top of page
 • Redactie

Leergang Op en Top leiderschap | start 11 januari 2024


Transformeer bestaande oude systemen naar nieuwe toepassingen waarin authenticiteit, duurzaamheid, welvaart en welzijn impliciet zijn.


 • Ben jij een CEO, directeur of geef je leiding aan een groot team en loop je regelmatig tegen de remmende werking aan van verouderde structuren?

 • Ben je op weg naar de top of adviseer je directieteams en/of raden van bestuur?

 • Zou jij je medewerkers meer vrijheid willen geven maar weet je niet goed hoe je dat aanpakt?

 • Twijfel je eraan of je medewerkers competent genoeg zijn of lukt het je niet ze te motiveren?

 • Weet je niet hoe je als organisatie meer van betekenis kunt zijn, maar wil je dat wel graag?

 • Zou je zelf meer vrijheid willen ervaren in je werk zonder het idee te hebben dat je overal zelf achteraan moet?

 • Zou je meer vertrouwen willen ervaren en uitstralen én een inspirerende leider willen zijn?

 • Wil je meer zelfsturing in je organisatie?

Tijdens deze leergang leer je succesvol te zijn door te sturen op vertrouwen en loslaten. Je ontdekt hoe je je team helpt door zelfsturing en hoe je in alle facetten een dienend-leider kunt zijn.

Groter belang van de organisatie

Organisaties met hiërarchische structuren zijn geen realistische weergave meer van hoe de wereld eruit kan zien. De toekomst draait voor medewerkers om de behoefte aan betekenis in hun werk en in hun leven. Wanneer je als organisatie vooral inspeelt op het werk dat gedaan moet worden en de systemen en de processen, ga je voorbij aan de zingeving die in medewerkers zelf zit. Medewerkers knappen af, er is een hoog ziekteverzuim en er worden veel fouten gemaakt die niet nodig zouden zijn.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat er in organisaties die zelfsturend zijn, vele male minder fouten gemaakt worden, in tegenstelling tot wat we vaak denken. Wanneer je leiding geeft in een organisatie die (nog) niet zelfsturend is, ben je zelf degene die veel extra uren werkt om te herstellen wat niet goed is gedaan of om te controleren en te verzinnen hoe het dan wel zal moeten om succesvol te blijven.

Maar het kan ook anders...

Het zou jammer zijn als je medewerkers en jijzelf niet tot hun recht komen, je de voortdurende druk voelt om te presteren en je uiteindelijk een leegte ervaart waardoor je niet meer met plezier naar je werk gaat.

Jouw organisatie kan succesvol zijn door medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en zich voor 100% inzetten om een goed product of dienst te leveren die iets bijdraagt aan de maatschappij. Ook jij kunt leren om een leider te zijn die stuurt door vertrouwen te geven en los te laten.

Om dit te bereiken is het nodig dat je leert in te spelen op de kritieke behoefte van mensen om zich te ontwikkelen, deel uit te maken van een gemeenschap en invloed uit te oefenen op de organisatie waarin zij werken en de wereld waarin zij wonen. In zo'n organisatie passen empowerde mensen en dat impliceert dat zij een eigen invulling kunnen geven aan hun werk en de wijze waarop ze dat uitvoeren. Daarbij staat het grotere belang van de organisatie centraal. Het vraagt van jou dat je ontdekt wat zij belangrijk vinden en dat er gezamenlijk en vanuit een grotere visie beslissingen kunnen worden genomen.

Betekenisvol leiderschap vanuit de filosofie van Dienend-Leiderschap speelt in op deze behoefte. Wil jij je organisatie en/of je team helpen tot zelfsturing op basis van het bovenstaande om daarmee het succes van je organisatie en je team(s) zeker te stellen? Dan is dit de leergang die je daarbij ondersteunt.


Voor wie is deze leergang?

Deze leergang is bestemd voor leiders aan de top, hetzij van een organisatie, hetzij van een groot team. Vooral leidinggevenden die binnen hun organisatie oog in oog staan met processen waar zelfsturing of die oplopen tegen de remmende werking van verouderde structuren en daar doorheen willen breken. Deze leergang is geschikt voor (aankomend) leidinggevenden of adviseurs die de confrontatie met zichzelf aan durven en die een gedegen kennis willen opdoen met de karakteristieken en gedragscompetenties van Dienend-Leiderschap. Kortom: voor topleiders die een Op en Top leider willen zijn (CEO's, directeuren, ondernemers, afdelingshoofden en pioniers) en het in zich hebben om nieuwe toepassingen en mogelijkheden te zien waarin authenticiteit, welvaart en welzijn impliciet zijn.

Wat bereik je met deze leergang?

 • Je leert jezelf kennen als een authentieke persoonlijkheid;

 • Je ontdekt vanuit actieve reflectie vanuit jezelf en anderen wie je bent en wat je drijft;

 • Je verkrijgt inzicht op hoe conditionering van invloed is op je gedrag;

 • Je ontwikkelt een brede visie van waaruit je medewerkers leert hoe zij autonoom hun rol en verantwoordelijkheid in je organisatie en de maatschappij oppakken;

 • Je leert werken op en vanuit de vier intelligentieniveau's (IQ, EQ, FQ en SQ);

 • Je verkrijgt inzicht in de filosofie van Dienend-Leiderschap en de daarbij passende kenmerken en gedragscompetenties;

 • Je leert gebruik maken en toepassen van de Cultuur- & Leiderschap Cyclus aan de hand waarvan je een gezonde, succesvolle en duurzame organisatie op kunt bouwen;

 • Je laat controle en beheersing achter je en vervangt deze door een gedrag en cultuur van vertrouwen en loslaten;

 • Je leert hoe je een inspirerend en succesvol voorbeeld kunt zijn voor anderen;

 • Je vergroot jouw innerlijke kracht als effectief leider;

 • Je vergroot je moed, wijsheid en emotionele intelligentie om uitdagingen effectiever aan te pakken en je duurzaam te verbinden met de omgeving waarbinnen je leiding geeft;

 • Je leeft alle ins & outs op het gebied van zelfsturing en je weet de principes effectief toe te passen binnen je eigen organisatie.

Hoe ziet de leergang eruit?

Deze leergang bestaat uit 6 modules van 2 dagen (inclusief overnachting). Elke module richt zich op een ander aspect van jouw leiderschap en de uitdagingen, keuzes en overwinningen die je hierin ervaart.

Groepsgrootte

Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 12 deelnemers.


Data 2024 en locatie

Deze leergang vindt plaats op een sfeervolle locatie in het midden van het land. De overnachtingen zijn eveneens op deze locatie. De eerstvolgende serie gaat van start op:

Module 1: 2 daagse op 11 en 12 januari

Module 2: 2 daagse op 1 en 2 februari

Module 3: 2 daagse op 11 en 12 maart

Module 4: 2 daagse op 8 en 9 april

Module 5: 2 daagse op 6 en 7 mei

Module 6: 2 daagse op 10 en 11 juni

Aanvang per module dag 1: 09:30 uur.

Aanvang per module dag 2: 09:00 uur.

Avondprogramma dag 1: tot 21:30 uur.

Afsluiting per module op dag 2: 16:30 uur.

Investering

De prijs voor deze leergang bedraagt € 8.598,- excl. BTW. Dit is inclusief begeleiding en boeken. Ook maaltijden en logies zijn bij de prijs inbegrepen.


Meer informatie en inschrijven


5 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Nieuwe artikelen

bottom of page