Interviews 'Pionier in the picture'

Interview met pionier Sandra Bolte, ontwikkelaar TzolKind

Interview met Sandra Bolte, kinder- en jeugdtherapeut en ontwikkelaar van TzolKind.

Kan je iets vertellen over jouw missie?

DSC_0117[3] kopieMijn missie is om kinderen op jonge leeftijd bewust te laten worden van wie ze werkelijk zijn. Ik leer hen dat ze veel meer zijn dan wat ze op school leren. Ze zijn meer dan alleen het cognitieve, waarop nu alle nadruk ligt in het reguliere onderwijs. Ze willen daarin graag beter begrepen worden. Daarnaast spiegelen kinderen uit liefde voor hun ouders en hun omgeving de mensen om hun heen. Het is mijn missie om ouders en jeugdhulpverleners hier inzicht in te geven, zodat ze ontdekken welke groeistap in hun eigen ontwikkeling gevraagd wordt. Als ouders zelf oude en niet helpende gedachten, gevoelens of patronen loslaten, groeit hun kind als vanzelf positief met ze mee. Ik werk met de Tzolkin, de Mayakalender. De Tzolkin gaat over zijn en leven in het nu. Als kinderen weten wat hun talenten en mogelijkheden zijn, maar ook hun minder ontwikkelde kanten kennen, dan komt er acceptatie en begrip. Ouders weten hierdoor beter wat hun kind nodig heeft om zijn eigen levenspad te kunnen lopen.

Waar komt de Tzolkin vandaan?

De Tzolkin is zoals gezegd de kalender van de Maya’s. De Maya’s werden ook wel de meesters van Tijd genoemd. Het is een instrument (hulpmiddel) dat je afstemt op een hoger weten. De Maya’s gebruikten dit om orde en harmonie in hun rijk te creëren. Ook nu is de Tzolkin nog dagelijks actueel. Dit instrument maakt je bewust welke energie vanuit de Hunab K’u (het hart van de Melkweg) op aarde actief is. Deze energieën komen in cycli en patronen. Ze brengen kennis, mogelijkheden en te leren lessen. Of je er nu van bewust bent of niet. Elke dag krijg je een nieuwe kans om je leven in positieve zin te veranderen. Door je met deze energie te verbinden, komt je leven in een meer natuurlijke flow en begrijp je hoe het komt dat je de ene dag makkelijk uit je bed komt en je de andere dag weer meer uit balans voelt.

“Elke dag krijg je een nieuwe kans om je leven in positieve zin te veranderen”

Hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen?

Een aantal jaren geleden bestelde ik via internet een profiel voor mezelf. Toen ik erin las, moest ik huilen, want het klopte zo met wie ik ben. Ook confronteerde het me met wie ik wilde zijn, maar nog niet was. Ik zag ineens allerlei groeimogelijkheden. Daarna wilde ik er meer over weten. Ik verbaasde me over het feit dat er zoveel kloppende informatie te halen was uit alleen mijn geboortedatum. Ik ben boeken gaan lezen en een workshop gaan volgen. Het bleef als een magneet aan me trekken. Dagelijks keek ik naar de energie en koppelde dit aan mijn geboorteprofiel. Ik kreeg inzicht in het waarom van bepaalde gebeurtenissen die in mijn leven plaatsvonden en hoe dit gekoppeld is aan de Tzolkin. Ook heb ik veel meer inzicht in mezelf gekregen over de mogelijkheden die ik in dit leven heb. Ik sta nu meer in mijn eigen kracht. Ik koppel de natuurlijke scheppingsenergieën aan mijn passie en ben niet meer bang over wat anderen ervan denken. Binnen ons gezin heeft het ook veel gebracht. Gaandeweg ging ik het ook steeds meer binnen onze praktijk gebruiken. Zo is voor kinderen het IK-KOMPAS en Tzolkind ontstaan.

Waarom is dit voor kinderen belangrijk?

Ik ben zelfstandig kinder- en jeugdtherapeut en ik werk daarnaast in het onderwijs. Naast het cognitieve, emotionele en fysieke deel waar we uit bestaan, is het belangrijk dat kinderen ook hun spirituele kant ontwikkelen. Dat ze hun identiteit ontdekken en weten wie ze werkelijk zijn. In de hulpverlening is er voor kinderen nog weinig aan spirituele interventies beschikbaar. Terwijl er juist zo’n behoefte ligt. De kinderen van nu hebben een grote gevoeligheid en een ander bewustzijn. Ze hebben moeite met de hoeveelheid prikkels hier op aarde en kunnen dat niet altijd goed verwerken. Hierdoor passen ze zich aan en raken ze verwijderd van hun eigen kern. Ze hebben het nodig om gezien en gehoord te worden in hun oorsprong en hun eigen levenspad te kunnen lopen.

