Artikelen

Schoonheid als eyeopener

Wat als we schoonheid zien als een leidend principe? In plaats van slechts als een aangename aanblik, ‘window dressing’, een oppervlakkig verschijnsel? Zegt een mooie buitenkant iets over de binnenkant? En waar is ‘schoonheid van binnenuit’ eigenlijk op gebaseerd? Belangrijke vragen die het verschil kunnen maken tussen onze persoonlijke beleving van schoonheid en hetgeen de waarde van schoonheid als leidraad kan onthullen. Een leidraad die leidt tot cultivering van esthetische intelligentie. Die dient als kompas in een degenererende wereld.

“We can finally create the more beautiful world our hearts know is possible.” – Charles Eisenstein-

In het Nederlands bestaat het prachtige woord ‘schoonheid’ dat een tweeledige betekenis heeft: wat schoon is, is mooi. Mooi schoon is ook een indicatie voor orde, van reinheid en harmonie. Mooi en puur gaan vaak hand in hand, net zoals fris, glanzend en stralend. Het is een schitterend woord, dat meer zegt dan ‘beauty’, dat een beperktere waarde aanduidt. Iets wat je zou kunnen kopen, uit een potje kunt halen, of met pijn en moeite kunt verwerven door afzien.

Waarop is die intrinsieke relatie tussen schoon, zuiver en mooi gebaseerd? Wat zegt dit ons? En nog een vraag, voordat ik van alles aandraag uit mijn eigen referentiekader: is het je al opgevallen dat woorden als beauty en schoonheid steeds meer opduiken, in allerlei domeinen? Zo nee, dan gaat dat vanaf nu veranderen, let maar op. Check alvast mooie voorbeelden als: Charles Eisenstein met zijn ‘The More Beautiful World our Hearts Know is Possible’. Ivo Valkenburg en zijn platform ‘Love Made Visible’ en boek ‘Pure Life, a Plea for Love as Legal Tender’. Pierro Ferrucci’s ‘Beauty and The Soul’ is een must en met de Gene Keyes biedt Richard Rudd krachtige eyeopeners voor wie bereid is in de schaduw te kijken. Last but not least noem ik Giovanna Universalis en de co-creatie ‘De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst’.

“We can discover how beautiful life, economy, and society can be when love becomes a legal tender.” -Ivo Valkenburg-

Persoonlijke invulling

Wat zie jij direct voor je, wanneer je aan schoonheid denkt? Het Griekse ideaal van symmetrie? De vitale levenslust van een kind? De natuur in het algemeen, of je favoriete auto, man of vrouw? Mijn punt is hier dat het antwoord sowieso persoonlijk is, een kwestie van beleving. Dit neemt niet weg dat wetenschappelijk is aangetoond dat onze perceptie gevoelig is voor mathematische principes, zoals geometrische ordening in de vormgeving van objecten. We hebben het hier over schoonheidsbeleving als een universeel verschijnsel, enerzijds tijdloos en anderzijds behoorlijk door cultuur bepaald. Uiteindelijk bepaal je helemaal zelf wat je mooi vindt en hoeveel waarde je eraan hecht.

Zelf ben ik gevoelig voor stralende levenslust, voor de puurheid van nieuw leven, voor de kracht van authenticiteit, voor balans in contrast. Gebiologeerd raak ik door een sublieme samensmelting van kleur en structuur in vorm en voor hoe het licht hierop valt. Dit gaat verder dan zintuiglijke beleving, mijn zintuigen zijn de poorten, naar een multidimensionale werkelijkheidsbeleving.

“We, too, are distracted, too busy and hurried. And often we forget about beauty. This is a tragedy, because without beauty we die.” -Paolo Ferrucci-

Samenhang

Er kan wel een verschil bestaan tussen binnenkant en buitenkant, maar schoonheid van binnenuit geeft aan dat het een zichtbare en een onzichtbare kant heeft. Een waarheid die onmiskenbaar wordt aangetoond door het natuurelement water. Wat wij zien is fysiek, nat en helemaal transparant, waarbij de vloeistof ook nog eens blijkt opgebouwd uit twee gassen. Gassen kun je niet zien of beetpakken en als water verdampt, wordt het weer onderdeel van de onzichtbare lucht. Tot het weer verschijnt als wolken, als energieke bergbeek, of in een aangelegd kanaal. Die samenhang, de interactie tussen natuur(kunde) en cultuur, tussen het leven en onze zintuigen, dat is waar mijn perceptie uithangt en waar mijn fascinatie ligt: wat is het dat wordt vormgegeven en hoe doen wij mensen dat? En wat doet dat wat wij vormgeven vervolgens met ons? Met onze werkelijkheidsbeleving?

