Artikelen

Hoe een rebelse puberzoon me verbindt met een boodschap vanuit mijn ziel

De Blauwe Nacht is het zonnezegel dat jou en mij vanuit de Tzolkin ondersteunt in de verbinding met de stilte. Stilte brengt je in contact met je binnenwereld. Stilte maakt dat je kunt bezinnen. Stilte is hard nodig in een wereld waarin nauwelijks meer stil gestaan wordt. Juist in deze tijd brengt stilte je weer in contact met je verbeelding, het domein van je dromen en verlangens. Het maakt dat jij vanuit jouw uniekheid kunt leven. Juist in een tijd waarin kinderen het meer dan ooit nodig hebben om gehoord en gezien te worden vanuit hun unieke kern, blijkt de stilte een eerste stap op weg naar een nieuwe wereld te zijn.

Je eigen kleur en zielenprogramma

We worden allemaal met een eigen kleur geboren. Iedereen is uniek en heeft een eigen missie hier op aarde. De Tzolkin, de kalender van de Maya’s, kent 4 kleuren: rood, wit, geel en blauw. Met elkaar vormen ze een creatiecyclus en vanuit je geboortedatum ontdek je waar jij in deze cyclus, met welke kleur, geboren bent. Elke kleur is aan 5 zonnezegels gekoppeld en daarin heb je 13 varianten. Met elkaar kom je op 4x5x13=260 unieke imprints. Doordat de Tzolkin ons ook nu nog altijd dagelijks energetisch ondersteunt, bepaalt de dag waarop je geboren bent de kleur en energie die jij meekrijgt in dit leven. Dit is jouw kernkwaliteit. We leven in een wereld van dualiteit en jij hebt de keuze of je vanuit de zonne- of schaduwkant van deze kwaliteit leeft.

Naast je eigen kleur kom je hier met je eigen levensagenda. Vanuit de Tzolkin ontdek je waarom je hier bent op aarde. Je ontdekt jouw levensthema die als een rode draad door jouw leven loopt. Stilte en inzicht maken dat je leert begrijpen waarom je bepaalde lessen steeds meemaakt. Je ontdekt wat daarvan voor jou de bedoeling is. Ook jij wordt in je dagelijks leven aangestuurd door iets wat groter is dan jezelf. Door je te verbinden met dit hogere plan ontdek je dat je het niet alleen hoeft te doen en dat het leven jou dagelijks op de schouders tikt en je duidelijk wil maken waar je al vanuit je kracht en eigen kleur leeft en waar nog niet.

De boodschap van emoties

Blauwe Nacht staat voor het unieke kind in jou. Naast de volwassen jij, besta je ook uit een kinddeel. Dit kinddeel herken je aan je emoties. Elke keer wanneer jij door een situatie of gebeurtenis reageert vanuit bijvoorbeeld ergernis, schuldgevoel, boosheid of angst is dat het kind in jou dat getriggerd is en reageert. Dit kind geeft je een boodschap met zijn emotie en jouw ziel wil niets liever dan dat jij deze boodschap leert herkennen!

Laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Vorige week is onze jongste zoon 3 dagen geschorst geweest van het Voortgezet Onderwijs. Hij had met 9 andere jongens met een spuitje en een spijkertje door de klas geschoten. Drie dagen later werd zijn tas gecontroleerd en omdat het spuitje en het spijkertje er nog in zaten, werd hij met twee andere jongens geschorst. Zonder verder helemaal op de details in te gaan, kwam hij aan het einde van die dag woest thuis. Ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien. Hij heeft gehuild en geschreeuwd en met deuren gegooid. ’s Avonds kon hij de slaap niet vatten en ook ik heb die nacht slecht geslapen. In mijzelf kwam een boosheid naar boven die werd getriggerd door de moeite die ik heb met het oude systeem dat binnen het onderwijs werkzaam is. Het mechanisme dat in mijzelf in werking trad, is dat ik de strijd aan wilde gaan. Onze zoon zouden we tijdens de schorsing thuislaten (i.p.v. zoals school het wilde: hem van 8 tot 4 uur in de mediatheek laten zitten) en ik zou ze wel even vertellen hoe ze het systeem moesten veranderen en ook bij de docent moesten zijn!

“Ik ontdekte tijdig dat ik mijn eigen woede, die dus onbewust nog in me zit vanuit onverwerkte ervaringen in mijn verleden, wilde projecteren op de leidinggevende van school.”

Zelf werk ik als docent in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en probeer ik voorbij het rebelse gedrag van pubers te kijken naar het kind dat erachter zit. Ik weet dat de moeite die ik kan hebben met pubers me spiegelen in delen van mezelf en dat ik vanuit stilte en zelfreflectie daar, in mijn eigen binnenwereld, veranderingen kan aanbrengen. Dat kan alleen daar! Vol ongeloof hoorde ik van onze zoon dat deze docent niet had ingegrepen tijdens de desbetreffende les. Later, in een gezamenlijk nagesprek met de leidinggevende, bleek dat ze haar zelfs nog niet eens gesproken hadden!

