Artikelen

Ga niet naar een goeroe, kijk naar je kind!

Een creatief leven is een leven dat in onze maatschappij nog onvoldoende waardering krijgt. Wij moeten presteren en denken door hard werken een fijn leven te kunnen krijgen. In mijn eigen leven ben ik erachter gekomen dat een creatief leven juist veel vervulling geeft. En daarbij bedoel ik niet dat ik veel schilder of knutsel. Nee, creativiteit is voor mij juist veel meer verbonden met een open mind. Met inspiratie en ideeën die tot je komen, en waar je wat mee doet of niet.

De Tzolkin is de kalender van de Maya’s. Dit gedachtegoed bevat veel wijsheid en laat je zien wat je potentieel is. Vanuit verbinding met het grotere geheel ontstaat bewustzijn in je dagelijks leven. Elke dag opnieuw krijg je weer nieuwe speelkansen om te kiezen voor een leven vanuit de schaduw- of de zonnekant. Een leven vanuit zwakte of kracht. Toen ik het idee kreeg om de Tzolkin te vertalen naar kinderen omdat dat er nog niet voor ze was, kreeg ik het helemaal warm en bonsde mijn hart in mijn keel. Ik wist dat dit nu mijn aandacht vroeg, dat ik met dit idee aan de slag moest (ik kon ook niet anders).

Enthousiast ben ik aan het werk gegaan en gaandeweg het proces kwamen de juiste mensen op mijn pad die me verder hielpen. Af en toe was ik bang, doodsbang. Ik dacht: ‘mijn familie zal me wel uitlachen, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg om dit naar buiten te brengen enz.’ Toch heb ik doorgezet en ben ik erin blijven geloven. Het was hard werken en investeren. Het leverde geen cent op. En toch was mijn leven meer dan ooit in balans. Ik was minder in het onderwijs gaan werken en doordat ik daar nog maar 2 dagen was, had ik de andere dagen tijd om me te wijden aan dat wat me energie en plezier gaf. Mijn inspiratie volgen en zo creëren was een weg die me blij maakte. Dat is precies wat wij niet alleen aan maar ook van onze kinderen mogen leren!

In het hier en nu
Ben je op zoek naar hulp in de opvoeding? Wil je je als vader of moeder persoonlijk ontwikkelen? Overweeg je om bij een goeroe of meester in retraite te gaan? Laat dan je overwegingen om dit te doen varen en kijk naar je kind! Kinderen zijn namelijk meesters in leven in het nu. Kinderen zijn meesters in creatief leven. Kinderen zijn van nature verbonden met de bron van waaruit alle creaties ontstaan en ze willen niets liever dan dat jij dat ook weer gaat doen!

Een kind is altijd in het hier en nu en dat is precies wat bij een meester hoort: hij of zij brengt je naar het hier en nu. De meeste ouders kijken echter niet op deze manier naar hun kind. Ze kijken vanuit hun rol als ouder. Daarbij hoort de ‘ouderbril’, met de normen en waarden van waaruit jij reageert: “Je moet om zeven uur naar bed, je behoort je hele bord leeg te eten en je moet niet zo druk doen”.

“Overweeg je om bij een goeroe of meester in retraite te gaan? Laat dan je overwegingen om dit te doen varen en kijk naar je kind!”

Lastige kinderen bestaan niet. Kinderen kunnen wel lastig gedrag laten zien, maar zijn daarmee nog geen lastig (of nog erger: probleem)kind. Jij en je kind leven in eenheid. Je kind ziet jouw blinde vlek en onbewuste delen, spiegelt de overtuigingen die hierbij horen en laat je ook je mooie kanten zien. Allemaal bedoeld om jou bewust te maken van het enorme potentieel dat jij ter beschikking hebt. Dat wat je mooi vindt aan je kind mag je in jezelf integreren. Dat wat je lastig vindt aan je kind mag je in jezelf transformeren.

