Artikelen

Pionieren met taal

Je kunt zelf kansen scheppen en nieuwe mogelijkheden creëren door bewust met je woordkeuze om te gaan. Door je taal aan te passen, kun je bijvoorbeeld je eigen pioniersdromen uit laten komen of meer ruimte voor je eigen kracht en energie creëren. Ik geef je 5 tips hoe je in de praktijk je woorden voor je kunt laten werken.

Het klinkt simpel, en eigenlijk is dat het ook. We zijn ons alleen vaak niet bewust van de kracht van onze woorden. Taal is een energie, een energie die jou als persoon deels bepaalt. Het is een soort onzichtbaar visitekaartje. Taal zorgt dat er keuzes worden gemaakt en dat mensen je een kans gunnen of geen kans geven. De energie van woorden beïnvloedt niet alleen jou als persoon, het beïnvloedt ook de normen en waarden van een hele maatschappij.

Hoe werkt het?

Ieder woord wordt gehoord door ons onderbewuste en er wordt in ons brein een beeld gevormd bij het horen van die woorden. We koppelen er informatie aan vast als: ‘normaal’, ‘goed,’ ‘slecht.’ Door te kiezen voor bepaalde woorden kun je hierdoor acties bij mensen uitlokken of juist een perceptie veranderen. Voor het ontwikkelen van positief gedrag, positieve gedachten of keuzes, kies je positieve woorden. Voor het ontwikkelen van negatief gedrag, negatieve gedachten of keuzes, kies je woorden waar een negatieve perceptie aan verbonden is. Dit werkt niet alleen één op één, dit werkt in groepen en zelfs in hele samenlevingen.

Ook jij kunt die kracht gebruiken voor je eigen visie en missie.

Wil je pionieren, dan kan de kracht van taal je helpen. Pionieren met taal kan op verschillende manieren. Je kunt taal gebruiken om je eigen pad te effenen of je kunt pionieren door woorden te kiezen waardoor vrouwen in het algemeen meer ruimte en kansen krijgen om hun dromen te volgen in de maatschappij.

[wcm_nonmember]
Wil je de rest van dit artikel lezen? word dan lid!
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict]

5 tips voor taal met impact

  1. Zeg wat je wilt

Het blijft moeilijk: zeggen wat je wilt, wat je kunt en wat je dromen zijn. Tijdens mijn coachingsgesprekken met vrouwen hoor ik vrouwen regelmatig zeggen: ‘ik wil zo graag mensen mijn mening vertellen, maar ik kán het niet meer. Het lukt gewoon niet, mijn keel zit dicht.’ We hebben zo vaak gehoord dat we ‘klein’ moeten blijven en in aangepaste rolmodellen moeten leven, dat we vaak ook letterlijk niet meer weten of kunnen zeggen wat onze talenten zijn, wat we willen en wat onze dromen zijn. Om te pionieren heb je dit wel nodig. Je móet voor je mening durven uitkomen. Mij heeft het besef dat je toch altijd wel kritiek krijgt erg geholpen. Hoe lief en goed je het ook bedoeld, mensen vinden er altijd wel iets (negatiefs) van. Men geeft graag kritiek op iemands ‘zijn’. Mijn gedachtegang is: als ik dan toch kritiek krijg op mijn ‘zijn’, krijg ik het liever op mijn eigen mening en visie, dan op iets waar ik niet voor sta. Er zijn namelijk ook altijd mensen die mijn mening wel waarderen, al hoor je die soms minder.

  1. Gebruik het woordje ‘niet’ niet.

Nog een standaard valkuil. In Nederland zeggen we heel vaak wat we willen met het woordje ‘niet’. We willen niet de trein missen, of niet falen. Wat je eigenlijk doet is met je energie focussen op het tegenovergestelde. Je focust immers op ‘de trein missen’ in plaats van ‘de trein halen’. Het woordje ‘niet’ is voor je brein en voor het universum te onduidelijk. Als je ‘niet wilt falen’, wat wil je dan wel? Er zijn veel verschillende opties en je kiest er eigenlijk geen. Je bedoelt waarschijnlijk dat je wilt slagen, maar als je je presentatie mist, dan heb je ook niet gefaald. Zelf heb ik het ook ondervonden. Ik heb bijvoorbeeld altijd geroepen dat ik niet boven de rivieren wilde wonen. En waar woon ik nu? Juist,  in de Randstad….
Dus zeg gewoon wat je wilt, liefst zo gedetailleerd mogelijk. Dan is jouw focus duidelijk voor jezelf, voor anderen en het universum. Je zult zien dat anderen je dan ook veel makkelijker kunnen helpen.

