Artikelen

Verplichte vaccinatie bij downsyndroom?

Verbijsterd kijk ik voor me uit. Voor me ligt een brief waarin opnieuw gevraagd wordt of ik toestemming wil geven dat Angie, mijn dochter van dertig jaar met downsyndroom, gevaccineerd wordt tegen de griep en Hepatitis B.

Hepatitis B verplicht in de meeste instellingen

Ik realiseer me dat ik nog geluk heb dat de vraag gesteld wordt. Het betekent dat ik een keuze kan maken voor ja of nee. Bij de meeste instellingen wordt het gewoon verplicht gesteld. Wederom weiger ik de vaccinaties. Angie is tot nu toe nog nooit gevaccineerd en ze heeft zich heel gezond kunnen ontwikkelen. Als zij in haar hele leven drie antibioticakuren en twee stripjes paracetamol heeft geslikt hebben we het wel gehad. Homeopathisch/antroposofisch is zij wel heel haar leven begeleid als er klachten waren en daar hebben we ons tot nu toe goed mee kunnen redden. Ik prijs mezelf gelukkig met het feit dat ik deze keuzes heb kunnen maken voor haar omdat ze verder geen aangeboren fysieke afwijkingen had bij de geboorte.

Vaccinaties bij de baby

Wat doen we baby’s aan door ze vanaf zes weken te laten vaccineren? Doen we dat omdat dit tegenwoordig normaal is in deze maatschappij? Voordat kinderen twee jaar oud zijn en het immuunsysteem volledig ontwikkeld is, hebben ze al achtentwintig verschillende stoffen ingespoten gekregen. Dit om het kind te beschermen tegen ziekten. Misschien snap ik het niet helemaal, maar waarom een kind behandelen tegen ziekten als er nog geen ziekte is?

Vrije keuze

We hebben immers allemaal een vrije keuze toch? Maar wat als je die niet hebt en gewoon gevaccineerd wordt met toxische stoffen? Krijgt het immuunsysteem nog echt de kans om zich volledig gezond op te bouwen, of leggen we het eigenlijk al plat voor de tijd dat het volgroeid is? Het zijn vragen om bij stil te staan. Ik vraag me dit zeker af als moeder van een kind met downsyndroom. Kinderen met downsyndroom hebben van nature al een zwakkere aanleg van het immuunsysteem.

Natuurlijk behandelen

De natuur geeft ons alle ingrediënten waarmee de meeste ziekten verholpen kunnen worden. Of het dan om een verkoudheid gaat of om kanker, dat maakt eigenlijk geen verschil. Wat wel belangrijk is, is dat je een goede arts of complementair geneeskundige zoekt voor een gedegen begeleiding. Laat je vooral goed informeren zodat je een vrije keuze kunt maken die op feiten gebaseerd is. Als je begrijpt hoe ziekte en genezing werken kun je achter je besluit staan zonder je opgejaagd of verplicht te voelen door de autoriteiten.

Ook een kind met downsyndroom kan in zijn of haar volle kracht komen. En natuurlijk is het fijn om de kinderarts op de achtergrond, en soms ook op de voorgrond te raadplegen. Natuurlijk is het goed dat operaties mogelijk en levensreddend kunnen zijn bij disfunctie of ongelukjes. We ontkomen daar niet aan als er aangeboren een wezenlijk defect is. Bij downsyndroom komt het bijvoorbeeld vaak voor dat er disfuncties zijn bij het hart, longen of de spijsverteringsorganen. Daarnaast is er echter een gebied waar veel winst te behalen is met voeding en natuurlijke middelen.

Conclusie

Mijn conclusie is dat er behoefte is aan informatie die beide kanten belichten. Dat zowel vanuit een regulier standpunt als vanuit natuurlijke geneeswijzen gekeken wordt hoe het kind en de ouders op lange termijn gediend zijn met een behandeling en dat vooral het kind met of zonder downsyndroom hierin centraal staat. Iedereen heeft uiteindelijk recht op een vrije keuze en een gezond leven.

Ik plak de envelop dicht en stuur het afwijzend besluit met een gerust hart de deur uit!

Meer weten?

Ik verzorg informatieve lezingen op locatie over dit onderwerp. Hiervoor kun je contact opnemen met:

Sonja Verberne, T: 06 22741509, E: sonjaquiet@gmail.com

Sonja Verberne

Sonja Verberne schrijft over de werking van onze hersenen, oude paradigma’s die van invloed zijn op ons persoonlijke en collectieve gedrag en hoe Emotional Freedom Techniques (EFT) een bijzondere methode is om vrij te worden van aloude programmeringen, zodat ieder die met haar werkt op pionierende wijze zijn/haar leven gezonder en met meer vervulling kan leven en zo een gezonde bijdrage kan leveren aan de wereld. Als moeder van Angie met het downsyndroom blijft haar liefde uit gaan naar alle innovaties die er binnen de zorg nodig zijn om deze hoog gevoelige mensen beter te kunnen begeleiden. Ze richt zich in haar werk als trainer, EFT behandelaar/transformatiecoach mede op ouders, verzorgers en instellingen rondom mensen met downsyndroom.