Artikelen

Inspiratie: bron tot handelen

We zitten middenin transitieprocessen van dringende sociale veranderingen in een complexe wereld die de nieuwe basis zullen vormen van vertrouwen en verbinden. Daarbij spreken wij die verbinding niet alleen maar uit, maar durven deze ook te belasten met een proces van wederkerigheid. Uiteindelijk zullen we bereid zijn naar elkaar te luisteren om daar vervolgens iets mee te gaan doen. Van ons hoofd, via ons hart naar onze handen die tot creatieve actie overgaan, niet om te vechten of om binnen te halen, maar om te verzorgen, te delen en te verbinden. Het oude (persoonlijke) leiderschap getuigt van macht, moeten en beheersen, terwijl het nieuwe leiderschap getuigt van ont-machten, ont-moeten en ontdekken.

De schandalen, die we om ons heen zien en waar we misschien deel van uitmaken, zijn juist nu zo zichtbaar en zo voelbaar, omdat we ons aan het realiseren zijn dat het anders kan en anders moet. Kijk maar naar de verkiezingscampagne in Amerika, die meer gaat over het seksuele gedrag van twee mannen dan om de inhoud van de twee kandidaten. We zijn al op de goede weg en bevinden ons in de fase van het herkennen, dat gevolgd gaat worden door erkennen en daarna door vernieuwen. Onze intuïtie roept ons nu tot de orde om nieuwe en creatieve ideeën op te zetten.

Bemoedigend vind ik nog steeds de reclame van de Triodos- bank: “Ieder van ons kan vandaag iets op de agenda zetten. De macht is niet meer aan groot, de kracht is aan klein. Wat je elke dag doet, maakt het verschil. Samen maken we van klein, iets groot. Samen werken we aan die nieuwe economie (en dus wereld): eerlijker, menselijker, innovatiever, groener.” Durf vanuit je eigen kleinheid te beginnen!

Inspiratie: de bron die borrelt in onszelf

Inspiratie hoeft niet altijd gezocht te worden bij een muze of een kunstwerk of een muziekstuk. Inspiratie hoeft ook niet altijd te komen vanuit de bronnen waar we het misschien van zouden verwachten. We mogen onszelf de vraag stellen in hoeverre wij inspirerend zijn voor de ander, voor onze omgeving.

Inspiratie, inblazing volgens de letterlijke betekenis van het woord, leidt tot een bewustzijnstoestand waarin we tot het maximum over ons scheppend vermogen beschikken en schijnbaar moeiteloos in staat zijn om vorm te geven aan datgene wat wij vorm willen geven. Het stuurt onze verbeeldingskracht tot artistieke bezieling en vinding. Freud noemt het ook wel het exploiteren van het onderbewuste.

“Durven we vanuit onszelf, op voorwaarde dat we onszelf kennen en bevrijd hebben van alle vooroordelen en oordelen die we over onszelf hebben, open te stellen en te geven, waardoor een ander geïnspireerd kan worden?”

Inspiratie is ook de energiebron die toegang geeft tot identificatie met dat wat ons inspireert. Freud wijst ons helemaal terug op onszelf. We hoeven dus niet afhankelijk te zijn van een ander om tot inspiratie te komen. Sterker nog: durven we vanuit onszelf, op voorwaarde dat we onszelf kennen en bevrijd hebben van alle vooroordelen en oordelen die we over onszelf hebben, open te stellen en te geven, waardoor een ander geïnspireerd kan worden? Vanuit het contact met je eigen essentie, je innerlijke vonk van bezieling.

We leven op twee niveaus.  Enerzijds het niveau van onze realiteit, waar we contact hebben met onze gevoelens, met onze zintuigen, met wat er in ons lijf gebeurt, met wat rondom ons gaande is. Anderzijds is er ons niveau van denken, waar we onszelf serieus belazeren. Dat is de ruimte van ons piekeren, waarin we zitten te denken wat anderen van ons denken of verwachten of over ons zullen denken en zeggen. Dat is het niveau waar we soms jarenlang dubben en onszelf pijn doen zonder een slag verder te komen.

Dat is ook het niveau waar we vaak omheen draaien, met het opgraven en ontleden van oude koeien, met het speculeren over de toekomst, zodat we maar niet het risico hoeven te nemen om nu te leven. Hier maken we onszelf ziek door wat we zijn te terroriseren met alles wat we zouden willen zijn of zouden moeten zijn.

De werkelijkheid bestaat uit mogelijkheden

Inspiratie kan alleen maar werken als het samengaat met intentie. Inspiratie is niet zo bijzonder, zegt Gary Zukav, geïnspireerd handelen des te meer. Het moment van inzicht als je onder de douche staat of aan het dagdromen bent, heeft geen effect op jezelf of anderen, je inzicht of idee toepassen werkt wél door. Het is intentie die het verschil maakt. Jouw traject zal pas veranderen op het moment dat je een kracht ontmoet. De enige kracht die wijzigingen in het traject van jouw leven kan aanbrengen is jouw wil om het te veranderen.

“De overgang naar die andere wijze van denken, die mensen bevrijdt uit de kooi die ze zelf hebben gemaakt, de kooi van de feitelijkheid, ontplooit onze creativiteit en maakt ons tot bron van inspiratie.”

Maar sommige mensen gebruiken die kracht niet. Die blijven liever hun hele leven boos, jaloers, wraakzuchtig of slachtoffer en sterven met dezelfde psychologische en emotionele karakteristieken die ze als kind al hadden. Ze blijven op dezelfde manier reageren en dezelfde consequenties creëren.

Arnold Cornelis tenslotte stelt dat de werkelijkheid van mensen niet uit feiten maar uit mogelijkheden bestaat. De overgang naar die andere wijze van denken, die mensen bevrijdt uit de kooi die ze zelf hebben gemaakt, de kooi van de feitelijkheid, ontplooit onze creativiteit en maakt ons tot bron van inspiratie.

Ook op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar de prachtige programma’s van het Greenleaf Center for Servant Leadership.

*Deze column is geïnspireerd op het werk van Zukav en Cornelis.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.