Uitgelicht

Ook aan de mannen is gedacht!

In de aanloop naar het online gaan van Pioniers Magazine spreek ik regelmatig mannen die enthousiast zijn over onze visie, maar het jammer vinden dat ons magazine uitsluitend gericht is op vrouwen. Tijd dus om uit de doeken te doen hoe we hier tegenaan kijken, want ook aan de mannen is gedacht.

Mannelijk en vrouwelijk

Wij geloven dat zowel mannen als vrouwen de geschiedenis gekleurd hebben. Vrouwen zijn in die zin altijd medespeler geweest in de cultuur en geen slachtoffer van hun omstandigheden. Zowel mannen als vrouwen worden beïnvloed door de cultuur waarin we leven. We hebben termen bedacht als mannelijk en vrouwelijk, maar door deze scheiding aan te brengen, begeven we ons op oud terrein en dat werkt ongelijkheid in de hand. Dit is het oude denken, waar onze huidige cultuur nog wel mee doordrenkt is. Van oudsher hebben mannen een ander pad gelopen dan vrouwen. Zij hadden andere rollen dan vrouwen en ja, ook zij zijn geconditioneerd door de cultuur, door de ideeën die er zijn over man zijn en vrouw zijn. Daarin gaan we helemaal gelijk op.

Welkom 

Jullie zijn meer dan welkom om ons op de voet te volgen, ons kwartaal magazine te lezen, onze digitale blikopener te ontvangen en zelf om lid te worden van het verdiepingspakket waardoor je toegang krijgt tot alle artikelen in het besloten deel van de website. Je krijgt dan meteen 10% korting op de evenementen die georganiseerd worden door de Pioniers Academy. Daar zullen straks ook activiteiten tussen zitten die voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk zijn. Misschien wil je zelfs partner worden van onze Pioniers Academy en kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan? Wellicht brengen we je op een idee of inspireren we je met onze verfrissende kijk op het leven en al die mooie aspecten die de maatschappij meer divers maken.

Het nieuwe denken

Pionieren is ook (op)nieuw durven denken en groter kijken waardoor we meer kunnen zien. Ik geloof dat onze huidige maatschappij toe is aan een verfrissend perspectief waardoor er ruimte komt voor mens zijn in plaats van aparte hokjes van mannen en vrouwen. Niet meer: dit is vrouwelijk gedrag, dus dat past bij een vrouw, of dit is mannelijk, dus dat hoort bij een man. Vrouwen hebben, door zich meer mannelijke kwaliteiten eigen te maken, een grote ontwikkeling doorgemaakt. Mannen hebben, doordat ze meer invoelend zijn geworden, ook een dergelijke ontwikkeling doorlopen. Dat zijn allemaal stappen geweest die we te danken hebben gehad aan mensen die zich hard hebben gemaakt voor gelijke rechten. Het is bijna vanzelfsprekend hoe we daar tegenwoordig naar kijken, maar is dat wel zo vanzelfsprekend? Het is een grote stap geweest in de verandering van onze cultuur, alleen zijn de sporen van de oude biologische rollen die vrouwen doorgaans hebben vervuld, nog steeds zichtbaar. Zo zijn veel magazines gericht op de verzorgende vrouw, op vrouwelijkheid en ook in leiderschap wordt aangeprezen om vooral op de bres te gaan staan en een powervrouw te worden of juist meer vrouwelijkheid in leiderschap te tonen. Ik vat dit allemaal onder het oude denken. Het zorgt er namelijk voor dat we geen nieuwe stap in de ontwikkeling van bewustzijn kunnen zetten, omdat de oude beelden maar blijven opdoemen. Zolang we de termen mannelijk en vrouwelijk gebruiken, zal er onderscheid blijven bestaan. Zolang we onderscheid maken, blijft de polariteit bestaan. We blijven als vrouw daarmee een lustobject en vervullen voor je het weet weer die rol van de vrouw die wil zorgen of die begeerd wil worden. Mannen blijven daarmee ook in hun oude rollen. Juist dit oude denken houdt vast aan hoe het ooit was, alleen heeft het misschien een ander trendy jasje gekregen. Waarom niet toegroeien naar menselijke kwaliteiten in plaats van steeds maar weer het onderscheid te maken tussen mannelijk en vrouwelijk?

Samen groeien of apart?

Mannen zie ik vaak zoeken in hun houding of hun rol en wat ze aan moeten met al die steeds meer zelfbewuste vrouwen. In relaties denken we dat we alles samen moeten rooien, wat deels ook zo is natuurlijk. Alleen vergeten we een belangrijk deel: vrouwen zijn écht anders en lang leve onze verschillen. Wil je jezelf ontwikkelen als man of als vrouw, dan vraagt het dat je niet alleen je persoonlijke structuren leert kennen, maar ook de collectieve. En daar ligt de sleutel. Vrouwen vinden de herkenning en de steun bij elkaar als zij het hier samen over hebben. Onze collectieve ontwikkeling heeft een totaal andere route genomen dan die mannen namen. Voor mannen is het belangrijk om hun eigen collectieve thema’s onder de loep te nemen, samen met mannen. Dat kunnen wij vrouwen niet voor hen doen. Zoals mannen dat niet voor vrouwen kunnen doen. We komen wél samen ergens uit. Waar dat precies is, kan ik nog niet overzien. Het zou fantastisch zijn als er over een jaar een Pioniers Magazine is voor mannen en vrouwen en we dan al een hele grote stap gezet hebben. Daar werk ik graag naartoe door nu eerst het accent te leggen op vrouwen en vrouwen te faciliteren bij die nieuwe rol van bewuste pionier. Mannen, we zijn jullie niet vergeten. Ik zou niet durven.

Completer mensbeeld

Wij proberen zoveel mogelijk om een meer compleet mensbeeld neer te zetten en realiseren ons dat er werk aan de winkel is. Voor vrouwen én mannen. We moeten ergens beginnen, dus nu houden we het eerst maar even bij onszelf. Later, en dat is al voor ons 4e kwartaal magazine, dus over een jaar, nodig ik je als pionierende man uit om met ons mee te denken en mee te groeien. Het themanummer gaat dan over relaties en we laten dan ook mannen aan het woord over relaties in de breedste zin van het woord.

Warm hart

Dat je het jammer vindt dat je nu nog niet in onze doelgroep valt, vat ik op als een groot compliment. Het betekent dat je als man al een enorme spurt in je ontwikkeling hebt gemaakt, dat je niet alleen weet dat ook jij beïnvloed bent door de eeuwenlange geschiedenis, dat je vrouwen een warm hart toedraagt, maar ook dat je de visie en missie van Pioniers Magazine op waarde schat.

We zien elkaar snel, voel je welkom om mee te lezen als je vriendin of vrouw zich verdiept in onze materie of als je gewoon nieuwsgierig bent naar wat er werkelijk in ons omgaat.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.