Artikelen

Spiritueel kapitaal en bewust zijn van synchroniciteit

Hoe vaak zeggen we niet: “Dat is nou ook toevallig!” Mijn onmiddellijke reactie is dan dat toeval niet bestaat. Door je bewustzijn te veranderen en te realiseren welke illusies je hoog houdt, kun je wens of droom werkelijkheid worden.

Wat is synchroniciteit?

Jaworsky is in feite degene die met zijn boek ‘Synchronicity’ het thema spiritueel kapitaal benoemde en onder de aandacht heeft gebracht. Hij deed dat aan de hand van zijn eigen ervaring door zich bewust te worden van die volmaakte momenten, waarop dingen op een ongelooflijke manier samenkomen en slagen. Dat is synchroniciteit. Carl Gustav Jung, noemde het ”een zinvolle samenloop van gebeurtenissen”, waarbij het lijkt of je door verborgen handen  wordt geholpen. Zowel in zaken als in het persoonlijke leven.

Deepak Chopra heeft het over de onbegrensde kracht van het zinvolle toeval. Er zijn verbanden, die wij onbewust aanvoelen, zonder ze al bewust te kunnen aanwijzen. Wij kunnen concreet contact leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Dat kunnen wij inzetten om onze wensen en dromen te vervullen en te vervolmaken. Hij verwijst veel naar de natuur: kijk nu in de herfst maar eens naar een zwerm van duizenden spreeuwen. Ze vliegen in harmonie, zonder een duidelijke leider, ze wijzigen hun koers allemaal op hetzelfde moment, de correlatie van activiteit verloopt niet plaatsgebonden.

Intentie

In ons menselijk bestaan speelt intentie een heel belangrijke rol: alles wat plaatsvindt, begint met intentie. Welke wensen heb je? Wat zou nu je behoeften bevredigen? Wat zou nodig zijn je ziel haar bestemming te laten bereiken?

Hoe doe je dat en hoe vind ik de weg naar mijn synchroniciteit?

Zes simpele stappen:

  1. Besef, je bent een rimpeling in de kosmos;
  2. In de spiegel van relaties ontdek ik mijn echte zelf;
  3. Beheers je innerlijke dialoog;
  4. Intentie is de hand die jouw tapijt weeft;
  5. Breng je emotionele onrust onder controle;
  6. Schenk het leven aan de goede goden en godinnen in jezelf

Je ontvang met deze stappen het toegangsbewijs tot de samenzwering van onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden.

Blijf niet hangen in negatieve emoties

Door onze handelingen maximaliseren we namelijk de waarschijnlijkheid, dat iets zal plaatsvinden en wat we ondernemen.

Kijk en luister eens naar jezelf: wanneer we in het plaatsgebonden domein blijven of blijven hangen in de vele identiteiten waarmee we onze authenticiteit geweld aan doen, leiden we een armoedig leven. Velen zitten daarin, zijn er nooit zeker van wat er gaat gebeuren en worden vanzelf slachtoffer van hun eigen denken: Haal je het einde van de dag, de week, de maand, het jaar? Bij alles wat je doet draag je het juk van de angst, de negatieve emoties van angst, boosheid en verdriet. Onze gedachten raken vertroebeld door twijfel en je intenties worden geblokkeerd door de perikelen van het ego.

Verander je bewustzijn

Bewustwording van je intenties en hoe je die concreet uitwerkt naar daden, helpen je die (negatieve) gedachten om te zetten in positieve emoties. Een gedachte is energie, dat zijn vorm krijgt in het bewustzijn. Wat je denkt, wat je voelt, hoe jij je gedraagt, wat je waardeert en hoe je werkt en je leven leeft (en ook wat je hoort) is een weergave van hoe jij je leven vormgeeft.