Daarom ontwikkelde ik het IK-KOMPAS. Dit biedt vanuit de Tzolkin een handleiding over de essentie van je kind. Je ontdekt zijn oorspronkelijke blauwdruk. Wanneer ik dit met ouders besprak, bleek zij zich ook herkenden in de teksten en werden geraakt door de inhoud en kennis. Vanaf dat moment werden de kompassen ook vaker door ouders besteld. Hun ‘innerlijk kind’ werd erin aangesproken. Zoals ik in het begin al zei, zijn kinderen een spiegel voor hun ouders. Door ouders bewust te maken van hun innerlijke kracht en welke blinde vlek door hun kind wordt gespiegeld, kan het kind zijn gedragsprobleem loslaten. Het is dan een strategie die niet meer nodig is.

Hoe kan zo’n oud systeem voor nu nog steeds werken?

De Maya’s hadden veel kennis over de zon, de maan, de Melkwegstelsels en de Hunab K’u. Dat is het nulpunt in de Melkweg, de bron, daar waar al het leven uit ontstaat. Doordat ze dat zijn gaan verbinden met de wetmatigheid die zij zagen in hun leven, is deze kalender ontstaan. Ze kenden geen tijd zoals wij die kennen. Zij waren één met de Kosmos en de natuur. Toeval bestond voor hen niet. Ons idee van tijd is lineair. Wij denken in termen van gisteren, morgen en wat is geweest. De Maya’s leven alleen vanuit het nu.  Van daaruit ben je verbonden met het verleden en de toekomst. Tijd verloopt in cycli en elke seconde heb je weer een vrije keus in wat je kiest en hoe je je gedachten richt. Dat heeft invloed op de toekomst en zo kun je creëren. Dit werkt nog steeds zo.

Neem bijvoorbeeld hun verbinding met de maan. Deze komen tot uiting in de 13 tonen (die staan voor scheppingskrachten) in de kalender. Elke volle maan staat in verbinding met 1 toon. De Maya’s gaan uit van 13 maanden in plaats van de 12 maanden zoals wij die kennen. Deze 13 maanden lopen dus parallel aan de maancyclus. Elke maand is er één maancyclus die bestaat uit 28 dagen. Elke cyclus heeft een eigen thema, scheppingskracht en bedoeling. Door je af te stemmen op de energie van de natuurlijke tijd (Tzolkin) valt alles op zijn plek. Je komt in een natuurlijk ritme en ontdekt dat er een groter plan is achter dat wat je meemaakt in je leven.

Wat heeft het jou gebracht nu je meer leeft volgens deze cyclus?

Ik ben veel rustiger geworden en leef meer in een prettige flow. Ik was vaak gestresst en gejaagd. Mijn leven voelde steeds veel te kort om alles te ontdekken en ik wilde meer dan er mogelijk was. Ik kan nu makkelijker de stilte opzoeken en accepteren dat ik ook dagen nodig heb om te rusten en te ontvangen. Voor alles is er een tijd. Daarnaast heeft de Tzolkin me geleerd dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik in eenheid leef en uniek ben. Niemand is meer of minder dan een ander.

“Mijn bewustzijn is gegroeid en daardoor durf ik steeds beter op mijn intuïtie en gevoel te vertrouwen. Dit te ervaren in onze tijd brengt me rust en vreugde”

Zijn we zijn van het pad af?

Ja, zo ervaar ik dat wel. We leven in een maatschappij die gericht is op presteren, consumeren en hard werken. Ik zie om mij heen dat we het zo normaal vinden om het druk te hebben en hard te werken. We denken dat we daar gelukkig van worden. Maar het meebewegen met de energie van de natuurlijke tijd is, zoals het woord al zegt, veel natuurlijker. Verbinding met jezelf en je omgeving brengt werkelijk geluk. Vanuit de stilte kun je pas echt ontvangen. Veel mensen zijn de verbinding met hun inspiratie en passie verloren, ze leven op een automatische piloot en ‘zoals het verwacht wordt’. Je kunt pas thuiskomen in jezelf wanneer je je eigen groeistappen zet en oude patronen loslaat.

Is jouw methode geschikt voor elk kind?

