Artikelen

Economie zonder vrouwen? Onrealistisch!

Eens in de zoveel tijd roept, meestal een man, dat de economie het echt beter zou doen zonder vrouwen. Want, zo beargumenteren zij, dan komen er meer kinderen en ‘zijn we allen gelukkiger’. Dit keer was het Thierry Baudet, partijleider van het Forum voor Democratie die stelling nam. Hij volgt daarmee onder meer Kees van der Staaij (SGP) en diens volgelingen in zijn mening. De heren vergeten helaas dat de economie door de massale intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt een enorme vlucht heeft genomen. En dat niet alleen onze economie, maar ook onze sociale stelsels grotendeels door vrouwen worden gedragen.

Ze zijn ministers, wetenschappers, CEO’s van multinationals, rechters, onderwijzers of generaals en staan in het WK. In tijden van oorlog dragen zij de economie en sinds hun toetreding op de arbeidsmarkt ook na het huwelijk is geaccepteerd, is onze welvaart en Bruto Binnenlands Product (BBP) bijna ieder jaar gestegen. Ze zijn in veel gevallen kostwinner en houden een grote bevolkingsgroep uit de armoede.

“Het voelt als een enge droom uit het verleden wanneer iemand weer roept dat het beter zou zijn voor de economie als alleen mannen werken.”

Naast deze meetbare en economisch gewaardeerde functies vervullen zij mogelijk nog meer economische onzichtbare functies: ze leiden een nieuwe generatie naar de toekomst en zorgen dat een oude generatie een menswaardig bestaan kent tot de dood. Zonder hen heeft nog nooit een economie gedraaid. ‘Ze’ zijn de helft van onze bevolking: ‘onze’ vrouwen.

Economie zonder vrouwen

Het voelt als een enge droom uit het verleden wanneer iemand weer roept dat het beter zou zijn voor de economie als alleen mannen werken. Als vrouw doet het mij persoonlijk pijn. Ik gun mijzelf en andere vrouwen ontwikkeling, maar ook tijd samen met mijn man en kinderen. Als alleen mannen moeten werken, hebben vaders nog minder tijd voor hun kinderen. Geheel realistisch is de gedachte dat vrouwen weer massaal achter het aanrecht moeten dan ook niet. Vrouwen dragen daarbij te veel bij aan de economie.

“Niet alleen wordt onze economie in stand gehouden door vrouwen, zij zijn ook de motor van de economie en onze samenleving.”

Op dit moment zijn 3,8 miljoen vrouwen werkzaam en 150.000 mannen zijn werkloos. Alleen deze cijfers geven al aan hoe belangrijk vrouwen voor de (Nederlandse) economie zijn. Iemand uit groep 3 kan al berekenen dat er te weinig mannen werkloos zijn om de bijdrage die vrouwen aan de economie leveren te vervangen. Zonder vrouwen zijn ruim 3 miljoen immigranten nodig om onze economie en sociale stelsels op peil te houden.

Niet alleen wordt onze economie in stand gehouden door vrouwen, zij zijn ook de motor van de economie en onze samenleving. Instituties als de gerechtelijke macht, gezondheidszorg en het basisonderwijs draaien op gespecialiseerde vrouwelijke werknemers. Zij vormen daardoor mede de basis voor onze veiligheid, onderwijs en gezondheid. Dit zijn de basisbehoeften van een gezonde kenniseconomie en de basis van de maatschappij waarin mensenrechten gewaarborgd kunnen worden. Daarmee vormen vrouwen grotendeels de basis van onze samenleving.

Misschien geheel verborgen voor de conservatieve heren: vrouwen vormen ook een belangrijke groep woning (mede)eigenaren. Single vrouwen vormen 66% van de starters die een woning kopen en daarnaast zijn er ook nog stellen die op twee inkomens een huis kopen. Van bijna 20% van de stellen met twee inkomens is de vrouw hoofdkostwinner en in veel andere gevallen kunnen de stellen het huis alleen kopen op basis van twee inkomens. Vrouwen dragen de woningmarkt dus voor een groot deel en hiermee het pensioenstelsel en banken die de hypotheken nodig hebben om te overleven.

Kinderloze vrouwen

Natuurlijk is er ook een keerzijde aan de opkomst van vrouwen in de economie. Kon je vroeger prima van een inkomen rondkomen, inmiddels heeft een gezin veelal twee inkomens nodig. Vrouwen krijgen later en minder kinderen en vrouwen brengen minder tijd door met hun kinderen. De vraag is of dit problemen zijn – en of die allemaal door de vrouw moet worden opgelost. Deze vraag wordt niet door de conservatieven gesteld. Zij hebben hun antwoord al klaar.

De oorzaak dat vrouwen minder kinderen krijgen is nogal divers. Er zijn vrouwen die single blijven omdat ze geen geschikte man vinden. Anderen vinden het maatschappelijke klimaat te verontrustend. Weer anderen zien de afgenomen gezondheid van ons milieu en klimaat als obstakel om kinderen te krijgen. Voor sommige is het te duur en anderen kunnen simpelweg geen kinderen krijgen. Er zijn ook vrouwen waarvan de man geen kind wil en weer anderen weten dat de zorg voor een kind te zwaar voor hen is.

Al deze redenen hebben niets met wel of niet werken te maken. Ze hebben wel iets te maken met de maatschappij waarin wij leven. Het opkomende nationalisme, individualisme en respectloos omgaan met de natuur. Vrouwen voelen zich vaak onveilig en door de maatschappij, werkgever en wetgever onvoldoende gesteund om de stap naar het moederschap te nemen. Dat vrouwen later met kinderen beginnen, zegt in zekere zin ook iets over het gedrag en houding van mannen. Blijkbaar vinden niet alle vrouwen tijdens de levensfase waarin ze kinderen ‘horen’ te krijgen een partner die zij geschikt vinden voor het vaderschap. Ze voelen zich verantwoordelijk voor een nieuw leven en willen het beste van het beste geven. De maatschappij biedt vrouwen minder dan het beste en daarmee kunnen ze niet akkoord gaan. We kunnen alleen trots zijn op de verantwoordelijkheid die deze vrouwen voelen voor het nieuwe leven. We kunnen ook alleen maar trots zijn op de vrouwen die het aandurven om een kind te krijgen.

Meer kinderen

Vanuit de economie gezien is het van belang dat vrouwen meer kinderen krijgen. Onze sociale stelsels zijn door de vergrijzing op termijn niet meer houdbaar. Pijnlijk is alleen dat de discussie die verantwoording alleen bij vrouwen neerlegt. Zoals gezegd zijn er veel factoren waardoor er minder kinderen worden geboren. Een groot deel van die redenen ligt bij mannen, instituties of commerciële bedrijven. Het zou fair zijn als de conservatieven de discussie breder trekken en kijken hoe zij vrouwen kunnen ondersteunen in hun maatschappelijke taken: de economie en maatschappij draaiende houden en kinderen opvoeden. Het zijn dezelfde maatschappelijke taken die mannen in onze maatschappij hebben.

Misschien dat het tijd wordt om meer in de termen van ‘mens’ te denken en de verantwoordelijkheid voor een gezond economische bevolking meer bij de maatschappij te leggen, dan bij de vrouw alleen. En mochten de heren de vrouw nog steeds als ‘probleem’ zien: Wellicht dat een beter salaris, eerder vaste contracten, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, betaalbare kinderopvang, betaalbare zorg en betaalbare hypotheken, een duurzame wereld en geëmancipeerde mannen aan hun zijde vrouwen wel tot broeden aanzet.

Niraï Melis

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.