Evenementen

Leergang Spiritbuilding, maak de ruimtereis van je leven vanaf
16 september 2021

Als leider ligt er veel op jouw bord en zijn verwachtingen hooggespannen. Je doet als leider je uiterste best en je vind presteren belangrijk maar soms mis je iets. Balans tussen wie jij bent als zakelijk leider en wie jij bent als mens. Je wilt meer evenwicht tussen je gevoel en verstand.

Om dat te bereiken is het belangrijk om afscheid te nemen van oude overtuigingen die constant de boventoon vieren en de weg te gaan van het hoofd naar het hart. Van de rationele manier van leven naar een meer dieper, gevoelsmatige en intuïtieve manier van leven. Met onze spirituele bouwstenen ben jij in staat je ratio te verbinden met je gevoelsleven zodat je succesvoller bent in wat je doet en een inspiratie en rots in de branding kunt zijn voor anderen.

Betekenisvol leiderschap

We leven in een periode van transitie en in een wereld waarin steeds meer om betekenisvol handelen en leiderschap wordt gevraagd. Dat vraagt van jou als leider dat je op een eigentijdse wijze je organisatie aanstuurt: minder hiërarchie en een realistische weergave van hoe we de maatschappij ingericht willen hebben: betekenisvol, het beste uit jezelf en anderen halen. Bovendien wil je doen waarvan je zeker weet dat het ertoe doet, maar daarin wil je ook succesvol zijn en resultaten boeken. Daarnaast wil je bijdragen aan een vitale, duurzame organisatie en maatschappij.

Intelligentieniveaus in balans

De oude rationele bouwstenen zijn niet afdoende meer om blijvend en duurzaam resultaat te bereiken. Medewerkers verlangen iets anders van een leidinggevende en ook de maatschappij stelt andere eisen dan voorheen. Dat vraagt om de inzet van je spirituele intelligentie, naast en in combinatie met je andere intelligentieniveaus. (IQ, EQ, FQ, SQ en EcQ).

Vonk van bezieling

Spirituele intelligentie (SQ) gaat over het leven van binnenuit. Hoe kan jij wat er in jou leeft naar buiten brengen op een concrete manier? Dat vraagt om spiritueel leiderschap.

Spiritueel leiderschap is het vermogen om ons eigen en andermans potentieel vrij te maken om buitengewone en nieuwe mogelijkheden te realiseren. Zingeving en betekenisgeving beginnen bij het contact maken met je eigen essentie, het loskomen van feiten en je laten verrassen door de innerlijke vonk van bezieling en je hart meer te laten samenwerken met je ratio en je emotionele, fysieke en ecologische zijn.

SQ is de intelligentie waarmee we problemen van zingeving en waarden aanpakken en oplossen; de intelligentie waarmee we onze daden en ons bestaan in een ruime, vruchtbare, zingevende context plaatsen, de intelligentie waarmee we bepalen dat de ene handelswijze of levensweg zinvoller is dan de andere (Danah Zohar).

Spirit in rust en actie

Een leidinggevende baan vraagt veel: veel verantwoordelijkheden en jezelf bij tijd en wijle inzetten als voorbeeld van hoe veranderingen in je organisatie kunnen beklijven. Dat vraagt dat je in een gezond lichaam leeft, maar ook een vitale geest hebt. Servant-Leadership vraagt om beiden. Daarom is het essentieel om niet alleen aan je fysieke gezondheid te werken maar ook aan je Spirit, de levenskracht die je gezond houdt. We leren je hoe jouw Spirit in zowel rust als actie gezond houdt.

Meer ruimte als leider

Om op een andere, meer menselijke en inspirerende wijze leiding te geven vraagt dat van jou als leider dat je meer ruimte in jezelf hebt. Dat je adequaat reageert op vragen van medewerkers, je niet meer persoonlijk aangevallen voelt bijvoorbeeld, wanneer je te maken hebt met conflicterende belangen. Vanuit ruimte en vrijheid reageren wordt mogelijk als je in staat bent om goed te reflecteren op wie jij bent als mens. Maak dan ook deze ruimtereis van je leven voor meer perspectief op complexe zaken, balans in je leiderschap en congruentie in wie jij bent als mens en als leider.

