Boekrecensies

Leestip: ‘Na dit leven’ van Eben Alexander

Het verhaal van een neurochirurg in het hiernamaals.

We kennen allemaal het boek van Pim van Lommel, cardioloog en auteur van Eindeloos Bewustzijn waarin hij vertelt over zijn ervaringen met mensen met een BDE (Bijna Dood Ervaring). Ondanks de ervaring die Pim van Lommel heeft met BDE noemt hij ‘Na dit leven’ het “verbazingwekkendste verhaal dat ik in meer dan 40 jaar ben tegengekomen.”

Niet alleen is het een verbazingwekkend verhaal, het is het waargebeurde verhaal van de neurochirurg Eben Alexander over zijn reis naar het hiernamaals. Het woord ‘hiernamaals’ vind ik niet passend omdat het een reis was naar een dieper bewustzijn en een andere wereld, die parallel bestaat naast onze wereld.

Pim van Lommel vertelde uit tweede hand. In zijn werk kwam hij veel BDE gevallen tegen en dat fascineerde hem dermate dat hij daarover is gaan schrijven. Eben Alexander overkwam het zelf. Hij wordt getroffen door een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een E-colli bacterie waarvan de medische wereld niet weet waar deze vandaan kwam en hoe deze te bestrijden. De gevallen die bekend zijn, eindigden in de dood en als de patiënt het overleefde, dan veranderde hij in een klasplantje. Eben Alexander raakt vrij snel in coma en de medici die hem behandelen, bereidden zich voor op het eindigen van zijn leven. De coma van Eben duurt maar liefst zeven dagen, waarna hij ontwaakt.

Wetenschappers, dat gold ook voor Eben Alexander, blijven altijd in de materialistische wereld en staan sceptisch tegenover bijna doodervaringen en de verhalen over het hiernamaals die hun patiënten vertellen na een BDE. Die houding komt voort uit hun basisgedachte dat wetenschap en spiritualiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Terwijl zijn artsen alle hoop hebben opgegeven, maakt Eben toch een reis die volkomen afwijkt van de standaardverhalen van BDE en dat maakt het ook zo bijzonder. Tijdens deze reis maakt hij kennis met de wereld van gene zijde, die nagenoeg ontoegankelijk is voor mensen van deze aarde maar die ontsloten wordt voor Eben omdat hij als kosmisch wezen aan zijn sterfelijkheid voorbij reist. Ook al hebben wij de neiging om te spreken over ‘gene zijde’ of het hiernamaals, tijdens zijn reis wordt Eben zich bewust van het feit dat deze wereld om ons heen bestaat en alleen toegankelijk is als wij het hier en nu kunnen ontstijgen en ons open kunnen stellen voor een dieper bewustzijn. In zijn boek vertelt hij dat deze staat van zijn ook bereikbaar is via meditatie.

Als hij terugkomt van deze reis herinnert hij zich alle details zo scherp dat het niet meer uit zijn dagelijkse bewustzijn weg te gummen is. Ondanks het feit dat Eben compleet hersendood werd verklaard en er geen activiteit meetbaar was tijdens zijn coma, wat de artsen doet vrezen dat als hij al terug zou komen hij blijvend en ernstig hersenletsel zou overhouden, ontwaakt Eben met een scherpe herinnering van zijn reis en zonder enige vorm van beschadiging. Na de terugkeer van zijn dagelijkse kennis en geheugen is hij volledig in staat zijn werk als neurochirurg op te pakken. Er is echter een groot verschil: zijn scepsis met betrekking tot bijna doodervaringen is volledig verdwenen en hij voelt de taak en de opdracht als wetenschapper om een einde te maken aan het ongeloof wat betreft het bestaan van BDE.

Eben Alexander streeft er niet naar een verklaring te geven voor BDE. Hij deelt zijn fysieke en spirituele ervaring om duidelijk te maken dat wij als mens een groter doel hebben in dit leven dan alleen te overleven. Ons doel is niet alleen groter, maar ook een opdracht vanuit het universum. Hoe meer wij ons bewust worden van onze eigen spiritualiteit, des te beter zijn wij in staat de juiste dingen te doen en beslissingen te nemen die bijdragen aan dat grotere doel.  Hij omschrijft de mens als “potentiele wezens van licht met een toekomst die schitterend is en alle verbeelding te boven gaat” terwijl “het fysieke universum met dit leven slechts het allerkleinste deel van het leven is dat het hele universum omvat, omdat het overgrote deel van het leven op het spirituele in plaats van op het fysieke niveau bestaat,” terwijl wij al onze materialistische kennis richten op dit fysieke leven. In het spirituele universum is alles met elkaar verbonden.

Ik zie mijzelf als redelijk onderlegd als het gaat om spiritualiteit. Ik wijs het niet af, sterker nog, ik onderken het bestaan ervan en ook het feit dat wij meerdere malen incarneren, juist vanuit de opdracht van onze ziel in relatie tot de opdracht van hert universum.

Degene die niets met spiritualiteit hebben, zouden op zo’n statement van mij al afhaken en waarschijnlijk niet geïnteresseerd zijn in het boek van Eben Alexander. Toch raad ik iedereen, leek of ervaringsdeskundige, aan dit boek te lezen omdat het een verhaal van hoop en blijdschap is. Eben Alexander zegt zelf te worstelen met een gebrek aan woorden om zijn ervaring juist te omschrijven, terwijl de grootheid van zijn woorden en ook onze woorden het enige is wat we hebben om zijn verhaal en onze verhalen te vertellen. “Woorden,” zo zegt hij, “zijn onmetelijk waardevol en als ze genegeerd worden of als vanzelfsprekend worden beschouwd, vormen ze een andere aardse belemmering. Als ze serieus genomen worden, vormen ze het gereedschap om ons eraan te herinneren wie we zijn.” In diepste zin moedigt hij ons aan voorbij te stappen aan die aardse belemmering en vooroordelen.

Dat zou ook mijn oproep zijn. Zijn boek is een integer verhaal, met liefde geschreven vanuit zijn ervaring en zijn hart. Zelden, en ik zeg dat met respect voor het werk van Pim van Lommel, heb ik een mooier en begrijpelijker boek gelezen over BDE. Het boek maakte me blij, ik voel die blijdschap nu ik erover schrijf nog steeds en ik weet dat ik die zal blijven voelen. Ook weet ik dat ik het steeds weer zal openslaan om de arceringen van de passages die me werkelijk en diep raakten te blijven lezen om ze diepgaander te begrijpen. Omdat, zoals Eben schrijft, “wat hem gebeurd is echt was en die echtheid implicaties heeft voor mij, wie ik ook mag zijn.

Na dit leven, Eben Alexander
Uitgeverij: Bruna
ISBN:9400509049
Prijs: € 16,99

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.