnares. Onze levensomstandigheden waren voornamelijk gericht op overleven. Ons dagelijks leven zit vol met gewoonten die we als vrouw in de loop der eeuwen hebben aangenomen. We hebben vanuit deze oeroude rollen een diep ingesleten overtuiging dat we deze rollen zijn. We reageren vanuit de behoefte om nodig te zijn of de behoefte om begeerd te worden. Met alle consequenties van dien. Op de werkvloer zorgt dit zelfs voor samenwerkingsproblemen, competitie en strijd, moeite met delegeren en de neiging tot perfectionisme (meer hierover in een van mijn andere artikelen: “pionieren voorbij nodig zijn en begeerd willen worden”).

 Powervrouwen als antwoord?

Momenteel zie je in leiderschap voor vrouwen nog een andere richting die veel aandacht krijgt: de zogenaamde powervrouwen. Na jaren van emancipatie en individualisering zijn er gelukkig steeds meer vrouwen die hun stem laten horen, maar ik zie te vaak binnen deze richting dat vrouwen zichzelf overschreeuwen, veel kracht gebruiken ten koste van de bedrijfsvoering of samenwerking en al snel manifesteren vrouwen zich volgens het principe: “wie het hardste schreeuwt, krijgt het meeste voor elkaar”. Deze stroming paste prima in een tijd waarin vrouwen voor het eerst gehoord werden en ze steeds meer kansen kregen. Maar is het een antwoord op de samenleving van vandaag?

Tijdsgeest

Leiderschap is altijd onderhevig aan de tijdsgeest en ik pleit dan ook voor een andere kijk op leiderschap voor vrouwen. Onze maatschappij is behoorlijk complex geworden. De oude oplossingen die altijd werkten, zijn niet meer toereikend. Onze levensomstandigheden zijn inmiddels ook aan het veranderen. We leven in een informatietijdperk, zien en ontdekken steeds meer van de wereld en de technologie gaat in razend tempo vooruit. Ons blikveld is groter geworden en we gaan, hoewel nog mondjes maat, inzien dat er iets anders nodig is: nieuwe betekenisgeving. Om je als vrouw te bevrijden van de oude rollen, is er een volgende stap om je bewust te worden van onze diepere natuur: bewustzijn.

Spirit als nieuwe stap

De diepere dimensie van onszelf is puur bewustzijn of “Spirit”. En Spirit is niet gebonden aan man of vrouw zijn. Wanneer je expressie leert geven aan “mens zijn”, ontstaat er een nieuwe vrijheid in jou die verder gaat dan de culturele verwachtingen en fysieke vormen waar we ons eeuwenlang als vrouw mee hebben geïdentificeerd. Dit betekent een grote stap naar bevrijding en creatie van iets nieuws: het ontwikkelen van autonomie en authenticiteit, voorbij wat wel al kennen en in verbinding met andere vrouwen. In wat ik “pionierend leiderschap” noem, ligt de focus op de ontwikkeling van bewustzijn en ons vermogen als mens om telkens weer iets nieuws vooruit te brengen, telkens te creëren. Wanneer we gaan zien dat we meer zijn dan de verwachtingen van onze omgeving, dan worden deze verwachtingen minder belangrijk. We gaan anders reageren, er komt ruimte voor iets nieuws, iets wat authentiek is, voorbij de identificatie van de indringende en vertrouwde rollen. We kunnen toegroeien naar een nieuwe vrouw die een nieuwe cultuur creëert: een pionierende, autonome vrouw, die zich laat kenschetsen door vernieuwing, creativiteit en passie, in verbinding met andere vrouwen.

Hoe we dan leiding geven? Vanuit een andere plek, waarin nieuwe waarden belangrijk worden, zoals respect, motivatie, kracht en passie om te willen ontwikkelen en door co-creatie met anderen. Er ontstaan nieuwe creatieve oplossingen, voor de vragen van deze tijd waarin we leven. Dat komt omdat we meer zien, meer kunnen bevatten vanuit die grotere afstand die we innemen, wanneer we onze historie kennen, onze conditioneringen onder ogen zien en onszelf ruimte geven. Dit is vanuit het besef dat we meer zijn dan die moeder of minnares, maar een absolute, diepere grond hebben, die we met alle vrouwen delen.

Pionierend leiderschap voor vrouwen

Wil jij je verder ontwikkelen in deze nieuwe vorm van leiderschap? Op 26 mei krijg je alle facetten aangereikt die je nodig hebt om jouw leiderschap verder te ontwikkelen. Meer informatie.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.