Artikelen

Tappen tegen schoolstress

De tijd van stress voor alle leerlingen die een periode af mogen sluiten door toetsen te maken of examen te doen is weer aangebroken. Het besef dat een ontspannen geest beter werkt, slaat bij steeds meer mensen aan. Er zijn zelfs al plekken waar studenten yoga kunnen doen voordat ze hun dag beginnen. De volgende stap? EFT – tapping – opnemen in het onderwijs!

We weten dat studenten die inzicht hebben op de inhoud van leerstof een betere retentie en een beter probleemoplossend vermogen hebben. Maar zelfs dan kan het tijdens examens nog misgaan. Studenten hebben namelijk ook vaak te maken met barrières zoals stress, die actieve betrokkenheid bij het leren in de weg staan. Stress kan het geheugen, de concentratie en het probleemoplossend vermogen verminderen of zelfs blokkeren. Wat verminderde betrokkenheid en verminderd vermogen om zelfsturend te leren kan veroorzaken.

Ook leraren hebben er last van. Zij maken lange dagen en moeten meer werk verzetten dan ooit tevoren. Helaas wijst onderzoek uit dat maar liefst één op de drie leraren overweegt om het vak al tijdens de eerste vijf jaar van hun carrière te verlaten, vanwege overwerktheid en stress. Op bepaalde vakgebieden ontstaan nu zelfs al grote tekorten aan leraren! Men kiest terecht voor zichzelf, want stressvolle arbeidsomstandigheden binnen een beroep kunnen leiden tot aanzienlijke gezondheidsrisico’s, zowel emotioneel als fysiek. Zo kan het ervaren van een hoog niveau van chronische stress leiden tot burn-out: een syndroom van uitputting, cynisme en verminderde professionele werkzaamheid. Voor docenten die goede ondersteuning moeten bieden aan, en relaties moeten onderhouden met leerlingen, heeft dit natuurlijk direct een negatief effect.

Waarom tappen op school?

EFT, Emotional Freedom Techniques – ook wel Tapping genaamd, is zeer effectief bij het verminderen van angst, stress en andere emotionele problemen. Het werkt op zowel bestaande als ingebeelde stressoren. EFT verhoogt positieve emoties, de veerkracht en het zelfrespect aanzienlijk, terwijl het negatieve emotionele toestanden vermindert. Faalangst en emotionele problemen komen vaak voor bij studenten. Dit resulteert helaas regelmatig in onvermogen en defensief pessimisme. Wat weer kan leiden tot mislukkingen of verminderde prestaties op school. Meer zelfrespect en veerkracht biedt bescherming tegen deze negatieve emoties, waardoor zowel middelbare als universitaire studenten beter presteren. Zelfs in het bijzondere onderwijs helpt EFT bij kinderen met een aangeboren verminderd prestatievermogen, zowel cognitief als wanneer het emotioneel en/of zichtbaar is in gedrag.

EFT lijkt de amygdala – het stresscentrum in de hersenen – en de hippocampus – het geheugen – te beïnvloeden. Beide hersendelen spelen een rol bij de vraag: ‘Is dit een bedreiging of niet?’ Komt er daadwerkelijk een tijger uit de bosjes en moet ik vluchten? Of ritselt er slechts een duif tussen de bladeren? De stressrespons door de schrik is in beide gevallen in eerste instantie dezelfde. Van EFT weten we daarnaast dat het de spiegel van het stresshormoon cortisol verlaagt. Te veel cortisol kan leiden tot een verlaagde immuun functie die onze fysieke gezondheid uiteindelijk negatief kan beïnvloeden.

Een praktisch en eenvoudig hulpmiddel

Door de eindpunten van meridianen (energiepunten in het lichaam) in een bepaalde volgorde te stimuleren, geef je een signaal aan het limbisch systeem. Dit zorgt er vervolgens voor dat de energie zich in de meridianen verplaatst zodat blokkades stap voor stap worden opgeheven. Dit ervaar je als een gevoel van ontspanning.

Omdat tapping zo’n praktisch en eenvoudig aan te leren hulpmiddel is, kan het zowel studenten als docenten op een prachtige manier ondersteunen. Het heeft een onmiddellijk kalmerend effect en kan al vanaf een leeftijd vanaf 3-4 jaar worden aangeleerd en gebruikt. Natuurlijk is het ook toepasbaar buiten de schoolklas, in het dagelijkse leven. Als ik de bovenstaande feiten lees, hoop ik vurig dat EFT gewoon opgenomen wordt binnen het onderwijs. Dat zou zorgen voor een positieve verandering bij alle betrokkenen. Misschien worden mensen dan juist ook weer enthousiast om leraar te willen worden en kijken leerlingen terug op een fantastische schooltijd. Kortom: leer EFT toe te passen en ga relaxed je examentijd in!

EFT is een respectievelijk eenvoudige en voordelige manier om:

 • Het welzijn van docent en leerling te ondersteunen
 • Concentratie te verbeteren
 • Leervermogen te verbeteren
 • Omgangsvormen gemakkelijker te laten verlopen
 • Oog te hebben voor elkaar
 • Dieper in verbinding te kunnen gaan
 • Een goede relatie op te bouwen met je studenten
 • Je student echt te zien, horen en voelen
 • Niet helemaal uitgeput te raken door je werk
 • Met een luchtig en energiek gevoel je dag te beginnen
 • Ziektepreventie van zowel leerling als docent
 • Als organisatie geld te besparen…

Lees meer in Martin, A. (2010). Building classroom success: eliminating academic fear and failure. New York, NY: Continuum International Publishing Group.

‘EFT kan de activiteit in de amygdala verminderen, wat deel uitmaakt van de opwinding van de hersenen.’ Dhond, Kettner & Napadow, 2007.

‘Het proces van EFT heeft effect op de fysiologische systemen van het lichaam die stress, emotionele intensiteit en bijbehorende neurale transmissiefrequenties reguleren’. Diepold Jr & Goldstein, 2009.

Sonja Verberne

Sonja Verberne schrijft over de werking van onze hersenen, oude paradigma’s die van invloed zijn op ons persoonlijke en collectieve gedrag en hoe Emotional Freedom Techniques (EFT) een bijzondere methode is om vrij te worden van aloude programmeringen, zodat ieder die met haar werkt op pionierende wijze zijn/haar leven gezonder en met meer vervulling kan leven en zo een gezonde bijdrage kan leveren aan de wereld. Als moeder van Angie met het downsyndroom blijft haar liefde uit gaan naar alle innovaties die er binnen de zorg nodig zijn om deze hoog gevoelige mensen beter te kunnen begeleiden. Ze richt zich in haar werk als trainer, EFT behandelaar/transformatiecoach mede op ouders, verzorgers en instellingen rondom mensen met downsyndroom.