Evenementen

Leergang Servant-Leadership Coach
vanaf 8 november 2018

Leer anderen te begeleiden, breng Servant-Leadership in de praktijk en wees zelf het inspirerende voorbeeld!

 • Ben jij coach, adviseur of leidinggevende en wil je af van het aandragen van oplossingen voor een ander?
 • Merk je dat je vaak (te) hard aan het werk bent in gesprek met medewerkers en weet je niet goed hoe je dat verandert?
 • Worstel je met ineffectief gedrag van jezelf waardoor je niet de resultaten bereikt die je zou willen?
 • Wil je in jouw organisatie de principes implementeren van Servant-Leadership maar mis je een gedegen ondergrond hierin?
 • Zou je jouw coachingsvaardigheden verder willen ontwikkelen op een manier die ervoor zorgt dat er meer creativiteit en zelfstandigheid uit de gesprekken volgt en je gesprekken daardoor meer effect hebben?
 • Wil je weer meer plezier in je werk hebben?

​De vraag naar ander leiderschap neemt overhand toe. Het oude leiderschap heeft afgedaan en maakt plaats voor nieuwe filosofieën. Vaak wordt er op een manier gecoacht waarbij het gewenste resultaat wordt ingevuld voor de ander. Het gevolg daarvan is dat medewerkers niet zelf leren nadenken en bewust of onbewust in een afhankelijk positie terechtkomen. Ze raken steeds meer gedemotiveerd en dat heeft een negatief effect op de organisatiedoelstellingen. Zelf merk je dat je zoekende bent of een nieuwe uitdaging nodig hebt om je werk leuk te blijven vinden. Wellicht is dit het goede moment om te investeren in een nieuwe richting?

Organisaties hebben coaches nodig die de organisatie aan de ene kant en de medewerkers aan de andere kant kunnen begeleiden bij de toepassing van Servant-Leadership. Het effect daarvan is dat er een hoger niveau van zelfleiderschap en autonomie ontstaat in de organisatie. Medewerkers leren omgaan met hun talenten en hun persoonlijkheid en zijn vele mate zelfstandiger dan voorheen wanneer ze begeleidt worden vanuit het gedachtegoed van Servant-Leadership.

​Wat heb je daarvoor nodig?

Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat je als coach bekend bent met de principes van Servant-Leadership en ze hebt geïntegreerd in je eigen leven en werk.

Je hebt daarvoor een aantal methodieken en competenties nodig die je toepast of verder kunt ontwikkelen. Hierdoor ben je in staat Servant-Leadership implementeren in jouw organisatie of anderen te begeleiden tijdens individuele coachingssessies.

​Wat leer je?

Met deze leergang tot Servant-Leadership Coach die bestaat uit 6 modulen van 2 dagen ga je terug naar de bron: naar die van jezelf en die van de ander. Je ontdekt jouw en elkaars eigenheid, kracht en karakter. We maken gebruik van de collectieve intelligentie van de groep en van daaruit bouw je aan alle aspecten van Servant-Leadership.

Tijdens de leergang sta je stil bij de context voor leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus. Daarnaast wordt iedereen getraind op het gebruik en de toepassing van een rijk ontwikkel-instrumentarium: alle methodieken en oefeningen die we gebruiken bij de implementatie en begeleiding naar een Servant-Leadership organisatie c.q. werkomgeving.

 • ​Je ontwikkelt de coachingsvaardigheden die noodzakelijk zijn om Servant-Leadership in een organisatie te kunnen implementeren;
 • Je leert werken met instrumenten en oefeningen die zelfleiderschap en autonomie in de hand werken;
 • Je vergroot je effect binnen een organisatie vanuit je rol als coach, adviseur of leidinggevende;
 • Je ondersteunt medewerkers tot zelfleiderschap en eigenaarschap;
 • Je ontdekt hoe je mensen echt kunt laten groeien;
 • Je ontdekt jouw eigenheid, kracht en karakter;
 • Je leert werken op de verschillende intelligentieniveaus (IQ, EQ, FQ en SQ);
 • Je leert hoe je een assessment maakt van iemands Servant-Leadership competenties
 • Je legt talenten van anderen bloot en weet deze in te zetten
 • Je leert het werkboek “maak het genie in je wakker’ hanteren.

Voor wie is deze leergang geschikt?

Deze leergang is geschikt voor mensen die coach, adviseur of leidinggevende zijn binnen een organisatie of werkzaam zijn als zelfstandige coach. Servant-Leadership coaches richten zich expliciet op leidingevenden en invididuen die zich willen professionaliseren op de kenmerken van Servant-Leadership.

