Artikelen

Het Hier en Nu. Bestaat dat en durven we het aan?

Er is een oneindige reeks ogenblikken die telkens weer het beginpunt kunnen zijn van nieuw leven. Je hoeft het leven niet te laten bepalen door utopische of angstwekkende fantasieën over de toekomst. Hier en nu is telkens weer een nieuw beginpunt.

Wat wij niet verteren blijft een vreemd lichaam in ons en gaat in de weg zitten. Je kunt het ook anders doen: je echte gevoel loslaten. Boosheid, wrok of haat wellicht. Daarmee riskeer je wel een conflict, maar je laat jezelf niet in de steek. Bij het maar ‘slikken’ gaat het zo ver, dat je zelf geen leefruimte meer hebt, dat jij je een vreemde gaat voelen in je eigen omgeving, in je eigen huis wellicht, dat je je unheimisch voelt in… jezelf.

“Als je de negatieve kant van je gevoel achterhoudt sluit je feitelijk heel je gevoel af en daardoor verstijven ook alle warme gevoelens.”

Anders-zijn

Jarenlang proberen mensen zich, in allerlei relaties, zowel sociaal als zakelijk, aan elkaar gelijk te maken. Terwijl precies op het punt waar je ‘anders’ bent, de contactmogelijkheid begint. Er kruipt oneindig veel energie in het terugdringen en bedwingen van het anders-zijn. Je probeert de ander te bereiken door te zijn zoals hij of zij is, of door de ander te veranderen in zoals jezelf bent. Als je de negatieve kant van je gevoel achterhoudt sluit je feitelijk heel je gevoel af en daardoor verstijven ook alle warme gevoelens. Zo belazer je elkaar dan soms jaren in een – aan de buitenkant – volmaakt lijkende relatie lang.

Clichés

Wat doe je eraan? Laten horen wat je zelf wilt en niet wilt. Wat voor jou belangrijk is. De mogelijkheid van niet geaccepteerd te worden onder ogen zien. In de impasse van het donker melden depressies zich en komen herhaaldelijk terug. We zijn nog niet klaar om helemaal vanuit onszelf te leven, terwijl we ook niet langer gedragen worden door de omgeving of door vertrouwde rollen. Je wordt teruggegooid op je eigen verantwoordelijkheid; je moet zelf gaan leven.

“Er komt een heleboel energie vrij als je stopt met je pogingen jezelf, in je clichés, in bedwang te houden.”

De meeste mensen gebruiken maar een heel klein deel van hun mogelijkheden omdat ze in clichés leven en de verantwoordelijkheid van hun leven overdragen aan de buitenwereld of aan een ander. Er komt een heleboel energie vrij als je stopt met je pogingen jezelf, in je clichés, in bedwang te houden. En om de mensen om je heen te manipuleren en voor de wagen te spannen die je zelf niet wilt trekken.

Argumenten waarmee wij onszelf tegenhouden zijn louter fantasie. We ‘denken’ dat we deze stap niet aankunnen en sluiten onze mogelijkheden af met veronderstellingen. Zoals: ‘Ik zal er kapot aan gaan…’ Dat belet ons om echt te leven! We geven de producten van onze verbeelding realiteitswaarde, zodat we een excuus hebben om niets te doen. Wat we niet begrijpen komt over als chaos. Maar dat betekent niet dat er daadwerkelijk chaos is, het is een tekort in ons denken. We remmen onze eigen ontwikkeling af door het vasthouden van oude ideeën in nieuwe situaties. Leren is ontdekken dat iets mogelijk is.

Luister naar je verlangen

Soms als er ons dingen dwars zitten, blazen we de aftocht in plaats van er wat aan te doen. Dromen zijn projecties van wat er allemaal gaande is in jou! Mystiek en spiritualiteit zijn voor mij de aandacht, niet voor de verre waarom’s maar voor de levende wortels van dingen en mensen vlakbij. Onze ratio verlangt meer dan er is, maar zolang een mens leeft, koestert de logica van ons gevoel een ander verlangen. Durven we naar dat verlangen te luisteren? Het wordt ons gegeven. Als we afstand nemen van vele dingen, de oude koeien, de angstige fantasieën, het peuteren. Leef in het hier en nu: daar gebeurt de schepping, de stroom van het ‘geheimvolle’ gewone leven!

Gedachten uit ‘Gras onder mijn voeten’ van Bruno Paul de Roeck over Gestalt-therapie en ‘Logica van het gevoel’ van Arnold Cornelis, met zorg geselecteerd en verwerkt.

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.