Boekrecensies

“Schei eens uit”| Iris Gündel

Scheiden op een manier waarbij het kind niet de dupe wordt, bestaat dat? Wat is er nodig in de verbinding die je met elkaar bent aangegaan?

Recensent: Sandra Bolte, kinder- en jeugdtherapeut

Iris Gündel (1995) zet zich in voor kinderen van gescheiden ouders. Zelf was ze acht jaar toen haar ouders scheidden. In die tijd was er nog weinig aandacht voor wanneer je als kind met een scheiding te maken kreeg. Ze maakte er het beste van. Vanuit wat ze zelf gemist heeft, is haar missie om scheidingen op een constructieve manier te laten verlopen, ontstaan. Met name zodat ouders ook na de scheiding hun vader- en moederrol kunnen blijven vervullen. Steeds vaker vroeg ze zich af hoe andere kinderen op latere leeftijd met een scheiding om zouden gaan. Want scheiden duurt een leven lang. Wat voor impact zou dit hebben op hun verdere leven? Als ze zelf een relatie aangaan of kinderen krijgen? Want de cijfers liegen er niet om: zoveel relaties die stuk lopen. Is een relatie nog wel van deze tijd? Bestaat ‘de ware’ überhaupt wel?

Eén op de vijf 17-jarigen groeit op in een eenoudergezin. Kinderen van gescheiden ouders lijken een veel lager zelfbeeld te hebben. Ook laten ze meer gedrags-problemen zien. Dit heeft gevolgen voor hun toekomst. Is het mogelijk om minder te scheiden? En wat vragen onze kinderen van ons? Scheiden moet anders. Maar hoe?

Kind van gescheiden ouders

In dit boek neemt de auteur, zelf kind van gescheiden ouders, ons mee in verschillende verhalen over de gevolgen van echtscheiding. Ze interviewde hiervoor volwassenen en vroeg hen: “Hoe blik je op de scheiding terug? Wat had je graag anders gewild? Of nodig gehad? En wat neem je jezelf nu voor?”  Het zijn verhalen vol herkenning en praktische tips over hoe je omgaat met oud zeer en met eigen relatieproblemen. Duidelijk geschreven, met voorbeelden uit het dagelijks leven en wat het (vaak onbewuste) effect daarvan op kinderen is.

Tussen de interviews door doen deskundigen hun verhaal. Pakkend vond ik het stuk over ‘Duurzame relaties op de tocht’. Het houdt een pleidooi om het geluk in jezelf te zoeken en niet in de ander. Het benoemt dat dit lang niet altijd vanzelf gaat. Dat daar moed voor nodig is, en doorzettingsvermogen. Onze individualistische maatschappij is zo gericht op het jezelf ontplooien en op behoeftebevrediging. Een duurzame relatie vraagt om uit jezelf te halen wat erin zit. Het is onmogelijk om voortdurend maximaal gelukkig te zijn.

Wanneer je in jezelf durft te kijken naar wat je ongelukkig maakt en wat er speelt, in plaats van nog harder te gaan werken, of afleiding te zoeken in uitgaan etc., wanneer je rekening houdt met elkaar en in contact, communicatie en verbinding blijft, dan leidt een duurzame relatie juist tot meer geluk, zelfvertrouwen en meer persoonlijke vrijheid!

Invloed op volwassen leven

Uit de interviews blijkt dat een scheiding in je kindertijd nog steeds van invloed is op je volwassen leven. Want hoe kun je het beter doen als je nooit een goed voorbeeld hebt gehad? Wat we uit de verhalen kunnen leren, is dat het kind in een scheidingssituatie meer centraal moet worden gesteld. Ze willen op kinderniveau wel weten wat er speelt. Ze hebben het nodig om te horen dat het niet aan hen ligt. Ze komen in een loyaliteitsconflict wanneer één van beide ouders de ander zwart maakt. Ze hebben het nodig dat de problemen die bij de volwassenen horen, bij die volwassenen blijven liggen en dat ze daar geen deelgenoot van worden.

Anders scheiden

‘Schei eens uit’ is een helder en duidelijk boek. De auteur heeft er veel werk van gemaakt door deskundigen en ervaringsdeskundigen te interviewen. De impact van een scheiding op een kind wordt door al deze voorbeelden goed uitgediept. Het belang van anders gaan scheiden komt goed naar voren. Ik geloof dat dit boek voor alle volwassenen die in een relatie zitten een must is om te lezen. Helemaal wanneer er kinderen in het spel zijn. Wat kinderen van ons vragen is om echt met hen in gesprek te gaan,  vragen te stellen en ze te horen in wat voor hen belangrijk is. Wij zijn hun rolmodel! Wanneer we de problemen in onszelf op kunnen lossen en zo meer in onze kracht komen te staan, groeien onze kinderen in deze ontwikkeling mee. Scheiden doet wat met kinderen. Onderschat dat niet. Neem je verantwoordelijkheid en ruim het oude zeer in jezelf op. Stap uit je comfortzone en zet stappen.Wanneer je je kind wilt begrijpen, begin dan met het met beide handen omarmen van het kind in jezelf!

Informatie:

Gündel, I. (2015) Schei eens uit.

Amersfoort: communicatiereeks

ISBN: 978-90-818547-8-8

Prijs: €19,95

www.irisgundel.nl

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.