Artikelen

Leven vanuit zachtheid kan wél

De kwantum fysica biedt ruimte voor een nieuw wereldbeeld. Aangevuld met inzichten uit de nieuwste biologische wetenschappelijke ontwikkelingen*wordt het helder hoe het komt dat zoveel mensen zich lusteloos, vermoeid en somber voelen: hoe jij de werkelijkheid waarneemt, heeft direct invloed op hoe de cellen in je lichaam zich gedragen.

Het is deze week precies drie jaar geleden dat ik door mijn manager naar huis werd gestuurd omdat ik alleen nog maar kon huilen. Ik verzette me uit alle macht, doodsbang was ik voor wat ik allemaal kwijt zou raken als de stilte mij zou laten voelen wat ik eigenlijk al wist: Ik was volledig opgebrand. En zo geschiedde. De bedrijfsarts kon mij pas een week later zien en de tijd deed haar werk. Er ontstond rust en ik stortte in. Heel langzaam krabbelde ik op en durfde ik stapje voor stapje toe te geven dat de manier van leven die ik tot dan toe had gekozen niet bij mij past. Ik deed mijn best om steeds harder en zakelijker te worden en steeds minder te voelen. Het holde me uit en ik moest het wel over een andere boeg gooien. Maar…hoe dan? Waar vind je een plek in deze maatschappij als ‘kunnen voelen’ je grootste kwaliteit is en je graag wil leven en werken vanuit verbondenheid? Waar kun je nog terecht als je niet opgewassen bent tegen hardheid? Ik zag het somber in en stond op het punt te concluderen dat ik gewoon niet in deze maatschappij pas. Gelukkig deed ik een bevrijdende ontdekking.

Hallelujastemming

Ik maakte kennis met een nieuw wereldbeeld, dat van de kwantumfysica. In deze nieuwe natuurkundige tak van wetenschap worden de meest wonderlijke wetten ontdekt waardoor ons huidige wereldbeeld compleet op zijn kop komt te staan. Ik leerde dat wij mensen geen afgescheiden wezens zijn, maar allemaal onderdeel van één groot energieveld waarin alles met alles samenhangt. Ik ontdekte dat ik eigenlijk in een wereld leef waarin je de meeste winst behaalt als je streeft naar meer leven voor iedereen; een wereld waarin zachtheid, zorgzaamheid en verbondenheid niet alleen mag bestaan, maar ook nog eens de meest efficiënte manier van leven is. Het bracht mij in een halleluja stemming. Als de wereld er zo uitziet, dan pas ik er precies in!

Historisch en wetenschappelijk perspectief

We zijn allemaal opgegroeid met een darwinistisch wereldbeeld en hebben de evolutie theorie en het daaruit voortvloeiende idee van ‘survival of the fittest’ volledig geïnternaliseerd als leidraad in ons leven.

Het is eten of gegeten worden, aan jou de keuze. Deze kijk op de werkelijkheid plaatst ons als concurrenten tegenover elkaar. Je moet voortdurend op je hoede zijn, want als het er op aan komt, kan zelfs je beste vriend ineens een tegenstander worden. Het maakt ons bang en het maakt ons eenzaam. De kwantum fysica biedt ruimte voor een nieuw wereldbeeld. Aangevuld met inzichten uit de nieuwste biologische wetenschappelijke ontwikkelingen wordt het helder hoe het komt dat zoveel mensen zich lusteloos, vermoeid en somber voelen: hoe jij de werkelijkheid waarneemt, heeft direct invloed op hoe de cellen in je lichaam zich gedragen. Cellen kunnen zich, afhankelijk van hoe zij de omgeving ervaren, in twee staten bevinden: groei of bescherming. Ervaart een cel een omgeving als bedreigend, dan sluit deze zich af en gaat alle energie naar de voorbereiding op een mogelijke vecht- of vluchtreactie. Ervaart een cel de omgeving daarentegen als veilig, dan kan deze nieuwe energie gaan produceren en zich daarmee openstellen voor groei. Wanneer je je realiseert dat je hele lichaam uit cellen bestaat, kun je je voorstellen wat leven met een darwinistisch wereldbeeld doet met je lichaam.

Van weerstand naar moed

Het omarmen en uitdragen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vraagt moed. Je kunt de impact ervan vergelijken met de ontdekking dat de aarde rond is. Ook daarvan werd gezegd: “Is er iemand zo dom om te geloven dat er mensen zijn van wie de voetstappen hoger zijn dan hun hoofden? Dat de oogst en de bomen naar beneden groeien?”** Je moet zo dapper durven zijn om te geloven dat de bomen inderdaad naar beneden groeien en je moet opgewassen zijn tegen een omgeving die jou heel graag wil laten geloven dat je naïef bent. Maar één ding kan ik je beloven: het is het meer dan waard. Ik leef nu sinds een jaar volgens dit fijne wereldbeeld en er zijn zoveel bijzondere dingen gebeurd! De mooie mensen die ik ontmoet en de vele kansen die zich voordoen kunnen gewoon geen toeval zijn. Door me bij elke keuze waar ik voor sta af te vragen welke optie leidt tot meer leven voor iedereen, ontvouwt zich de juiste weg vanzelf. Wanneer ik dan in vertrouwen die weg ook daadwerkelijk bewandel, komen alle cellen in mijn lichaam weer in de groeistand. Dat maakt niet alleen mijn leven een stuk fijner, maar de hele wereld tot een plek waar ik me helemaal thuis voel.

* Biology of Belief, Bruce Lipton

** Lactantius (245-325)

Daphne de Leeuwerk

Daphne de Leeuwerk schrijft incidenteel voor Pioniers Magazine. In haar praktijk “Samen met Daphne” begeleidt zij mensen op de weg naar hun mooiste leven. De theoretische achtergrond van haar werkwijze is geworteld in de nieuwe wetenschap, waar bijvoorbeeld de kwantum fysica onderdeel van uit maakt. Vanwege zijn complexiteit is dit een tak van wetenschap die niet direct uitnodigt tot verdieping. De implicaties hiervan zijn echter te waardevol om naast ons neer te leggen. Ze vormen de basis voor een manier van leven waar velen van ons hard aan toe zijn: in verbinding en in vertrouwen. Daphne ziet het als een uitdaging om de inzichten uit de nieuwe wetenschap op zo’n manier te vertalen dat ze toegankelijk worden voor een groter publiek, zodat de implicaties ervan zich als een olievlek kunnen gaan verspreiden.