Artikelen

Opgroeien vanuit overgave: de basis voor gelukkige kinderen

De kinderen van deze tijd vragen om een vorm van ouderschap die uitgaat van liefde, waarbij je de ander loslaat. Je eert je kind in zijn eigenheid. Het is een vorm van liefde die we aan onze kinderen, maar vooral ook aan onszelf moeten geven. We leven in een tijd waarin bijna alles mogelijk is. Veel gezinnen hebben het in materieel opzicht goed. Toch blijken ze in de praktijk vaak niet gelukkig te zijn. Eén van de eigenschappen waaraan het kan ontbreken, is de mogelijkheid om vanuit overgave te leven. Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een nieuwe vorm van opvoeden. In deze vorm zien we ons kind meer vanuit gelijkwaardigheid als een unieke, eigen-wijze ziel. Dit betekent niet dat hij vrij is en alles zelf kan bepalen. Het betekent wel dat hij zijn eigen levenspad loopt met ouders die hem daarin voorgaan. Wat het je brengt? Balans in je gezin, levensenergie en innerlijke rust.

“In onze praktijk zie ik veel moeders die in een soort van ‘strijdend moederschap’ zitten. Onbewust zijn ze daardoor binnen hun gezin veel met strijd bezig. Er ‘moet’ veel en ze moeten ook veel van zichzelf. Er is een controlerend en vasthoudend stuk in hen actief dat graag de touwtjes in handen heeft. Vanuit dit stuk lukt het echter niet om innerlijke rust en vrijheid te bereiken, terwijl dit vanuit de Witte Wereldoverbrugger wel voorhanden is.”

Loslaten

In de Tzolkin (Maya-kalender) gaat het archetype van de Witte Wereldoverbrugger over loslaten. Het is een oer-eigenschap in onszelf die verbonden is met leven vanuit overgave versus controle. Hij kan vanuit verschillende (frequentie)lagen geleefd worden. Bij de lichte frequentie hoort de kracht van overgave, bij de lagere frequentie hoort de zwakte van controle. Juist deze lagere frequentie blijkt in veel gezinnen tot de dagelijkse gang van zaken te horen: kinderen moeten om vijf uur eten, moeder bepaalt welke kleding de kinderen aantrekken, alleen naar school fietsen mag niet. Huiswerk maken of een verjaardag vieren: we plannen het in en doen wat van ons verwacht wordt.

In onze praktijk zie ik veel moeders die in een soort van ‘strijdend moederschap’ zitten. Onbewust zijn ze daardoor binnen hun gezin veel met strijd bezig. Er ‘moet’ veel en ze moeten ook veel van zichzelf. Er is een controlerend en vasthoudend stuk in hen actief dat graag de touwtjes in handen heeft. Vanuit dit stuk lukt het echter niet om innerlijke rust en vrijheid te bereiken, terwijl dit vanuit de Witte Wereldoverbrugger wel voorhanden is.

Word moeder-van-jezelf

Allereerst is het belangrijk dat je, wanneer je aan een gezin begint, spiritueel gesproken moeder over jezelf wordt. We hebben allemaal delen in ons waarmee we erg kunt worstelen. Het zijn emotionele blokkades en negatieve overtuigingen over jezelf. Probeer daar eens naar te kijken met het oog van een moeder. Niet een moeder die alles wil oplossen, maar een moeder die jou echt ziet staan, die jou ziet in jouw eigenheid. Die jou niet wil veranderen, die jou eert om wie jij bent.

Wees niet getreurd wanneer je nu denkt: “Ik heb al een gezin en hier ben ik tot nu toe nauwelijks mee bezig geweest.” Het is nooit te laat om naar jezelf te gaan kijken vanuit het oog van een moeder. Koester de delen in jezelf als ‘jezelf niet goed genoeg vinden’ of ‘jezelf wegcijferen’, omarm de negatieve gedachten die je over jezelf hebt, geef ze de aandacht die ze nodig hebben. Word de moeder bij wie je jezelf kunt zijn en die begrip voor je heeft. Neem de tijd die je nodig hebt voor jezelf. Zo groei je steeds verder naar innerlijke vrede en vrijheid. Van deze vorm van liefde kunnen onze kinderen veel leren en doordat ze de kunst van jou kunnen afkijken, blijven ze zelf beter in hun kracht staan!

