Uitgelicht

Een nieuw magazine, een nieuw geluid voor pionierende vrouwen!

Elizabeth Debold verwoordt het prachtig in onze eerste uitgave van Pioniers Magazine: “een pionier is een “agent of history”. Dit is iemand die haar leven ziet vanuit een grotere, historische context. Een pionier kiest ervoor om tijdens haar leven, liefde, gerechtigheid, schoonheid en waarheid vooruit te brengen met haar eigen talenten. Ze is gegrond in de diepste zorg voor de aarde en zij omarmt Eros, de wakkere, creatieve intelligentie in onszelf die op het verste randje is van wat mogelijk is van wat we kennen of kunnen creëren.”

Tijdens het interview met Elizabeth en het uitwerken van haar pleidooi voor vrouwen, word ik diep geraakt. Ik voel hoe urgent mijn missie is om vrouwen een groter, verdiepend perspectief aan te reiken, hen te inspireren en te faciliteren met het neerzetten van hun idealen voor een betere wereld.

In Pioniers Magazine staat de beweging naar transformatie, verdieping en co-creatie centraal. Niet op één enkel vlak, maar op alle levensterreinen. Omdat alles uiteindelijk invloed en impact heeft op elkaar. Onze maatschappij is vaak nog ingesteld op oude structuren vanuit oude tijden. Op school krijgen we bepaalde vakken, maar we leren te weinig wat deze met elkaar te maken hebben. In de politiek kijken we teveel vanuit de hokjesgeest van bepaalde partijen en zien we niet wat de maatschappij werkelijk nodig heeft. We zijn te druk met het oppoetsen van ons ego of met ons gelijk willen halen. We richten ons op de materie en hebben geen oog voor de toenemende complexiteit achter vele vraagstukken. We zijn nu op een punt aangekomen dat er nieuwe antwoorden nodig zijn en alle oude oplossingen niet meer afdoende zijn om de wereld leefbaar te houden op de korte en lange termijn.

Gelukkig zijn er vele goede initiatieven en doorbraken in bijvoorbeeld het onderwijs en de wetenschap. Daar zitten gepassioneerde mensen achter, maar deze opereren meestal alleen. Er zijn nu dwarsverbanden nodig om de samenleving een nieuwe impuls te geven en te laten evolueren naar een volwassen samenleving.

Onze maatschappij roept daarom om verdieping op elk gebied. Verdieping waarbij de pioniers de juiste vragen stellen zoals: “Wat heeft de wereld werkelijk nodig?” “Zijn we bereid om onze eigen belangen opzij te zetten voor iets wat groter is dan onszelf?” “Hoe doen we dat dan?“

Ik ben dankbaar dat Elizabeth Debold een tijd lang mijn leraar geweest is. Zij heeft me geleerd om een “agent of history” te zijn. Zij liet mij inzien dat ik geconditioneerd ben door onze gezamenlijke geschiedenis, onze biologie en onze cultuur en dat dit nog steeds in jou en mij doorwerkt. Het zit in onze cellen. Het was met haar dat ik me voor het eerst in mijn leven totaal bevrijd voelde van alle ketenen van mijn vrouw zijn en ik opnieuw mens werd. Maar dan een getransformeerde, authentieke versie. En ook nu inspireert zij mij weer door haar verhaal.

Verdieping is niet een leuke hobby waar je een middagje in de week tijd voor reserveert. Het is het omarmen van het leven zelf in al haar mooie, bijzondere momenten en mogelijkheden die we hebben als mens. Dat is er altijd, waar je ook bent of waar je ook mee bezig bent, in welk vakgebied dan ook. In mijn leven was er een periode dat ik zelfs geen tv meer keek, me niet meer interesseerde voor politiek of wat er zich in de wereld afspeelde. Ik dacht spiritueel te zijn, maar ik leverde ongemerkt mijn stem in. Na verloop van tijd zag ik dat dit terugtrekken niet werkte omdat ik juist het verschil wilde maken in het leven van anderen. Ik was niet blij met hoe het er in de wereld voor stond, maar had me eruit teruggetrokken. Ik zat op mijn eigen, gezellige, fijne eiland, happy te zijn. Ik ontdekte gelukkig hoe het anders kan en werd weer bewust deel van dat grotere geheel.

Dat is voor jou en mij nu de uitdaging. Om het anders te doen en een pionier te zijn die haar eigen belang kan overstijgen. Om te durven kijken naar wat je nog niet kent en om niet vooraf al te weten wat de uitkomst is. Om te zien dat je meer impact hebt door je plek in te nemen en je idealen actief vorm te geven, samen met anderen. Door geconcentreerde aandacht te houden bij de uitvoering van je ideeën. Er ontstaan dan nieuwe oplossingen die een antwoord geven op de vragen van nu. Je weet dat je dat niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor al die generaties die na jou komen. Op die manier breng je liefde, gerechtigheid, schoonheid en waarheid verder met jouw talenten.

Ik nodig je uit om niet alleen ons magazine en de artikelen op de website te lezen maar ook deel te nemen aan ons Pioniers Platform, actief te zijn in het Pioniers Universum of een evenement te bezoeken van de Pioniers Academy. Ik ben benieuwd naar jouw stem en jouw missie. Een ontwakend universum groeit steeds verder uit en we kunnen ons niet eens voorstellen hoe groot dat is. Laten we ons dat ook voornemen als pioniers het lef te  tonen om het verschil te maken en toe te groeien naar iets wat onze stoutste dromen overstijgt.

Carla de Ruiter

Carla de Ruiter is hoofdredacteur en oprichter van Pioniers Magazine. Zij is directeur en eigenaar van Servant-Leadership Solutions, dé opleider voor Dienend-Leiderschap. Het is haar missie om van managers leiders te maken.