Neem de touwtjes zelf in handen

Gelukkig was daar, voor het nagesprek,  de stilte van de nacht. Ik ontdekte tijdig dat ik mijn eigen woede, die dus onbewust nog in me zit vanuit onverwerkte ervaringen in mijn verleden, wilde projecteren op de leidinggevende van school. Door het zien en erkennen van deze woede en onmacht in mezelf, ging ik vanuit meer liefde naar de situatie kijken. In plaats dat ik vanuit de feiten ging strijden, vertelde ik vanuit mijn hart hoe onze zoon deze gebeurtenis beleefd had en kon hij op school ook zijn emoties uiten en zijn kwetsbaarheid laten zien.

De boodschap van mijn boosheid was om zelf de macht over mijn leven op te pakken. Ik voelde immers onrecht en onmacht en mijn ziel liet me weten: “Je verlangt naar gelijkwaardigheid en een wereld waarin vanuit liefde, harmonie en respect met elkaar omgegaan wordt.” Neem daarvoor zelf de touwtjes in handen. Ga verder op je pad met Tzolkind. Ga verder op je pad met IBBO onderwijs. Geloof in jezelf. Er is en blijft onrecht en pijn in de wereld, je hoeft het alleen maar in jezelf te voelen zodat je het daarna kunt loslaten. Je kunt een ander niet veranderen, alleen jezelf!

“Het lijkt erop dat de kinderen van nu vaker rebels, druk, eigenwijs of opstandig zijn. Niets is minder waar.  Ze hebben volwassenen nodig die daar doorheen kunnen kijken, die zien dat dit niet hun intentie is en ze ondersteunen in het worden van zichzelf.”

Vol dankbaarheid kijk ik nu terug op deze schorsing. Als moeder heb ik weer intiem kunnen zijn met onze puberzoon. Als mens ontdekte ik de boodschap voor mezelf: de boosheid, die ik als kind zo vaak onderdrukt heb, mocht er nu zijn. Ik kon het kind in mij geruststellen en troosten. Dit bracht me dichter bij mijn hart. Duidelijker dan ooit weet ik nu: “Ga vanuit acceptatie en aanvaarding door op de weg die je bent ingeslagen, de kinderen van deze tijd zullen je er dankbaar voor zijn!”

Blauwe Nacht

Onze zoon is als Blauwe Kosmische Nacht geboren. Blauwe Nacht is dus zijn kernkwaliteit waarbij het zijn eerste levensopdracht is om dit vanuit de zonnekant, de kracht te gaan leven. De schaduwkant van Blauwe Nacht is schuldgevoel, boosheid, onveiligheid en mentale starheid. Door de gebeurtenis op school kwam deze schaduwkant naar boven. Het is als moeder fijn om je hiervan bewust te zijn. Hierdoor wist ik dat het voor hem extra belangrijk is om in verbinding met zijn emoties te komen en dat hij zich niet teveel terugtrekt in zijn eigen wereld. Ik zei: “Je bent boos, hè? Dat begrijp ik. Je voelt je schuldig en oneerlijk behandeld, klopt dat?” Zo voelde hij zich gehoord en gezien en kon hij zich verbinden met zijn binnenwereld.

Als blauwe kleur is hij hier om licht in de duisternis te brengen. Blauwe Nacht is een deel van ons allen. Herken jij het in jezelf? Vanuit de zonnekant leef je vanuit je intuïtie, in overvloed, relativerend en vanuit verbinding met je binnenwereld en jouw unieke verlangens en vaardigheden. Relativeer de moeilijke situaties in je leven. Pak de stilte, omarm je duisternis en belicht het met jouw talenten en mogelijkheden. Ook jouw emoties hebben een boodschap voor je. Bouw op je eigen manier mee aan een nieuwe wereld en breng, door jezelf steeds beter te leren kennen, een stukje hemel op aarde.

Rebelse pubers of…?

Het lijkt erop dat de kinderen van nu vaker rebels, druk, eigenwijs of opstandig zijn. Niets is minder waar.  Ze hebben volwassenen nodig die daar doorheen kunnen kijken, die zien dat dit niet hun intentie is en ze ondersteunen in het worden van zichzelf. Ze hebben het nodig om gezien en gehoord te worden in hun goede bedoelingen. Ze hebben het nodig dat ze gewaardeerd worden om hun ‘anders zijn’. Hoe je dat doet, leer je als ouder en/of professional in een workshop of bijscholing die in het najaar van 2017 start. Meer informatie

  1. De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn archetypen die staan voor een bepaald deel in jezelf. Dit artikel is geschreven vanuit de derde zonnezegel, de Blauwe Nacht. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te ondersteunen naar de kracht van deze mogelijkheid in jezelf. Wil je er meer over weten? Kom dan zaterdag 1 juli naar de Open Middag of dinsdagavond 4 juli naar de lezing: Omdat er niets te fixen valt. 
Sandra Bolte

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.