Niet elk kind is er aan toe, maar het geeft hen wel inzicht. Het ene kind barst in tranen uit als ze erin lezen, en een ander kind reageert verbaasd: ‘Hoe kun je dit over me weten?’ Het geeft ouders daarnaast handvatten bij de opvoeding. Ze ontdekken wat hun kind nodig heeft om krachtiger te worden en meer zichzelf. Het geeft inzicht in hun valkuil, hulpbronnen, levensthema en bedoeling. Daarnaast is het voor jeugdhulpverleners geschikt die met kinderen werken. Voor hen is het IK-KOMPAS een handig hulpmiddel dat bewust maakt wat het kind nodig heeft om zijn eigen levenspad te kunnen lopen. Gecombineerd met de hulpvraag van het kind en van de ouders, is het kompas een wegwijzer in de gesprekken. Zo zijn er kinderen die geboren worden als ‘Gele Zon’. Dat is 1 van de 20 zonnezegels (kwaliteiten) die in de Tzolkin verweven zijn. Dat betekent dat dit kind als innerlijke kracht heeft zijn licht te laten schijnen vanuit universele liefde. Een thema als kalm en rustig jezelf zijn op aarde is dan actueel. De schaduwkant van dit zonnezegel is dat het kind zich niet goed genoeg kan vinden of bang kan zijn om veroordeeld te worden door anderen. Het is goed om dan als hulpverlener of ouder met dit kind in gesprek te gaan en dat het kind leert om positieve gedachten en overtuigingen te ontwikkelen.

Wat zie jij in hulpverlening gebeuren?

 Er wordt voornamelijk ingezoomd op wat kinderen niet kunnen, het gaat over tekortkomingen en over zorg. Als de nadruk in de begeleiding hierop komt te liggen, versterk je alleen maar het negatieve zelfbeeld van zo’n kind, terwijl een kind kan leren dat het er mag zijn en dat hij of zij naast zwakheden ook vele talenten en mogelijkheden heeft.

Je hebt dit ongetwijfeld ook op je eigen kinderen uitgeprobeerd? Hoe reageerden zij erop?

Ja uiteraard! Ze waren 11 en 13 toen ik het met ze heb besproken. Ze hebben het IK-KOMPAS van henzelf alleen nog nooit ingekeken. Ze wilden er niet veel van weten, maar ze kunnen wel wat met de inhoud die ik met ze bespreek. Mijn ene zoon is ‘Blauwe Hand toon 1’. Hij heeft het nodig om in contact te zijn met anderen en hen te kunnen helpen. Openheid  is belangrijk voor hem. Hij is een leider die ook graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Mijn andere zoon is ‘Blauwe Nacht toon 13’. Voor hem is het belangrijk dat hij zich af en toe wat meer kan terugtrekken zodat hij in contact komt met zijn dromen en de stilte. Hij heeft het nodig vanuit zijn intuïtie te kunnen leven en zijn uniekheid naar voren te kunnen brengen. Ze begrijpen hierdoor ook dat ze allebei verschillend zijn en iets anders nodig hebben van ons als ouders. Daar horen grenzen of stimulans bij. Het heeft veel inzicht voor ons als ouders gegeven. In elke relatie zit ook een bepaalde energie. Je kunt zien wat je gezinsenergie is. Of die met je partner. Je kunt ontdekken wat je voor elkaar betekent. Het is waanzinnig wat je ontdekt aan bijzonderheden. Het is geen toeval dat je met elkaar samen bent.

Ben je de enige die dit in Nederland aanbiedt?

Ja, vanuit de professionele hulpverlening met kinderen wel. Er zijn wel meerdere coaches die met de Tzolkin werken en volwassenen daarin begeleiden. Voor (jeugd)hulpverleners die met kinderen werken en het IK-KOMPAS in willen zetten als spirituele interventie heb ik de training Tzolkindercoach ontwikkeld.

Wat maakt jouw manier uniek?

Ik heb de Tzolkin vertaald voor kinderen in Nederland. Daaruit is het IK-KOMPAS ontwikkeld en Tzolkind geboren. De Tzolkind is vanuit passie en bevlogenheid ontstaan omdat ik geloof dat wanneer meer ouders deze kalender ontdekken, hun kind meer zichzelf kan zijn. Door vanuit het kind te kijken naar de spiegel aan de ouders, kunnen ook zij groeien. Wanneer ouders het lef hebben om vanuit de boodschap van het kind naar zichzelf te kijken, gaat het veel opleveren voor het hele gezin. De sleutel naar geluk ligt in jezelf!

In mei 2016 is hierover een 52-daagse online-training gestart: ‘De beste versie van jezelf’. De oude wijsheid uit de Tzolkin gaat daarin hand in hand met moderne therapeutische opdrachten. Elke 3 maanden start deze training opnieuw. Meer informatie….

 

PS: wil jij en durf jij net als Sandra ook in the picture te staan en wil jij met jouw pionierende werk ook een plaatsje in onze nieuwe rubriek ‘Pionier in the picture’? Dan is dit pionierspakket wellicht een goed idee om je missie meer zichtbaar te maken.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.