Schoonheid blijkt mijn leidraad te zijn in mijn zoektocht naar levenskwaliteit. Sinds mijn verblijf in Italië en de kennismaking met de mediterrane keuken, drong de schoonheid van eetbare natuur echt tot mij door. Mijn intuïtie reageert blijkbaar feilloos op de uitstraling van pure levensenergie, vormgegeven door de natuur volgens universele principes en gedijend in ecologische samenhang. Natuurvoeding werd voor mij het medium om op Aarde het paradijs te beleven: al mijn zintuigen worden dagelijks gestreeld, de verse producten (van biologische telers) brengen vitale gezondheid met zich mee en alles bij elkaar ontdekte ik welzijn, als gevolg van een natuurgetrouwe levensstijl.

Heelheid

Van daaruit ging de reis, via zintuiglijke ontwikkeling naar zelfbeleving waarin zuiverheid een hoofdrol speelt. Een zuiver geweten, oprechtheid en helderheid, een schone omgeving, behoefte aan esthetiek die verder gaat dan oppervlakkig sentiment. Ik heb aan den lijve kunnen ervaren dat het volgen van schoonheid verdiepend en integrerend werkt. Dat het mij stimuleert en inspireert tot helende praktijken, jawel. Schoonheid is een indicator voor heelheid en volgt zelf universele wetten.

Ik ben het roerend eens met Paolo Ferrucci, dat schoonheid verweven is in ons organisme, dat het een transformerend vermogen heeft, dat het kan raken en beïnvloeden, dat het verbindend werkt. Omdat je gaat kijken met de ogen van je hart komt schoonheid tot leven. Iets van schoonheid waarderen is geen objectivering, maar impliceert een manier van zijn.

‘Beauty is in the eye of the beholder’ is een treffend gezegde. Dit zegt alles over het effect van schoonheid in onze psyche. Je kunt blind zijn voor schoonheid! Voor de schoonheid van mensen, dingen en gebeurtenissen.

“The Gene Keys book points you towards the beauty that already lies inside you and invites you into a world where anything is possible.” -Richard Rudd-

Paradoxaal

Tegenover de vele gezichten van schoonheid zijn er die van lelijkheid. Soms is lelijk mooi, maar de kans is groter dat je iets lelijks ziet of ervaart als verstoordheid, als disharmonie. Dit werkt uit als desoriënterend, verarmend, verzwakkend en zelfs deprimerend. Ook lelijkheid beïnvloedt de psyche diepgaand en is misschien het gevolg van een dualistische mindset die eenkennig is geworden en blijft steken aan de kant van de angst, voor de leegte, het donker, de afgescheidenheid. Lelijkheid kan indicatief zijn voor desintegratie, degeneratie en destructie en dit kennen wij als het resultaat van fysiek doodgaan, of als resultaat van stagnatie in het spectrum van het duale leven, door een gebrek aan liefde, de energie die alles verbindt.

De kracht van alledaagse schoonheid is ambivalent en paradoxaal. Het geeft richting en kan zeker misleidend zijn. Uiteindelijk is schoonheid ervaren een emotioneel gebeuren. Ons gevoelsleven maakt het verschil en de (levens)kunst is ons te laten leiden door de wijsheid van ons hart. Ons hart dat feilloze antennes heeft voor het ware, voor de schoonheid van het onzichtbare potentieel, waar alles uit ontstaat. Liefde voor het leven maakt verlepte bloemen mooi, oude mensen prachtig en gemaakte fouten weer goed. Levenskunst toont zich door in het alledaagse de grootse schoonheid te zien. Is dat niet waar we allemaal naar verlangen? Naar levenskunst en de weg die daarnaartoe leidt?

Giovanna Gomersbach de Legé is auteur voor Pioniers Magazine. Zij schreef het boek ‘De Schoonheid van Water ~ goud van de toekomst (Giovanna Universalis), over de eigenschappen en rol van water in het leven en wat wij daarvan kunnen leren. Haar leven lang is zij gefascineerd door (natuur)voeding, psychologie, levensbeschouwing en levensenergie, in samenhang met onze bodymind (de eenheid van lichaam en geest). Dit heeft geleid tot vele professionele activiteiten rondom voeding en de certificering tot coach en counselor aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen. Haar aanhoudende wateronderzoek heeft geleid tot het nieuwe beroep ‘Waterveredelaar’ en het bedrijf Nieuw Water. Actueel komt haar passie voor natuurvoeding ook weer bovendrijven en wil zij hiermee mensen inspireren. Je kunt van haar artikelen verwachten over universele thema’s als ecologische intelligentie en (levens)energie, vitale gezondheid en schoonheid van binnenuit.