Boekrecensies

Een spiegel voor mannen, het geheim van het Old Boys network

Toen Carmen Breeveld haar boek ‘Het geheim van het Old Boys Network’ op haar LinkedIn-account annonceerde schreef ze daarbij: ‘Ik adviseer alle (jonge) vrouwen dit boek te lezen om zich beter te kunnen voorbereiden op een carrière binnen het Koninkrijk.’ 

Mijn reactie daarop was: ‘Mogen mannen het ook lezen?’, waarbij ik de belofte deed er een recensie over te schrijven.

Hoe kan het anders
Een dag later lag het boek in mijn bus en ik kan je zeggen dat ik het met heel veel plezier heb gelezen. Natuurlijk kunnen heel veel vrouwen er hun voordeel mee doen en ik zou hen ook aanraden het boek te lezen, maar nog meer vind ik het een boek voor mannen en vooral als spiegel van ons gedrag. Lezend tussen de regels door krijg je als man heel veel tips hoe het anders zou kunnen. Wij mannen zijn ons heel vaak niet bewust van onze aangeleerde patronen. Die zitten er systemisch ook in gebeiteld en alleen bewustwording kan ons helpen daarvan af te komen. Ik praat het macho-mannen gedrag niet goed, zeker niet als dat vanuit minachting gevoed wordt. Tegelijkertijd ben ik me, door het boek van Carmen, ook bewuster geworden dat er veel ingesleten patronen en overtuigingen in ons systeem zitten die we, als we daar eenmaal bewust van zijn, zeker kwijt willen. Ik spreek regelmatig met mannen over die ‘apenrots’ waar we ons op verschuilen. Dat geeft een veilig gevoel. Toch geven veel mannen aan dat niet te willen en in mijn begeleiding maak ik ze dan bewust van al de gedragsaspecten die juist die apenrots bevestigen. Ze zijn zich daar niet van bewust en ik ervaar veel ontvankelijkheid als je ze vervolgens op die aspecten wijst.

Transformeren van gedrag
Carmens boek te lezen kan ons mannen helpen inzichtelijk te krijgen waar die gedragsaspecten zitten en hoe je ze kunt transformeren. Daarmee wil ik niet zeggen dat het geen boek voor vrouwen is. Zeker wel en wat me vooral aantrekt in het boek is dat Carmen niet oproept tot slachtoffergedrag. Want dat is vaak een makkelijke keus. In haar boek laat Carmen een aantal vrouwen aan het woord die succesvol zijn en wat me bij hen opvalt is dat zij allemaal aangeven niet zo’n last hebben gehad van dat Old Boys network.

Sherida Tdloreg, oprichtster van `TransActory zegt: ’Als iets niet loopt zoals je het zou willen, moet je eerst naar jezelf kijken.’ Om zich heen ziet zij het beeld dat het soms in de hoofden van vrouwen zelf zit. Geen reden, heren, om nu maar te zeggen: ‘Zie je wel, het heeft niets met ons te maken’. Het heeft ook met ons te maken. Herlees nog maar eens wat ik hierboven heb gezegd. Grace Boldewijn, oprichtster en directeur van Bocari, adviseert vrouwen niet te lang stil te blijven staan bij de verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarmee krijg je een verkeerde focus en tenslotte noem ik ook nog even Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam, die zich als vrouw verzet tegen de ‘plakkende werkvloer betegeld met kleine deeltijdbanen’ waarmee ze aangeeft dat je als vrouw er ook vol voor moet willen gaan. Dus durven te kiezen voor een voltijdbaan. In het noemen van een paar vrouwen schuilt het gevaar in dat ik daarmee de anderen niet interessant zou vinden. Het tegendeel is waar. De verhalen van de anderen zijn zeker zo aansprekend als van deze drie. Alle vrouwen, als rolmodel, getuigen van een weg die er in feite voor iedereen kan liggen, mits je dat wilt en daarvoor kiest.

Vrouwenquotum
Blij was ik ook te lezen dat Barbara Baarsma ‘gruwt’ van het wettelijk ingestelde vrouwenquotum. Dat treft slecht beursgenoteerde bedrijven maar alle anderen niet.

Toegegeven, als er geen weg is, kan er altijd nog een wet zijn en laat ik die wet dan maar het voordeel van de twijfel geven, vanuit de hoop dat we straks lachen om dergelijke wetgeving omdat het dan niet meer dan normaal is dat vrouwen net zo makkelijk benoemd worden als mannen en ook nog eens gelijk beloond worden, want dat gat wordt met deze wet niet gedicht.

Reden te meer om, als man, andere mannen op te roepen dit boek te lezen en daar lessen uit te trekken. Want het is zeker het lezen waard. Geen soft gebabbel maar zakelijk goed opgezet en makkelijk leesbaar en nog makkelijker na te leven als we de tips even ombuigen naar wat onze bijdrage als mannen kan zijn.

Mooi opgezet
Inclusiviteit en diversiteit mogen geen strijd zijn van diegenen die daarmee, vaak op een negatieve wijze, geconfronteerd worden in hun werk en leven. Het is een opdracht aan ons allemaal daar alert op te zijn en alles wat dat veroorzaakt uit de weg te ruimen. Het mooie is dat dit door ander gedrag, meer inspanning behoeft het niet, al heel makkelijk gaat. Wees waakzaam en doe er zelf iets aan.

Het ‘Geheim van het Old Boys network’ is een heerlijk en eerlijk boek om te lezen. Mooi opgezet met een prachtige lay-out en erg toegankelijk. Ik heb het in een middag en avond gelezen en er van geleerd. Complimenten aan het adres van Carmen zijn meer dan terecht en ik hoop dat haar boek een wezenlijke bijdrage levert aan een uitdaging die niet alleen vrouwen hebben maar ook mannen.

Titel: ‘Het geheim van het Old Boys network’
Auteur: Carmen Breeveld
Uitgever: S2uitgevers

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.