top of page
 • Redactie

Leergang Middle Management | Start 18 januari 2024


Ontwikkel krachtig zelfleiderschap en ontdek hoe je op gezonde wijze om gaat met verwachtingen van bovenaf zonder afbreuk te doen aan de loyaliteit van je team.


Als middle manager zit je regelmatig tussen twee vuren in: de verwachting dat je trouw bent aan de ideeën en besluiten van de top en loyaal zijn aan je eigen mensen in het team dat je aanstuurt. Wellicht zie je dat er weinig urgentie leeft bij de werkvloer doordat deze onvoldoende actief wordt betrokken bij de dagelijkse processen en toekomstige veranderingen binnen de organisatie. Het verlangen in jou leeft om je medewerkers meer autonoom te laten zijn en hun betrokkenheid te vergroten. Deze leergang geeft je effectieve handvaten en inzichten zodat jouw teamleden zich kunnen ontwikkelen tot autonome, sterke en gezonde medewerkers die zich inzetten voor elkaar, hun team en de organisatie. Daarnaast ontdek je hoe jij in deze middenpositie het beste tot je recht komt!

Servant-Leadership is een leiderschapsfilosofie die het beste uit jezelf en je organisatie naar boven haalt. Servant-Leadership helpt bij het scheppen van een bedrijfscultuur waarin succes bereikt wordt door medewerkers de ruimte te geven voor eigen initiatief, zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen van betekenis te zijn.

Voor wie is deze Middle Management Leergang?

Een cultuurverandering zoals hierboven beschreven vraagt van jou om te vertrouwen op de kracht van de individuele medewerker tegen de achtergrond van wat hij of zij belangrijk vindt. Je gelooft in de talenten en capaciteiten van mensen en je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een gezond team dat duurzame resultaten behaalt. Je wilt graag een inspirerend en positief voorbeeld zijn in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het vastgestelde beleid van de organisatie. Je wilt een leiderschapsstijl ontwikkelen die past bij wie jij bent als mens. Je bouwt aan een betekenisvolle organisatie of wilt dat graag doen, zodat niet alleen jouw werk vervullend is, maar ook dat van je medewerkers.

Deze leergang is geschikt voor mensen die werkzaam zijn binnen de middenlaag van een organisatie zoals bijvoorbeeld een afdelingshoofd, teamleider, teamcoach, programmamanager of projectleider. Ook voor interimmanagers (ZZP-ers) is deze leergang een goede keus.


Wat bereik je met deze leergang?

 • Je maakt kennis met de principes van Servant-Leadership en kunt deze toepassen in de dagelijkse (werk)praktijk;

 • Je leert de basisbeginselen van Spiral Dynamics kennen, een waarden- en cultuurgericht gedachtegoed dat inzicht geeft in hoe we als mens (verschillend) denken en hoe jij leidinggeeft vanuit verschillende (organisatie) belangen;

 • Je wordt je bewust van de positieve effecten van Servant-Leadership op de ontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij;

 • Je gaat je vrijer en krachtiger voelen;

 • Je leert hoe je geconditioneerd bent op biologisch, sociaal en psychologisch niveau en hoe dit in jou doorwerkt;

 • Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en weet hoe jij jouw kracht(en) positief inzet;

 • Je ondervindt hoe je ego-loze communicatie opzet en faciliteert in jouw organisatie en hoe je daarmee effectiever vergaderingen begeleidt;

 • Je leert als leider te fungeren die medewerkers op een motiverende en inspirerende manier in beweging brengt en houdt;

 • Je vergroot je effectiviteit als professional en leidinggevende door je gedrag en responsstijl af te stemmen op de ander;

 • Je wordt bewust van de verschillen in communicatie tussen mannen en vrouwen en de diepere oorsprong hiervan. Je kunt hierdoor adequaat inspelen op situaties die je voorheen als belemmerend ervoer;

 • Je ontdekt waar je belangrijke accenten legt in jouw leiderschap ten behoeve van je team en de organisatie waar je in werkt;

 • Je bekwaamt je in hoe je een inspirerend en succesvol voorbeeld en rolmodel voor anderen kunt zijn;

 • Je ontwikkelt een transparante wijze van communicatie waardoor je in staat bent om weerstand of disbalans om te buigen naar een goed lopende samenwerking;

 • Je ontwikkelt je als rolmodel voor jouw medewerkers, een gewaardeerd leidinggevende die hen begeleidt in hun persoonlijke en professionele groei.

 • Je leert duurzame verbindingen te leggen tussen je persoonlijke doelen, die van je team en van je organisatie.


Hoe ziet de leergang eruit?

Deze leergang bestaat uit 6 modules van 2 dagen (inclusief overnachting). Elke module richt zich op een ander aspect van jouw leiderschap en de uitdagingen, keuzes en overwinningen die je hierin ervaart.

Groepsgrootte

Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 12 deelnemers.


Data 2024 en locatie

Deze leergang vindt plaats op een sfeervolle locatie in het midden van het land. De overnachtingen zijn eveneens op deze locatie. De eerstvolgende serie gaat van start op:

Module 1: 2 daagse op 18 en 19 januari

Module 2: 2 daagse op 5 en 6 februari

Module 3: 2 daagse op 13 en 14 maart

Module 4: 2 daagse op 8 en 9 april

Module 5: 2 daagse op 6 en 7 mei

Module 6: 2 daagse op 3 en 4 juni

Aanvang per module dag 1: 09:30 uur.

Aanvang per module dag 2: 09:00 uur.

Avondprogramma dag 1: tot 21:30 uur.

Afsluiting per module op dag 2: 16:30 uur.

Investering

De prijs voor deze leergang bedraagt € 8495,- excl. BTW. Dit is inclusief begeleiding en boeken. Ook maaltijden en logies zijn bij de prijs inbegrepen.


Meer informatie en inschrijven

5 weergaven

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Nieuwe artikelen

bottom of page