Artikelen

Invoeren van nieuwe lestijden werkt ook goed voor ouders

De Onderwijsraad heeft in een advies aan het kabinet onder meer voorgesteld dat de zomervakantie naar voren wordt geschoven of dat de lesdagen langer worden. Van beiden ben ik al langer een voorstander. Qua aardenergie is half juni de beste tijd voor een zomervakantie en langere lesdagen zijn goed voor de ouders, economie en het onderwijssysteem. Hopelijk kiest de regering ervoor om de onderwijstijden structureel te veranderen.

“Kinderen leven van nature in het ritme van de aarde, zon en de maan. In de zomer met de lange dagen hebben zij meer energie dan in de winter met lange avonden.”

Ieder jaar rond half juni zijn de kinderen chronisch moe. Half juni, rond de zomerwende, zijn de dagen lang. De zon geeft veel energie. Kinderen willen buiten spelen, ontdekken in de natuur en in het water spelen. Hun energie piekt vanaf 15.00 uur tot laat in de avond. Rond 20.00 uur is de zon immers nog op volle kracht. Het voelt nog als middag. Hoe kun je als kind dan gaan slapen? Na twee jaar proberen hebben wij het opgegeven. Voor 21.30 uur slapen de kinderen toch niet. De volgende morgen moeten ze weer op tijd op om naar school te gaan. Van de juf begreep ik dat kinderen rond die periode altijd moe zijn en dat leren lastig is. Van ouders hoor ik dat veel kinderen moeite hebben met inslapen.

De zomervakantie is oorspronkelijk bedoeld om te helpen bij de oogst. Maar met de huidige technieken is die hulp niet meer nodig. Kinderen leven van nature in het ritme van de aarde, zon en de maan. In de zomer met de lange dagen hebben zij meer energie dan in de winter met lange avonden. Het onderwijssysteem doet er goed aan de vakanties aan te passen aan de energie van de aarde. De zomervakantie kan het best rond de zonnewende vallen, als de dagen het langst zijn en de temperaturen meestal goed zijn. In de regenmaanden half juli en augustus kunnen zij naar school om begin september weer twee weken vakantie te hebben. De herfstvakantie zou ook twee weken kunnen zijn, rond eind oktober, begin november.

Langere lesdagen goed voor docent en ouders
Nederland is een van de weinige landen waar kinderen niet voltijd naar school gaan. Onder andere in België, Frankrijk, Spanje gaan kinderen van 9.00 tot 17.00 uur naar school en krijgen zij een warme maaltijd op school aangeboden. Kleuters kunnen tussen de middag nog slapen op school. Dit systeem werkt goed, ook voor de ouders. De ouders hoeven immers geen opvang te regelen en kunnen fulltime werken. Dit maakt een groot verschil voor de eenoudergezinnen (1:6). Als de kinderen thuis komen, volstaat een simpele salade of soep. De stress om na het werken nog een uitgebreide maaltijd neer te zetten is daarmee verdwenen. Op dit moment leeft een op de negen kinderen in armoede en zijn er 366.000 kinderen bekend bij jeugdzorg. Langere schooldagen en een warme maaltijd zou voor deze kinderen het verschil maken. Zij zijn dan langer in een veilige omgeving en leven gezonder. Ook de kans dat zij later in armoede of in de criminaliteit belanden neemt af.

“Extra voordeel voor de ouders is dat de opvangsubsidie voor schoolgaande kinderen verdwijnt. Dat scheelt een hoop administratieve ellende.”

De langere lesdagen zijn ook goed voor docenten. Als de lesdagen van 9.00 – 17.00 uur gegeven worden, dan kan in verband met het aantal verplichte uren, de woensdag worden vrij geroosterd. Nu zijn al veel ouders vrij op woensdag, dus het bedrijfsleven kan zich daar ook op aanpassen. Door langere dagen te maken komt een grote groep opvangmedewerkers vrij van werk. Zij zouden in plaats van opvang, gedurende de gehele schooldag ondersteunend werk op scholen kunnen doen. De werkdruk van docenten kan daarmee aanzienlijk omlaag. Er is dan meer ruimte voor persoonlijke aandacht, groep doorbroken werk en extra activiteiten. Er is immers altijd iemand beschikbaar voor ondersteuning. Extra voordeel voor de ouders is dat de opvangsubsidie voor schoolgaande kinderen verdwijnt. Dat scheelt een hoop administratieve ellende.

Langere lesdagen goed voor de economie
Monique Kremer stelt in haar onderzoek vast dat vrouwen pas voltijd willen werken als de opvang voor hun kind goed geregeld is. Financiële prikkels hebben nauwelijks invloed op het aantal uur dat moeders willen werken. Uit onderzoeken blijkt dat als vrouwen kapitaal bezitten, zij voor de maatschappij meer rendabel zijn dan mannen. Wil de regering de economie uit de komende depressie halen, dan kan deze het beste investeren in vrouwen. Door langere lesdagen aan te bieden, zijn vrouwen sneller geneigd om te gaan werken. De opvang voor kinderen is tot 17.00 uur geregeld. Mocht er daarna nog opvang nodig zijn, dan zijn de kosten hiervan ook lager voor de ouders.

De totale kosten voor extra lange dagen zullen per saldo meevallen. De overheid subsidieert de opvangmedewerkers al, dus daar komen weinig extra kosten bij. Het levert juist in de armoedebestrijding veel op. Doordat ouders zich over het eten en opvang geen zorgen meer hoeven te maken, is er ruimte voor creativiteit. Zij kunnen zich meer richten op ondernemerschap, werk en persoonlijke ontwikkeling.

Hopelijk neemt het kabinet de aanbevelingen over en deelt zij haar onderwijssysteem anders in. Het zou voor kinderen, ouders en de economie een welkom verschil zijn.

Niraï Melis

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.