Artikelen

Maak jij al bewuste keuzes?

We maken continu keuzes, ook al zijn we ons daar meestal niet bewust van. Doordat we veel onbewuste keuzes maken, hebben we niet in de gaten dat het keuzes zijn, en toch zijn ze dat. Elke keuze brengt weer een nieuwe keuze met zich mee. De ene actie zorgt weer voor een andere actie, het is een constante dans van oorzaak en gevolg.

Wanneer je leeft vanuit het Veld van liefde, creatie en overvloed (lees mijn eerste artikel) en vrij geven en ontvangen leert toe te passen (lees mijn tweede artikel) komen we op een punt dat we ons leven nog een extra zetje in de rug kunnen geven waar alle betrokkenen zoveel mogelijk voordeel bij hebben. Er is altijd een keuze die het meest in harmonie is met het veld, de bron waar alles uit voortkomt, en die het beste met jou en iedereen voor heeft.

Leer je intuïtie te volgen

Een keuze maken waar iedereen het beste mee af is, klinkt dat niet te mooi voor woorden? Ja, waarschijnlijk wel. De ideale keuze om het iedereen naar de zin te maken bestaat dan misschien wel niet, maar wel de keuze die je kunt maken vanuit jouw intuïtie. Juist die intuïtie is de kracht die schuilt achter het maken van keuzes. Als jij je intuïtie leert volgen dan ga je vanzelf merken dat de keuzes die je vanuit je intuïtie maakt, de meest effectieve zijn. Ook al lijkt dat soms in eerste instantie en in rationeel opzicht niet zo.

Toen ik een halfjaar geleden de keuze maakte om terug naar Nederland te gaan en mijn reis door Azië eindigde, terwijl ik het er ontzettend naar mijn zin had, begreep ik dat met mijn verstand niet. Het was een keuze gebaseerd op wat mijn intuïtie en mijn lichaam mij vertelden en ik vertrouwde daarop. Eenmaal terug in Nederland begreep ik waarom en kwamen er exact die dingen en omstandigheden naar mij toe die ik op dat moment nodig had. Uiteindelijk viel de puzzel in elkaar. Dit is wat er gebeurt wanneer je vertrouwt, vertrouwt op je eigen stemmetje en je niet laat afleiden door anderen of externe omstandigheden.

Invloed door keuzes

Keuzes maken we elke dag, veel vaker dan we door hebben. Naarmate we ons steeds meer bewust worden van bewuste en onbewuste keuzes, kunnen we er invloed op uitoefenen. Een voorbeeldje: vorige week terwijl ik aan het werk was in het restaurant voelde ik mij beledigd door een gast. Woede steeg omhoog en ik voelde mijn hoofd warm worden. Het was een moment van een aantal seconden, want ik realiseerde mij vrijwel meteen dat ik de keuze heb om boos te worden, neutraal te blijven, of dankbaar te zijn voor het momentje waarop ik mij bewust mocht zijn dat ik de keuze heb hoe ik reageer. Ik koos voor het laatste. Ik ademde een keer diep in, liet de boosheid wegvloeien en koos ervoor om mijn glimlach te behouden.

Vanuit onbewuste reflexen kies je er in zo’n situatie meestal voor om kwaad te worden. En wanneer je een complimentje krijgt kies je er waarschijnlijk voor om gevleid te zijn. Zie je dat het hoe dan ook keuzes zijn? Keuzes zijn vaak bundelingen van geconditioneerde reflexen geworden die continu door mensen en omstandigheden geprikkeld worden, meestal tot voorspelbaar gedrag. Het lijkt erop dat onze reacties automatisch in gang worden gezet door mensen en omstandigheden. We vergeten dat ook dit keuzen zijn die we op elk moment van ons bestaan maken. We maken ze alleen onbewust.

Veld van liefde en creatie

Om meer bewustzijn te creëren ten opzichte van de vele keuzes die we gedurende de dag maken, is ze het belangrijk ze van een afstand te bekijken. Verbind je met het veld van liefde en creatie, de overvloed waarin we werkelijk leven (hoe je dat kunt doen lees je in het eerste en tweede artikel van deze reeks). Vervolgens, wanneer je bewust een keuze wilt maken, kun je jezelf de volgende drie vragen stellen: ‘welke keuze brengt mij het meest in balans?’ ‘Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak?’ en ‘zal de keuze die ik maak, mij en de mensen om mij heen gelukkig maken?’ Besteed op het moment van keuze maken, aandacht aan je lichaam en herken de twee verschillende gevoelens die het op kan roepen: aangenaam of onaangenaam. Balans of disbalans. Het kan maar een zwak gevoel zijn, maar het is te onderscheiden. Lokaliseer in je lichaam waar zich dit gevoel plaats vindt en durf te voelen. Bij veel mensen vindt dit gevoel plaats in het hart. Ervaar of dit ook voor jou geldt en luister naar wat het je te vertellen heeft. Het hart is namelijk intuïtief, holistisch, contextueel en relationeel. Het is niet gericht op winnen of verliezen. Het zoekt contact met het goedgunstige veld. Leer luisteren naar dit (zwakke) gevoel in je lichaam en volg het rustige gevoel van balans.

Volg de ‘ja-signalen’

Als we deze ‘ja’ signalen volgen dan volgen we het pad van de juiste respons, dat ons veel hoger en verder brengt dan onze rationele analyse ons kan brengen. Je gaat leven op een meer heldere frequentie. Vergelijk het met het zoeken naar een radiozender. 99,8.. 100,1.. 100,2 net zo lang tot je op de jou toebehorende frequentie aankomt. Om de ‘ja’ signalen te volgen is moed en lef nodig. Het kan zijn dat het je buiten je comfortzone brengt. Het kan een keuze zijn die je niet gewend bent om te maken. Maar zolang je naar jouw stemmetje luistert, zal het je altijd helpen naar je doel te komen en dan wel langs de weg met de minste weerstand en de grootste verrassingen.

De dans van oorzaak en gevolg, stimulus en respons, is een dans van keuzes maken. Elk moment opnieuw. Deze dans kunnen we niet tegenhouden, zo is het leven. Wat we wel kunnen is beslissen hoe we reageren op een stimulus. Hoe we de dans vormgeven. We kunnen de opeenvolging van gebeurtenissen veranderen door onze keuzes. Hoe vaker je keuzes maakt op basis van je intuïtie, des te meer je zult ontdekken dat juist die keuzes weer de juiste input vormen voor de volgende keuze, actie en gevolg cyclus. Het leven lijkt dan steeds aangenamer te worden, je hebt het zelf in de hand en hebt er voor een heel groot deel eigen verantwoordelijkheid in!

Er zijn drie onderliggende thema’s die je kunnen helpen om deze juiste respons toe te passen. Hier ga ik meer over vertellen in mijn volgende artikel, voor nu veel ontdekkingsplezier gewenst met het (on)bewust keuzes maken!

*Dit artikel is geïnspireerd op de volgende boeken: ‘Moeiteloos’, van Gerard Meerstadt en ‘De zeven spirituele wetten van succes’, van Deepak Chopra.

Suzanne Beunk is auteur voor Pioniers Magazine. Zij reist de wereld over zonder vastgesteld plan vooraf. Zij neemt lezers mee op reis door columns te schrijven over haar ervaringen op haar reis. Suzanne ondervindt hoe het is om alle zekerheden los te laten en de rijkdom in haarzelf, haar thuis, te ontdekken. Een reis die je meeneemt in de wereld van Zijn. Suzanne is effortless coach vanuit haar praktijk "Be Effortless"