“Iedere ervaring en elke verandering in je ervaring weerspiegelt je intentie”

Het zijn gedachtevormen, gevoelsvormen en de vormen van handelen, die jij aan die energie geeft. Ze weerspiegelen de gedaante van je persoonlijkheid nu. Je kunt dat veranderen door je bewustzijn te veranderen. Je kunt je teweer stellen tegen negatieve patronen zoals woede, angst en slechte emoties en die bewust vervangen door compassie, begrijpen en waarderen. Dat schept andere vormen van denken, voelen en handelen. Het verandert je ervaring. Iedere ervaring en elke verandering in je ervaring weerspiegelt je intentie. Een intentie is niet alleen een verlangen, je gebruikt er ook je wil bij. Als je het anders wilt, dan helpt het verlangen alleen niet.

Wat wil jij?

Augustinus gaat uitvoerig in op de wil. De mens heeft een persoonlijkheid (dus ook een intentie en een actie) die wil en een andere persoonlijkheid die niet wil. Hij was de voorvechter van Genade, de verlossende gave aan een eigenzinnig en weerspannig mens. Een groot denker die de diepten van de menselijke ziel heeft gepeild. Net als bij Freud was ook Augustinus’ zoektocht naar de verborgen gebieden van de menselijke geest ingegeven door zijn eigen behoefte om in het reine te komen met zichzelf. Verdwaald zijn en de goede weg terugvinden is de voornaamste snaar in zijn boeken en dit wordt bespeeld in de majeurtoon van dankbaarheid.

Doorzie en verander je illusies

Wolinsky ontdekt hoe de verschillende illusies of individuele werkelijkheden tot een persoonlijkheid of een persoonlijkheidsbeleving worden opgebouwd. Deze illusies, die door de waarnemer zelf worden gecreëerd, zijn het voertuig waarmee de individuele wereld wordt waargenomen, geïnterpreteerd, eigen wordt gemaakt en als zodanig wordt ervaren. Door onze waarneming ervaren we problemen van angst, fobieën, obsessies, verslavende gedragingen, verstoringen en zich herhalende mislukkingen. Veel van die verstoringen komen voort uit indrukken en ervaringen uit de vroege kinderjaren, opleiding en ervaring, ze hebben zich gevormd tot een patroon, dat wij als gewoon, als onze persoonlijkheid zijn gaan ervaren.

Zodra jij je niet meer verbindt met die illusies, ga je ze beter herkennen en de oorzaken van de gevolgen ervan doorgronden. Dan heb je de mogelijkheid keuzen te maken, je kunt je wel of niet verbinden met een illusie. Herkennen, doorzien en veranderen.

“Wie in staat is onversaagd in de spiegel te kijken, zal nooit meer dezelfde zijn. Maar wanneer de spiegel beslaat door de hete adem van onze eigen afwijzing, dan is er niets te zien.”

Wij kunnen onszelf, van welke leeftijd we ook zijn of we werk hebben of geen werk, te druk zijn of niets te doen hebben, radicaal veranderen. Niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk. Dankzij die verandering kunnen we de gehele structuur van onze persoonlijke- en zakelijke relaties veranderen. Dat geldt ook voor de noodzaak en de zelf te pakken mogelijkheden. Deze bewustwording is een spiegel, waarin we onszelf kunnen bekijken. Wie in staat is onversaagd in de spiegel te kijken, zal nooit meer dezelfde zijn. Maar wanneer de spiegel beslaat door de hete adem van onze eigen afwijzing, dan is er niets te zien.

Het antwoord ligt bij jezelf

De bewuste mens bemoedigt anderen aan, om de goede eigenschappen in hun natuur tot ontplooiing te brengen en niet hun slechte neigingen. De onbewuste mens doet juist het omgekeerde. De bewuste mens neemt deel en verlaagt zich niet. Ze zijn zelfbewust, maar niet hoogmoedig. De bewuste mens eist alles van zichzelf, de onbewuste mens eist alles van anderen.

Kan jouw wens of droom werkelijkheid worden? Het antwoord op die vraag ligt niet bij een ander maar bij jezelf. Als je spiritueel bewust leeft en de toevalligheden in je leven ziet als de synchroniciteit der dingen, ben je al een eind op weg.

Probeer het maar eens!

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.