Evenementen

Masterclass Pionieren met impact vanuit je morele kompas
10 juni 2021

Meer van betekenis zijn door de wereld naar je hart te zetten! Een verdieping voor ondernemers, pioniers, (project)leiders en professionals met een voorbeeldfunctie.

Maatschappelijke en ecologische waardecreatie is meer dan ooit belangrijk geworden en zal alleen maar toenemen. Hetzelfde geldt voor leiderschap en onze plek in onze leefomgeving. Ons morele kompas wordt bepalend voor ons welzijn, ons geluk, voor volgende generaties en dus onze toekomst. Hoe kan jij daar invloed op uitoefenen als ondernemer, als projectleider of als professional met een missie?

Maak impact met je Purpose Case

In deze Masterclass neemt Matthijs Bobeldijk, auteur van ‘Impact, zet vanuit je purpose case de wereld naar je hart’ je tijdens het ochtendprogramma mee in de wereld van betekenisvolle businessmodellen. Je gaat aan de slag met de aanzet tot jouw eigen purpose case, als tegenhanger van de welbekende business case. Zijn inspirerende verhaal over impact maken door verwondering krijgt hiermee handen en voeten. Matthijs laat zien dat je je niet aan het huidige economische systeem kunt onttrekken, ook als je de intentie hebt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het bestaande economische systeem dwingt je snel om je weer op economische groei te richten maar het kan anders. Het is mogelijk om jouw impact-idee, samen met anderen om te zetten naar een concreet project of organisatie. Je ontdekt dat geld verdienen en impact maken ten behoeve van een betere maatschappij niet meer met elkaar hoeven te concurreren.

Ecologische intelligentie

Voorwaarde is dat we daarvoor leren ons leiderschap in te zetten en onze 5 intelligentieniveaus aan te spreken in te zetten en te gebruiken. Dit zijn:

 • Intelligentie Quotient (IQ);
 • Emotioniele intelligentie (EQ);
 • Fysieke intelligentie (FQ);
 • Spirtuele intelligentie (SQ) en
 • Ecologische intelligentie (EcQ).

Daan Fousert, de geestelijke vader achter EcQ zal in het middagprogramma laten zien wat EcQ omvat hoe we dat kunnen leren en waarom het noodzakelijk is dat we allemaal dit intelligentieniveau in onszelf aanboren.

We leven binnen de begrenzing van onze biosfeer, het gedeelte van de aarde waar leven mogelijk is. Deze biosfeer wordt helaas, door de manier waarop we leven en consumeren veel geweld aan gedaan. Een gezonde biosfeer is dus van levensbelang, zeker nu we weten dat we inmiddels 60% van de grondstoffen van onze aarde hebben verbruikt. De reductie van Co2-uitstoot is van levensbelang en ook de realisatie dat ons huidige consumptie- en leefpatroon niet alleen ons schaadt maar ook de generaties na ons. Dat vraagt bewustwording en leiderschap dat zich niet alleen richt op het verdienen van geld maar vooral op het behouden en zekerstellen van onze biosfeer.

Onze balans in de bekende vier intelligentieniveaus staat onder druk en zal uiteindelijk schade tot gevolg hebben. Met EcQ zijn we in staat het evenwicht terug te vinden.

Tijdens deze masterclass:

 • Ga je aan de slag met de aanzet tot jouw Purpose Case;
 • Ontdek je hoe je samen kunt werken met anderen aan een duurzame en sociale wereld;
 • Laten we je zien dat betekenisvol ook succesvol betekent en hoe je dit realiseert;
 • Geven we inzicht hoe relatief makkelijk EcQ is in te voeren in het bedrijfsproces;
 • Helpen we je in te zien dat jij als individu en professional al het verschil kunt maken en meer impact krijgt met jouw missie;
 • Verdiep je jouw kennis en inzicht op EcQ zodat de wereld waarin je leeft betrokken wordt in jouw holistisch leven. Ecologisch handelen en bewust duurzaam leven helpen je de rust te vinden op de andere vier intelligentieniveaus​. EcQ helpt je betekenisvol te leven, zowel richting je medemens als richting de aarde.

Sprekers:

Matthijs Bobeldijk (1980) heeft een bedrijfskundige achtergrond en is aanjager van de betekeniseconomie. De afgelopen decennia heeft hij zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen. Dit doet hij zowel voor het bedrijfsleven als binnen het sociaal- maatschappelijke domein. Matthijs gelooft er heilig in dat burgers, bedrijven, overheden en scholen samen al puzzelend maatschappelijke en ecologische vraagstukken kunnen (en vooral moeten) oplossen. Omdat hij in zijn werk steeds vastliep in financieel-economische vraagstukken bij de ontwikkeling van businessmodellen, ontwikkelde hij de Purpose Case. Hij schreef zijn boek over de Purpose Case zodat geld verdienen en impact maken niet meer met elkaar hoeven te concurreren.

Daan Fousert is ruim 40 jaar werkzaam in het vakgebied organisatieontwikkeling en leiderschap. Voor hem heeft de balans tussen mens en bedrijf in zijn vak altijd centraal gestaan en hij heeft zijn verbazing nooit onder stoelen of banken geschoven dat leidinggevenden zich niet beter bewust zijn van het zakelijk nut van de factor mens. Mensen succesvol maken en hun werk betekenis geven impliceert dat zij zowel emotioneel, fysiek, sociaal, mentaal, spiritueel en ecologisch in balans moeten zijn. De ‘softe’ factor mens is een keihard concurrentie-instrument en bovenal een sleutel tot succes van iedere economische-ecologische organisatie. Van zijn hand verschenen o.a. de volgende boeken: ‘Dienend-Leiderschap, dát werkt’ en ‘Nooit meer de baas’.

Boeken Bonus:

Tijdens deze Masterclass zijn de twee boeken van de sprekers inbegrepen:​​

 • ‘Impact, zet vanuit je purpose case de wereld naar je hart’ van Matthijs Bobeldijk
 • ‘Nooit meer de baas’ van Daan Fousert

Praktische details:

Datum: Donderdag, 10 juni 2021

Tijd: 09:30-16:30 uur

Locatie: Seats2meet Amersfoort Centraal

Groepsgrootte: Deze masterclass gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen. Er is ruimte voor maximaal 27 deelnemers.

Investering: € 450,- excl. BTW (inclusief lunch, koffie en thee, lesmateriaal en 2 boeken).

Aanmelden