​Globale opzet van de modules

 • Module 1: Persoonlijk leiderschap, wie ben je?
 • Module 2: Coaching vanuit kenmerken en gedragscompetenties van Servant-Leadership
 • Module 3: Coaching vanuit de vier intelligentieniveaus
 • Module 4: Implementatieproces van Servant-Leadership, bezien vanuit coaching
 • Module 5: Dilemma’s van Servant-Leadership
 • Module 6: Afronding en certificering

​Organisatie:

Wie zijn de docenten?

Daan Fousert is de hoofddocent voor deze leergang en er worden gastdocenten ingezet. Daan is algemeen directeur van Servant-Leadership Solutions en ruim 40 jaar werkzaam in het vakgebied personeels-management, organisatie-ontwikkeling (P&O) en leiderschap. Voor hem heeft de balans tussen mens en bedrijf in zijn vak altijd centraal gestaan en hij heeft zijn verbazing nooit onder stoelen of banken geschoven dat leidinggevenden zich niet beter bewust zijn van het zakelijk nut van de factor mens. Mensen succesvol maken betekent dat zij zowel emotioneel, fysiek, sociaal, mentaal als spiritueel in balans moeten zijn. De ‘softe’ factor mens is een keihard concurrentie-instrument en bovenal een sleutel tot succes van iedere organisatie.

Vanuit die optiek heeft Fousert hoge P&O functies bekleed en zware veranderingsprocessen geleid bij onder meer General Electric, Quaker Outs, Campbell Biscuits Europe, Fokker, Compaq en Ericsson. Vanaf 2000 is Fousert zelfstandig en lange tijd aangesloten geweest bij het Center for Servant-Leadership Europe (tot 2017).

Zijn aandachtsgebieden zijn: Cultuur en Leiderschap als bewustwordingsproces bij leidinggeven; P&O-professionalisering en Servant-Leadership, in de zin van waarden-gedreven leiderschap.

​Van zijn hand verschenen de volgende boeken: Zelfmanagement (1995) en Zelfsturende teams(1996). Zijn derde boek P&O, passé en overbodig?, uitgekomen in augustus 2000, is door het tijdschrift PW gekozen als het beste P&O boek van dat jaar. In 2001 is dit boek ook op de Amerikaanse markt uitgebracht. In 2003 is een minder uitgebreide versie van dit boek onder de titel Ander Leiderschap op de markt gebracht.

​Praktische details

We bieden een intensief leertraject van zo’n 8 maanden, bestaande uit 6 modules en individuele coaching. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ​Persoonlijk intake gesprek
 • 6 modules van 2 dagen met overnachting
 • Coaching op de vraagstukken waar jij tegenaan loopt
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Professionele begeleiding
 • Kijkje in de keuken van organisaties die met Servant-Leadership werken
 • Gedegen kennis van de Servant-Leadership kenmerken en gedragscompetenties
 • Wetenschappelijke onderbouwing

​Data 2018/ 2019:

 • Module 1: 8 en 9 november
 • Module 2: 6 en 7 december
 • Module 3: 24 en 25 januari 2019
 • Module 4: 28 februari en 1 maart 2019
 • Module 5: 4 en 5 april 2019
 • Module 6: 9 en 10 mei 2019

​Locatie: Dutch Biz, Amersfoort

Groepsgrootte: Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

​Investering: € 6900,- (excl. BTW en inclusief maaltijden, consumpties en overnachting).

​Aanmelden: Aanmelden kan via deze link. Ben je betalend lid van Pioniers Magazine? Dan ontvang je 10% korting op de totaalprijs. Vermeld dit bij je aanmelding.

Meer informatie

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur van de business school van Servant-Leadership Solutions en helpt organisaties en leiders bij nieuwe vormen van leiderschap. Momenteel schrijft zij aan het boek: "Pionierend Leiderschap, de creatieve uitdaging voor ons menselijk bestaan." Carla is ontwikkelaar van de filosofie die zij Pionierend Leiderschap noemt. Zij maakt zich hard voor maatschappelijke innovatie door pioniers samen te brengen en hen te stimuleren om vooral boven het maaiveld uit te steken met hun idealen voor een wereld die werkt. Met haar unieke visie maakt zij pioniers bewust van een dieper, vrijer, persoonlijk- en collectief potentieel, waarmee zij meer impact krijgen met hun idealen voor een betere wereld.

Geef een reactie