Artikelen

Vrij zijn en toch samen, hoe je liefdevol kunt verbinden vanuit vrijheid

Vrij zijn en toch samen, dat is de meest ideale situatie voor een liefdesrelatie, of om te verbinden met wie dan ook. Maar, je tegelijkertijd zowel vrij kunnen voelen als in verbinding vraagt iets van een relatie, van elkaar. Het betekent tegelijk loslaten en er zijn voor de ander, de ander de ruimte geven en je eigen ruimte innemen. Het gaat over geven zonder iets te verwachten, onvoorwaardelijk er voor de ander kunnen zijn. Leven in vrijheid, ongeacht in welke relatie dan ook gaat over eerlijk zijn. De zuivere waarheid spreken omdat je er zelf én de ander toe doet.

Er zijn weinig relaties waar dit allemaal perfect verloopt en anders hebben ze er hard voor gewerkt. Weten wat de oorzaken kunnen zijn voor een relatie die onvrij voelt en waarin je niet je eigen vrijheid ervaart, is belangrijk om daar samen stappen in te kunnen gaan zetten.

Een verbinding kan knellen
Juist in het verbinden met de ander kom je de lessen tegen die je te leren hebt in het leven. Een liefdesrelatie is de speelplaats voor het leven, de dansvloer die je samen betreedt om te leren, groeien en dieper te verbinden. Iemand die uit een veilig nest komt, zal minder moeite hebben zich te verbinden met de ander dan iemand die veel heeft meegemaakt als kind. Wanneer je veel meegemaakt hebt, dan speelt onveiligheid en hechting (verbinding aangaan of uit de weg gaan) al gauw een rol in je latere relaties. De één wordt juist afhankelijk van de ander, voelt niet zonder zijn of haar lief te kunnen, waardoor de ander het benauwd krijgt. Het kan ook zijn dat iemand zich niet durft te verbinden waardoor de ander zich juist alleen voelt en daardoor meer gaat vragen of claimen. Beiden gaan over een beknellende verbinding, het gevoel dat de ander te dichtbij komt, er is onvoldoende gevoel van eigen ruimte.

“Wanneer de één niet op zijn of haar eigen plek staat, raakt de ander vaak automatisch ook zijn of haar plek kwijt.”

Jezelf kwijtraken
Wanneer er sprake is van geen of te weinig eigen ruimte of juist afhankelijkheid van de ander, dan is het gevolg vaak dat je jezelf kwijt kunt raken, niet goed weten wie je bent zonder de ander of juist niet de ruimte voelen jezelf te kunnen zijn, geen eigen plek te ervaren in de relatie. Wanneer de één niet op zijn of haar eigen plek staat, raakt de ander vaak automatisch ook zijn of haar plek kwijt. Of er ontstaat een verwijdering omdat de ander uit alle macht zijn eigen plek bewaakt. Dat gaat vaak gepaard met strijd. Iets wat voor breuk kan zorgen wanneer dat te lang duurt of al te heftig gebeurt.

Niet gehoord worden
Een andere oorzaak voor een relatie die niet vrij voelt, is elkaar onvoldoende horen. Het is niet zo ingewikkeld om echt vanuit een ja-gevoel te luisteren naar elkaars verlangens wanneer deze hetzelfde zijn. Heerlijk samen wegdromen in jullie toekomstverlangens of in het hier en nu. Maar wanneer verlangens niet gelijk zijn en elkaar raken in angst of gevoel van beknelling, dan wordt het moeilijk. Een stel waarvan de één wil reizen en de ander juist heel blij wordt van huisje-boompje-beestje, zal het moeilijk vinden om echt naar elkaar te luisteren. Zeker wanneer angsten een rol spelen, want dan zal het lichaam altijd kiezen voor de overlevingsstrategie zoals afsluiten, claimen of vluchten. Manieren waardoor je niet meer kunt luisteren naar de ander of zuiver kunt handelen.

Geen ruimte voor je verlangen
Wanneer er geen ruimte is voor eigen verlangen in een relatie, dan kan het al snel mis gaan. Even los van dat dan ook het niet gehoord of gezien worden wordt geraakt, het wordt eenzaam, het kan opnieuw beklemmend voelen. Iemand wil weg of wordt juist stil. Of zoekt buiten de relatie een vorm van vrijheid die schadelijk is voor de relatie zelf. Wanneer er geen ruimte is voor eigen verlangen in een relatie, dan is er ook een gebrek aan eigenheid. Dat er geen of te weinig ruimte is voor eigen verlangen, kan liggen aan de ander die, vanuit angst, de ander tegenhoudt, maar het kan ook aan de persoon zelf liggen. Weten waar je naar verlangt is één; het ook daadwerkelijk manifesteren is de volgende stap. Zoals alles een eigen creatie in het leven is, is het gemis van een eigen verlangen in de relatie, ook een eigen creatie. Het gaat dan maar over één ding: gaan staan voor jezelf. Of het nu gaat om ruimte nemen richting de ander of het daadwerkelijk manifesteren ervan. Uiteindelijk ben je zelf de sleutel naar je eigen geluk, ook wanneer je, voor je gevoel, wordt tegengehouden door de ander.