Onze spirituele bouwstenen voor meer balans en een vrijer leiderschap zijn onder andere:

 • Onderbuik gevoel
 • Intuïtie = het stemmetje in jezelf
 • Jouw essentie = je kern helder hebben om dat als innerlijk kompas te gebruiken
 • Helen/heel maken
 • Dieper inzicht/ weten
 • Inlevingsvermogen
 • Associaties
 • Zintuigen

Jezelf vinden in je diepste kern, geeft rust en laat je in verbinding staan met het grotere geheel. Wie zichzelf in die zin dient, dient daarbij ook ieder ander in zijn of haar omgeving. Onze spirituele bouwstenen leggen die verbinding tussen het weten (IQ) en het voelen (EQ). Servant-leaders zoeken eerst die weg naar hun kern om vanuit hun authenticiteit de ander te dienen

In deze leergang helpen we je om je eigen bron van wijsheid (de kunst om in veel situaties op een juiste manier te oordelen en te handelen) te ontdekken en in te zetten door middel van:

 • Bewustwording van de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt;
 • Zelfreflectie: liefdevol en kritisch stilstaan bij hoe jij werkt en handelt;
 • Inspiratie: herkennen van je innerlijke stem;
 • Creativiteit en inspiratie: het vermogen om tot iets nieuws te komen;
 • Geduld: kunnen wachten zonder op te geven, boos te worden of gefrustreerd te raken;
 • Rust in je hoofd en om je heen door de werkelijkheid op een emotioneel zuiverder- ontdaan van ruis- waar te leren nemen zodat we ons gedrag daarop kunnen richten;
 • Meditatie: bezinning om tot dieper inzicht en gevoel te komen;
 • Gelijkmoedigheid: stabiliteit en kalmte, los van de angst iets te verliezen of de drang iets te moeten winnen;
 • Integratie van al het leven in en om je heen;
 • Mindset: welke overtuigingen blokkeren jou en hoe bevrijd je jezelf hiervan;
 • Collectieve evolutionaire intelligentie: wanneer de weg vrij is en je meer in balans bent, en (meer) vanuit je intuïtie leeft, komt er ruimte voor een nieuwe intelligentie waarin je gebruik maakt van kennis die op een collectief niveau binnen samenwerking beschikbaar is. In deze leergang ga je ontdekken hoe dat in z’n werk gaat en hoe jij daarmee betere resultaten boekt in samenwerking, vergaderen en voorzitterschap.

Soms kan die wijsheid het woord van een ander zijn maar dat wordt iets van jezelf omdat je het naar jezelf vertaald omdat je er een eigen betekenis en inhoud aan geeft.

Voor wie is deze leergang geschikt?

Deze leergang is geschikt voor leidinggevenden (alle niveaus) die meer balans en ruimte zoeken in hun leven en werk. De integratie met Servant-Leadership maakt dat deze leergang zowel geschikt is voor leiders die nog niet eerder met spiritualiteit en zingeving bezig geweest zijn als voor leiders die al enige ervaring op dit gebied hebben

Hoe ziet deze leergang eruit?

Deze leergang bestaat uit 4 modulen van 2 dagen inclusief overnachting op een sfeervolle, inspirerende locatie.

Data: 

 • Module 1: 16 en 17 september 2021
 • Module 2: 28 en 29 oktober 2021
 • Module 3: 25 en 26 november 2021
 • Module 4: 16 en 17 december 2021

Groepsgrootte:

Deze groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Locatie: Het Vogelrijk, Wittelte, Drenthe. (optioneel: op deze exclusieve locatie maak je ook gratis gebruik van infrarood en natte sauna en fitnessruimte).

Investering

De prijs voor deze leergang bedraagt € 4975,- excl. BTW. Dit is inclusief overnachting, maaltijden, begeleiding en boeken.

​Meer weten over deze prachtige leergang, de docenten en de uitgebreide brochure downloaden? Ga dan naar deze link.