Artikelen

Op welk niveau ben jij bewust?

We leven in een rare tijd. Dat moet je met me eens zijn. Ieder van ons beleeft datgene wat gaande is op eigen manier. Laat jij je  leiden door je angst of door de hoop en de nieuwe mogelijkheden? Maak jij je zorgen over hoe dit verder moet en hoe dit allemaal gaat aflopen? Zit je nu al in de put over de voorspelde economische crisis ‘die zwaarder dan ooit tevoren’ zal worden? Op welk niveau jouw zorgen zich afspelen en wat dat emotioneel met je doet hangt sterk af van de wijze waarop je in het leven staat.

Je zou het kunnen merken aan het soort vragen dat je stelt of welke je hebt met betrekking tot deze situatie. Ga nog eens terug naar het begin van deze crisis toen iedereen ging hamsteren. Wat ging het eerste en meeste weg? Inderdaad toiletpapier en paracetamol. Wat dreef ons om juist deze twee zaken te willen hamsteren? Dat heeft alles te maken met het niveau van ons bewustzijn waarop de boodschap van de crisis bij ons binnenkwam. Ik heb niet de intentie om in dit kader uitleg te geven over het waarom van toiletpapier en paracetamol. Op de eerste plaats omdat de drijfveer om dat te doen bij ieder anders ligt en op de tweede plaats omdat ik vanuit deze situatie niet bij iedereen ‘naar binnen’ kan kijken, wat zich daar afspeelde.

Bewustzijnsniveau
We zijn nu een aantal weken ‘onderweg’ en voorzichtig wordt er gedacht aan enige versoepeling van de maatregelen. Het feit dat de persconferentie van onze minister-president zo massaal bekeken wordt, heeft ook te maken met onze individuele behoeften en de daaruit ontstane hoop c.q. verwachting te horen te krijgen wat eenieder van ons graag wil horen. Ook dit ligt voor iedereen weer anders omdat we allemaal vanuit andere bewustzijnsniveaus luisteren. In dat verband bedacht ik dat het misschien een leuke uitdaging is eens bij jezelf te raden te gaan welk bewustzijnsniveau actief is. En dat kan in iedere situatie anders zijn. Het is dus niet zo dat er altijd maar een bewustzijnsniveau actief is. We zijn als mens in staat heel makkelijk te switchen van het ene niveau naar het andere, afhankelijk van de situatie.

Hieronder geef ik je in het kader een overzicht van de bekende bewustzijnsniveaus en als je het leuk vindt een simpele oefening:

Als er iets gebeurt of jou iets overkomt dat bij jou tot een bepaalde reactie leidt, probeer dan eens, aan de hand van onderstaand overzicht, te bepalen op welk bewustzijnsniveau jouw reactie ligt en waarom het juist daar ligt. Tweede deel van de opdracht is, als je eenmaal hebt vastgesteld op welk primair niveau jouw reactie ligt, te proberen het naar een ander niveau te ‘verplaatsen’ met de vraag, hoe jouw reactie dan zou zijn. Kortom, vandaag niet eens een lange tekst om te lezen en op te kauwen maar een leuke bewustzijnsoefening:

Bewustzijnsniveaus

1. Fysiek: het bewustzijn dat met het uiterlijk der dingen te maken heeft; de zintuiglijke wereld (in astrologische zin: de planeten, zoals deze voor ons te zien en te onderzoeken zijn.)

2. Astraal: Gevoelslichaam. de wereld van de affecten; gevoelsimpulsen en gevoelsmatige verbindingen. Geborgenheid, vertrouwen, bevestiging, gevoel van vrede en harmonie, droomwerelden, verbeeldingen en fantasie.

3. Mentaal: Mentale lichaam. Het concrete of het empirische denkvermogen (de logica) conformisme, zelfwaardering, gedachten, ideeën, studie, begripsvorming en onderscheidingsvermogen.

4. Buddhish: Het wijsheidslichaam, het hogere of abstracte denkvermogen; innerlijk weten of intuïtie, zelfverwerkelijking. Dit niveau vormt de schakel tussen persoonlijkheid en het transpersoonlijke bewustzijnsniveau. Het licht van de ziel.

5. Atmisch: De ziele-impuls: het Zelf; het transpersoonlijke; de ziel; de Getuige- het observerende zelf. Afstemming op planetair bewustzijn; bewust deelnemen aan de planetaire revolutie.

6. Monadisch: de Godsvonk. I am presence. De kern van het Zelf, dat kosmische of universele wijsheid bevat- geest; afstemming op het universeel bewustzijn- het Akasha veld.

7. Logoïsch: de logos, de bron.

Mocht het nou zo zijn dat je er niet uitkomt of iets bij jezelf ontdekt waar je vragen over hebt, blijf er dan niet mee rondlopen. Want dat willen we niet. Pak in dat geval de telefoon en bel of mail ons met je vraag en dan kunnen we samen reflecteren op wat het met je doet.

Ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar komen, dat neemt niet weg dat we online geen coaching of hulp kunnen bieden. Carla en ik zijn bereikbaar via deze link. Veel plezier met de opdracht!

Wil je ons 33 pagina tellende ‘Crisis de Baas- e- magazine lezen om zo als leider de storm te trotseren? Je kunt deze aanvragen via onze homepage.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.