“Omdat pionieren niet langer iets is wat je in je eentje doet!”

Algemene missie en visie

Pioniers Magazine is een digitaal magazine dat pioniers ondersteunt bij hun leiderschap, hen uitdaagt bij ontwikkeling en een podium biedt om kennis en ervaring te delen. We laten mensen aan het woord die pionier zijn in hun vakgebied of met hun levensstijl. Hiermee inspireren en motiveren zij andere mannen en vrouwen om hun unieke, waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving zodat er maatschappelijke vooruitgang plaats kan vinden.

We benadrukken de realiteit van het leven in achtergrondartikelen en interviews met bekende en minder bekende pioniers en hun grote of kleine initiatieven uit binnen- en buitenland. We ondersteunen daarnaast, met onze relevante artikelen, een brede context voor verandering in de maatschappij.

Visie op Pionierend Leiderschap

Een pionier in de 21e eeuw is volgens ons iemand die zich van binnenuit gedreven voelt om te vernieuwen, te transformeren en steeds vrijer naar de wereld en zichzelf te kijken. Dit voortdurende nieuwe ‘zelf’ wil zij steeds weer tot uitdrukking brengen in relatie met anderen (cultuur). Hiermee is een pionier een persoon die een nieuwe wereld creëert in het besef dat zij onlosmakelijk verbonden is met alles en iedereen.

Wij zien Servant-Leadership (Dienend-Leiderschap) en Pionierend Leiderschap als vormen van leiderschap die een positieve, evolutionaire vooruitgang kunnen faciliteren in en tussen mensen. Een pionierend leider baseert keuzes op het vooruitbrengen van leiderschap, realiteit, zingeving, rechtvaardigheid en integriteit. Een pionierend leider is zich altijd bewust van zijn of haar plek als mens in het continuüm van verleden, heden en toekomst. Een pionierend leider wil een voorbeeld zijn en het verschil maken voor nu en voor de toekomst. Voor de huidige generaties maar ook voor de generaties die komen.

Doelgroep

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor pioniers die idealen hebben voor een betere wereld en hier zelf actief vorm aan (willen) geven. Zij staan bewust in het leven en brengen dat tot uiting in hun levensstijl en  door maatschappelijke betrokkenheid. Zij zien zingeving, verdieping en transformatie als belangrijke fundamenten van het leven zelf. Zij willen vanuit deze fundamenten gevoed worden in thema’s die er voor hen toe doen zoals werk, nieuw leiderschap, relaties, gezondheid, duurzaamheid, kunst, cultuur, maatschappij, politiek, wetenschap en filosofie. Zij willen zelf een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen door hun visie, kennis en ervaring met elkaar te delen.