  1. Praat positief!

Voor veel mensen is dit misschien heel vanzelfsprekend, voor veel mensen ook niet. Zelf ben ik opgegroeid in een negatieve taalomgeving. Mijn moeder vond alles lelijk aan zichzelf. Pas jaren later besefte ik dat ik haar daardoor te weinig waardeerde. Ik vond haar ook ‘lelijk’, precies zoals ze zichzelf altijd omschreef.  Door negatief over jezelf te praten, geef je iemand anders alleen de keus om jou ook negatief te zien. Als je positief over jezelf praat, hebben ze vast wel kritiek (kritiek is er altijd), maar ze zien je altijd positiever. En daarbij is jezelf afkraken het slechtste wat je kunt doen. Je bent namelijk zelf je nummer 1 supporter. Je bent alleen een goede supporter als je positief praat, ook als het moeilijk is.

  1. Kies het juiste onderwerp

Het onderwerp van de zin geeft ook meteen de eigenaar van de gebeurtenis in de zin aan. Bedenk voor je begint met een zin goed bij wie het probleem ligt en bij wie het succes. Er is namelijk een verschil tussen ‘ik heb de producten te laat ontvangen’  of ‘ de leverancier heeft de producten te laat geleverd. Je bedoelt eigenlijk hetzelfde  met beide zinnen, alleen in de eerste zin is ‘ ik’ het onderwerp en dus de eigenaar van het probleem. In de tweede zin is de leverancier het onderwerp en dus de eigenaar van het probleem. Bij de eerste zin zal de luisteraar denken: ‘Heb je het weer te laat geregeld?’ Bij de tweede denkt de luisteraar: ‘Heeft de leverancier het weer te laat geregeld?’ Wil je pionieren, benoem jezelf dan bij succesverhalen als onderwerp en laat problemen daar waar ze zijn. Wees natuurlijk wel eerlijk.

  1. Maak nieuwe woorden

Voor deze tip, ga ik eerst nog wat verder in onze taal. De Nederlandse taal is een masculiene taal, waarbij er veel ruimte is voor mannen of waarbij mannen en vrouwen worden gestereotypeerd. Er ontbreken in onze taal woorden die voor gelijke ruimte voor vrouwen zorgen. Nieuwe woorden zijn nodig om deze ruimte te creëren.
Om een voorbeeld te geven: een groep jongens en meisjes samen wordt benoemd als ‘jongens’. Door deze groep zo te benoemen, is er qua energie geen ruimte voor meisjes. We weten allemaal dat de meisjes er wel bij horen, maar in gesprekken of teksten wordt het niet benoemd. Je brein registreert dit ook niet en hoort alleen ‘jongens’. Om meisjes gelijke ruimte te geven in onze samenleving zou het beter zijn om ‘meisjes en jongens’ te zeggen of  een nieuw woord, zoals ‘josjes’ of ‘meingens’ waarbij het duidelijk om zowel jongens als meisjes gaat.
Zo is het ook met namen van functies. Directeur is bijvoorbeeld een mannelijke vorm, die een vrouwelijke variant kent, directrice. In vrijwel alle vacatures zoekt men een directeur en geen directrice. Ons taalgebruik is ook zo ingericht, men spreekt nauwelijks van een directrice, ook al is het een vrouw. In vacatures wordt ook vaak nog verwezen naar een kandidaat met ‘hij’ (hij moet assertief zijn).
Je kunt deze kennis bewust gebruiken bij het pionieren. Bedenk eerst goed welke lading de woorden hebben bij jouw droom en ga dan creatief om met deze woorden. Je kunt mannelijke woorden ‘vervrouwelijken’ , nieuwe woorden gebruiken of de woorden juist positief koppelen aan een vrouwelijk verwijswoord (zij of haar). Door dit te doen, raken je luisteraars gewend aan het feit dat vrouwen pionieren en krijg je uiteindelijk meer kansen. [/wcm_restrict]

Niraï Melis

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.