Boekrecensies

Hebben we een positieve toekomst zelf in de hand?

Kunnen we met onze positieve intenties de wereld veranderen?

Recensent: Carla de Ruiter

Volgens Bruce Lipton en Steve Bhaerman wel. In hun boek ‘Spontane evolutie, positiviteit bepaalt onze toekomst’ laten zij zien hoe onze wereld op een zijspoor is gekomen door collectieve perceptiemythen onterecht voor waar aan te nemen. Door inzichten van de nieuwe wetenschap zoals de kwantumfysica en de celbiologie regelmatig als voorbeeld te nemen, wordt je als lezer nieuwsgierig naar wat ons al die tijd geremd heeft, maar zie je ook vooral hoe ingenieus we als mensheid in elkaar zitten en dat onze menselijke evolutie voor een grote kwantumsprong staat.

Over de auteurs:

Bruce H. Lipton is celbioloog, onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine en oud-docent aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin. Hij is auteur van de bestseller Biologie van de overtuiging. Steve Bhaerman is auteur en politiek en cultureel commentator. Steve is co-auteur van dit boek en promoot de praktische toepassingen.

Hoe kijken wij?

Het boek begint met een interessante vraag: “Stel dat alles wat je weet foutief is?” Vervolgens worden een viertal apocalyptische perceptiemythen over ons leven op aarde voor het voetlicht gebracht. Ik moet zeggen dat ik het herkenbaar vond en geschokt ben over de mate waarin onze wetenschap zich constant bezig houdt met oude theorieën die allang niet meer waar blijken te zijn. Stap voor stap leggen de auteurs uit hoe onze wetenschap is opgebouwd en waar vele zijstraten genomen zijn. Dit gebeurt niet alleen in de wetenschap. Ook jij en ik, als niet wetenschapper, zullen veel van de oude zienswijzen herkennen. Het denken in tegenstellingen, erfelijkheidstheorieën en diverse materialistische invalshoeken zijn gestoeld op feitelijkheden die door de nieuw wetenschap inmiddels allang vaarwel gezegd kunnen worden. Ergens hebben we een afslag genomen zijn we op een verkeerd spoor gezet. Ik vond het inzichtgevend en verbluffend om te lezen!

“Onze cellen beschikken over systemen die ook direct terug te vinden zijn in ons monetair systeem, onze technologie, onze milieubewaking, onze communicatie, ons strafrecht, ons handhavingssysteem en ons zorgstelsel.”

De auteurs richten zich er vervolgens op hoe we de oude structuren en instituties van het wetenschappelijk materialisme achter ons kunnen laten. Daarvoor zetten ze een aantal evolutietheorieën naast elkaar en koppelen die uiteindelijk aan de inzichten vanuit de kwantumfysica. Het boeiende hiervan is dat je een inkijkje krijgt in de cellen van ons menselijk lichaam en de verhoudingen tot de verschillende cellen. Langzaam maar zeker leer je al lezende hoe je niet alleen als mens bent opgebouwd maar ook hoe wij zelf een exacte kopie zijn van de wereld om ons heen. Onze cellen beschikken over systemen die ook direct terug te vinden zijn in ons monetair systeem, onze technologie, onze milieubewaking, onze communicatie, ons strafrecht, ons handhavingssysteem en ons zorgstelsel.

Ik vond het bijzonder om te merken hoe je verder lezend een steeds groter gevoel ontwikkelt voor het samenspel: alles heeft met elkaar te maken. We zijn geen losstaande individuen en onze evolutie verloopt niet lukraak. We kunnen er met ons bewustzijn invloed op uitoefenen op dit moment.

Collectieve wijsheid

Verderop in het boek gaat het over hoe vanuit een open-bronbenadering onze collectieve wijsheid positief beïnvloedbaar is. Door samenwerking kun je andere intelligentie genereren. Als voorbeeld wordt een experiment genoemd waarbij kleine groepen managers als taak kregen een oplossing te zoeken voor een denkbeeldig wildernisprobleem. De alleen uit vrouwen bestaande groepen kwamen met betere oplossingen dan mannengroepen, niet omdat deze vrouwen individueel intelligenter waren, maar omdat hun natuurlijke neiging tot samenwerking hen collectief intelligenter maakte. De mannengroepen werden daarentegen veelal gehinderd door individuen die hun eigen oplossingen wilden doordrukken en daarmee de toegang tot de groepswijsheid blokkeerden. Een breder en groter perspectief maakt wijzer en geeft meer oplossingen, is de conclusie van dit hoofdstuk.

Hoewel Lipton en Bhaerman vaak vooral de Amerikaanse politiek en culturele evolutie als voorbeeld nemen, is het eenvoudig om de processen die zij beschrijven, ook toe te passen op de Nederlandse situatie. In het begin leidde me dat een beetje af, maar gaandeweg was het goed leesbaar, vooral ook omdat je dan weet dat de wetmatigheden van verandering, celopbouw en evolutie hetzelfde zijn.

Hoe verander je de wereld?

Er is meer nodig dan goede intenties om de weldadige kracht van liefde te activeren en daarmee de wereld te veranderen. Het wordt duidelijk dat je zelf veel kunt doen door middel van innerlijke transformatie. Wanneer je je bewust wordt van de collectieve programmeringen die we als mens hebben, kun je meer vrijheid ervaren. De auteurs noemen de menselijke geest de ultieme gevangenis. Neem daarnaast verantwoordelijkheid voor de verhalen en begrijp waarom we als mens zo ontwikkeld zijn. Het geeft meer begrip en verruiming van wie we zijn en bovenal laat het zien dat we als mensheid een ingenieus systeem zijn en dat elke actie je omgeving direct beïnvloed!

Spontane evolutie

Bruce H. Lipton en Steve Bhaerman

Ankh- Hermes

ISBN 97890 202 09341

Prijs: €29,99

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.