Stel je kind open vragen

Onze kinderen vragen om een nieuwe vorm van begeleiding. De kinderen van deze tijd hebben te maken met een toenemende gevoeligheid. Ze brengen meer van hun ziel mee naar de aarde en kunnen zichzelf, hun eigen natuur, daarom minder ontkennen dan oudere generaties konden. Ze zijn in veel opzichten spiritueel verder ontwikkeld dan wij. Juist daardoor kunnen ze flink botsen met bestaande normen en waarden. Wat ze van hun ouders nodig hebben, is openheid en nieuwsgierigheid. Laat het controlerende en bepalende los. Zie je kinderen als wijze zielen en stel vragen als:

  • Hoe denk jij hierover?
  • Wat heb je nodig?
  • Hoe voelt dat voor jou?
  • Wat brengt je dit?
  • Waar zou je naartoe willen?
  • Wanneer wil je dit doen?
  • Wat vind jij belangrijk?

Op deze manier verbind je je werkelijk met je kind. Zo voelt hij zich gezien en gehoord. Dit betekent niet dat je kind alles kan bepalen. De Witte Wereldoverbrugger hoort niet bij een vrije opvoeding waarin alles kan en mag. Wel laat hij los wat aan gedachten, gevoelens en ideeën bij hemzelf hoort en stelt hij zich open op naar het kind. Daar waar de veiligheid van het kind in het geding komt, zal hij grenzen stellen. Daar waar hij geraakt wordt in een eigen kwetsbaar deel, neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid.

Worden wie je bent

Eeuwenoude wijsheden uit alle windrichtingen, waaronder de Maya kalender, helpen ons begrijpen waar het leven om draait, geven ons richting om in vrede met onszelf en met elkaar te kunnen leven, om te kunnen verbinden met en vanuit het hart.

Dit is waar volgens mij spiritualiteit over gaat. De uitdaging aangaan om te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Om je te ontwikkelen naar je ware zelf. Maar wie ben je dan? Ik zie in onze praktijk veel kinderen die al jong allerlei beschermings- en aanpassingsmechanismen hebben ontwikkeld waardoor ze kunnen overleven in een wereld die hen overweldigd. In een wereld waarin ze hebben te dealen met ontzettend veel prikkels en verwachtingen. In een wereld waarin ze lang niet altijd gehoord en gezien worden in wie ze werkelijk zijn. Zo kunnen ze onvoldoende bestaansrecht opbouwen. Wat ze wel opbouwen zijn verschillende emotionele spanningen, negatieve gedachten, onhandig gedrag, ziekten en/of trauma dat ze met zich mee gaan dragen. Dit vormt als het ware allerlei laagjes om hun stralende ziel heen waardoor ze het contact met zichzelf kwijtraken. En niet meer zichzelf kunnen zijn.

“Welk zielsplan en welke kracht speciaal bij jou hoort, is met behulp van de wijsheid van de Maya’s, vanuit je geboortedatum te achterhalen.”

Met behulp van de Maya’s worden we ons weer bewust van het feit dat we afkomstig zijn uit een en dezelfde bron. Dit vertellen niet alleen de Maya’s ons, maar dit vind je bij veel religies of natuurvolkeren terug. We zijn allemaal onsterfelijke wezens met een onsterfelijke ziel. We zijn alleen vergeten dat we in essentie allemaal dezelfde stralende wezens zijn. Welk zielsplan en welke kracht speciaal bij jou hoort, is met behulp van de wijsheid van de Maya’s, vanuit je geboortedatum te achterhalen.

Leven vanuit overgave

Het plan van jouw ziel of jouw levenspad vraagt om geleefd te worden. Dit is wat het is. Problemen zijn uitingen van je ziel die je het signaal geven om naar binnen te keren, om terug te komen bij jezelf en naar jezelf te luisteren. Vanuit deze rust kun je oude emoties en pijn opruimen. Net zolang tot je de personen of situaties die deze emoties en pijn triggeren niet meer (onbewust) hoeft aan te trekken, want dan is dat stuk rondom jouw levensthema en pad opgelost.

Dicht bij jezelf zijn, maakt dat je voor jezelf de hemel op aarde kunt creëren. Dicht bij jezelf zijn, maakt dat je je bewust bent wat in het NU speelt. Je bent niet je gedachten. Je hebt een keus in wat je denkt en dus hoe je je voelt en hoe je doet. Dit geeft (innerlijke) rust, ruimte, alertheid en balans. Onze kinderen vragen ons om weer meer in verbinding met ons hart te komen en meer uit ons denken.

Het nieuwe gezinsleven vindt zijn weg vanuit de overgave. Vanuit overgave kan elk individu worden wie hij is. Vanuit overgave voelt een kind zich gezien en gehoord. Ga je mee in het aangaan van deze uitdaging? Wat het van je vraagt is bewustzijn over het plan van jouw ziel, aanwezig zijn in het nu, zelfreflectie, vergeving en verbinding met al-wat-er-is. Wat het je brengt is balans, innerlijke rust en gelukkige kinderen die de beste versie van zichzelf zijn!

Voor meer inzicht in het plan van jouw ziel: bestel hier jouw persoonlijk IK-KOMPAS.

Sandra Bolte

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.