Artikelen

Vrouwenquotum kansloos zonder ombuigen van oude seksuele rollen

Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven bestaan straks voor dertig procent uit vrouwen, zo stemde de tweede kamer na jaren van mislukte maatregelen om meer vrouwen in topposities te krijgen. Goed nieuws? Jazeker, maar in tegenstelling tot wat gedacht wordt, zal deze maatregel niet leiden tot het krimpen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en tot meer gendergelijkheid. Er is nooit stilgestaan bij de echte oorzaak die heeft geleid tot genderongelijkheid. Daarvoor is een kijkje in de historie nodig.

“Er verandert niets zolang we de diepe groeven van onze culturele evolutie niet bewust maken en actie ondernemen bij wat er wél past in deze huidige tijd.”

Culturele evolutie

De misvatting is dat wanneer we het over gelijkheid hebben, we vaak denken dat vrouwen meer voor zichzelf op moeten komen of meer hun best moeten doen aan de onderhandeltafel. We investeerden in opleidingen of bedachten slimmigheden om het glazen plafond te doorbreken. En nu is er het vrouwenquotum. Er verandert niets zolang we de diepe groeven van onze culturele evolutie niet bewust maken en actie ondernemen bij wat er wél past in deze huidige tijd.

Seksuele rollen

Volgens genderautoriteit Elizabeth Debold (USA) identificeren veel vrouwen zich nog steeds met de seksuele rollen van moeder en minnares door onze gezamenlijke geschiedenis. Volgens haar reageren we als mens onbewust vanuit gedrag dat, door invloed van de cultuur, onder bepaalde levensomstandigheden tot stand is gekomen en een gewoonte wordt. We vertonen gedrag dat lang geleden is ontstaan. Van 3000 voor Chr. tot en met 1700 na Chr. was het normaal dat vrouwen werden uitgehuwelijkt en kinderen kregen. Vrouwen werden gewaardeerd om hun rol als moeder en dat gaf hen een vervullend leven. Vanaf de industriële revolutie en later het kapitalisme (vanaf 1650- 1940) brak de moderne tijd aan. Mannen gingen buitenshuis werken en trokken naar de steden. Getrouwde vrouwen bleven alleen achter met hun kroost. Ongehuwde vrouwen deden hun best om in de smaak te vallen bij welvarende mannen die zorgden voor gezond en sterk nageslacht. De rol van minnares werd zo benadrukt.

“Zolang vrouwen de vraag krijgen wanneer ze fulltime werken, hoe ze dat thuis met de kinderen regelen, reageren we nog steeds vanuit die identificatie met de moederrol.”

Vrouwen reageren als gevolg hiervan vanuit de behoefte om nodig te zijn en de behoefte om begeerd te willen worden. Het zijn diepgaande overtuigingen waardoor vrouwen nu nog steeds aangepast gedrag vertonen, parttime werken in plaats van zelf aan het roer van een organisatie te staan en actief vorm te geven aan een wereld in verandering. Deze genoemde historische culturele ontwikkelingen, hebben de werkelijke basis gelegd voor genderongelijkheid.

Pionieren

Kunnen we een vrouw, meer dan een man, zien als een inspirerend voorbeeld voor een bedrijf of wordt zij eerst afgemeten aan haar uiterlijke pres(en)tatie? Dan hebben we namelijk nog steeds te maken met de identificatie met de rol van minnares. Zolang vrouwen de vraag krijgen wanneer ze fulltime werken, hoe ze dat thuis met de kinderen regelen, reageren we nog steeds vanuit die identificatie met de moederrol.

Wat is de volgende stap?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen vraagt een andere manier van denken en handelen bij zowel mannen als vrouwen. Gelijkheid is aan de orde wanneer vrouwen collectief ontdekken dat ze zichzelf tot op de dag van vandaag een rol toebedeeld hebben en gedrag vertonen dat stamt uit het verleden maar niet is meegegroeid met de huidige tijd. Het vraagt een investering in persoonlijk leiderschap om diepgaande collectieve overtuigingen in te zien, los te laten en plaats te maken voor nieuwe rollen zoals bijvoorbeeld die van leider of pionier.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.