Uit mijn praktijk
Onlangs kwam een meisje van 9 jaar met een vol hoofd mijn praktijk binnen dat graag weer meer rust en zelfvertrouwen wilde ervaren. Wat bleek? Ze is ontzettend gevoelig, muzikaal en creatief. We gingen aan de slag met tekenen, een rap maken en keken vanuit de Tzolkin waar haar kwaliteiten liggen. Elke sessie was een uur echte tijd voor haar. Ze vond het eerst moeilijk om haar gevoelens in een rap te verwoorden. Gaandeweg het proces ging ze echter helemaal op in haar creatie en werd het een prachtige rap. Met rode wangetjes liet ze het aan haar vader of moeder horen wanneer die haar weer ophaalden. Wat vond ze dit eng en wat was ze ook trots toen ze er steeds meer bij durfde te dansen! Ondertussen stimuleerden haar ouders haar thuis meer om haar waarheid te delen. Ze mocht haar eigen behoeften aangeven en hiermee groeide haar zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wanneer ze druk was, erkenden ze dat: “Je voelt je druk he? Wat heb je nodig?” In plaats van te zeggen: “Doe eens rustig aan”.

Er zijn is genoeg
Kinderen hebben jou niet zozeer nodig in de ouderrol. Wat ze nodig hebben, is een ouder die er voor ze is, als mens. Een ouder die zich niet anders voordoet dan hij of zij zich voelt, de eigen behoeften koestert en serieus neemt en goed voor zichzelf zorgt. Een ouder die in verbinding met zijn of haar binnenwereld staat en uiting aan impulsen geeft. En misschien nog wel het belangrijkste is het erkennen van de gevoelens en behoeftes van je kind, zodat het er mag zijn!

“Kinderen hebben jou niet zozeer nodig in de ouderrol. Wat ze nodig hebben, is een ouder die er voor ze is, als mens. Een ouder die zich niet anders voordoet dan hij of zij zich voelt, de eigen behoeften koestert en serieus neemt en goed voor zichzelf zorgt.”

Kinderen kijken van hun ouders de kunst af. Ze leren van jouw voorbeeld en van hoe je zelf bent. Hoe ga jij met je emoties om? Hoe ben jij jezelf? Leef jij als volledig mens? Wanneer jij jezelf toestaat om je verdriet niet te verbergen, leert je kind van je dat hij zijn tranen mag laten stromen. Wanneer jij van jezelf af en toe boos mag zijn, laat je je kind zien dat boosheid erbij hoort en dat dat niet stom of ongepast is. Wanneer jij jezelf als waardevol persoon ziet en je verlangens koestert, leer je je kind dat je goed voor jezelf mag zorgen, dat je dat waard bent! Wanneer jij je verbindt met je inspiratie en je creativiteit, ziet je kind dat er meer is dan wat hij op school leert en dat leven vanuit verbinding met die bron veel rust en blijdschap geeft.

Wat voor je kind geldt, geldt ook voor jou als ouder: ook jij bent bedoeld om zelf de touwtjes van je leven in handen te nemen, in het hier en nu te zijn en vandaaruit krachtig als mens te leven. Ook jij bent verbonden met een enorme creatiekracht. Het leven ondersteunt je hierin dagelijks om dat te mogen ontdekken.

PS: De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn archetypen die staan voor een bepaald deel in je. Dit artikel is geschreven vanuit de eerste zonnezegel, de Rode Draak. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te begeleiden naar jeZelf en de nieuwe wereld. Wil je er meer over weten? Vanuit de Tzolkin geef ik maandag 10 april een Tzol-innerlijk-kind workshop

Sandra Bolte

Sandra Bolte is auteur voor Pioniers Magazine. Ze is kinder-en jeugdtherapeut, coach, ontwikkelaar van het IK-KOMPAS, docent en trainer. Haar passie ligt bij de Tzolkin (Maya-kalender). Deze heeft ze in 2014 naar kinderen vertaald. Vanuit de Maya-astrologie geeft het IK-KOMPAS volwassenen en kinderen inzicht in wie ze van nature zijn. Het is haar missie dat kinderen zich vanuit hun kern gehoord en begrepen voelen. Hiervoor leidt ze ouders en jeugdhulpverleners op verder te kijken dan de ontwikkeling op het niveau van hoofd-hart en handen. Onze kinderen willen niets liever dan dat wij ons weer bewust worden van het grote potentieel waarover we beschikken. Zodat we samen met elkaar kunnen bouwen aan een nieuwe aarde.