Praten
Je hebt praten en praten. Delen hoe een dag is geweest, wat je gevoeld hebt en wat je morgen gaat doen, zijn belangrijk voor de dagelijkse verbinding en om een goed team te zijn in het draaien van het gezin of huishouden. Praten over wat je moeilijk vindt, wat je raakt en waarom je dingen doet in het leven die je doet, echt aangeven wat er pijn doet of wat je anders wilt, is van een andere orde. En een niet te missen variant in een gelijkwaardige en diepere verbinding. Praten kan niet iedereen, luisteren ook niet overigens wat het praten dan weer bemoeilijkt. Leren praten is dus ontzettend belangrijk om liefdevol te kunnen verbinden vanuit vrijheid.

Elkaar weer vinden
Door echt te praten met elkaar ontstaat er verbinding. Je leert elkaar op een dieper niveau kennen als er onderzocht wordt waarom je doet wat je doet, waar je dus echt vandaan komt, uit wat voor nest je beiden komt, de boodschappen die je meekreeg in je kindertijd. Weten waar je beiden vandaan komt, maakt dat je elkaars patronen leert kennen en herkennen. Er ontstaat compassie voor elkaars gedrag en gevoel. Je komt dichter bij jezelf uit waardoor je makkelijker grenzen kunt stellen of manifesteren waar je naar verlangt.

Je bent zelf de sleutel naar het geluk in de relatie
Door te praten over waar je beiden vandaan komt, onderzoek je dus ook je eigen historie, het pad dat je tot nu toe bewandeld hebt. Er ontstaat dus ook begrip en compassie voor jezelf waardoor je dus niet alleen intenser verbindt met de ander, maar dus ook met jezelf. Eigenlijk kan het ook niet anders, eerst moet je verbinden met jezelf en dan pas zal dat zuiver gaan met de ander. Verbinden met jezelf kan echter voor velen ingewikkeld zijn. Want dit gaat over zelfliefde, ervaren dat je er mag zijn, bestaansrecht. En om dat te kunnen gaan voelen, om te bereiken dat je kunt verbinden vanuit liefde en vrijheid, is het nodig dat er patronen doorbroken worden, als die ertussen zitten.

Patronen doorbreken
Patronen zijn hardnekkig. Ze komen steeds weer terug om jezelf te beschermen op moeilijke momenten en zorgen uiteindelijk voor een continue overlevingsstand. Ze zorgen ervoor dat je door angst en onzekerheid niet kunt doen wat je werkelijk wilt, waar je naar verlangt. Om echt volledig vrij te zijn van alles wat je tegenhoudt om in liefde te leven, te manifesteren waar je naar verlangt of om tot eigen leiderschap te komen, doorbreek je patronen het beste op het niveau van je lichaam. Want daar is de overlevingsstrategie ontwikkeld en je lost een probleem nooit op het niveau op waarop het zich manifesteert, altijd de diepere laag eronder. Het vraagt om naar je kern terug te gaan, de plek waar alles ontstaan is en om op dat niveau de pijn op te ruimen die er geweest is in het verleden. Het vraagt om dwars door de pijn heen te gaan om zo jezelf te leren kennen en opnieuw te omarmen, te verbinden met wie je werkelijk bent. Alleen van daaruit kan er een vrije, zuivere en liefdevolle verbinding met de ander ontstaan.

Nadine Carter

Nadine Carter is auteur voor Pioniers Magazine. Zij begeleidt mensen in haar eigen praktijk op een effectieve en directieve manier naar de kern van hun probleem. Haar specialiteit is om via non-verbale signalen overlevingsstrategieën te herkennen. Via intensief en diepgaand lichaamswerk is zij in staat om deze patronen blijvend te doorbreken. Zij richt zich in haar praktijk op ouders die voor hun kind willen werken aan zichzelf en partners die beiden aan zichzelf willen werken omwille van hun liefde. De rode draad is verbinding en communicatie. Wanneer een verbinding verstrengeld is en partners niet meer weten wat er steeds mis gaat en waarom, kan Nadine in een zeer korte tijd en effectief deze verstrengeling uit elkaar halen. Dat geldt voor liefdesrelaties maar ook voor zakelijke relaties, teams of andere verbindingen waarin samengewerkt wordt.