Artikelen

Ecologische bewustwording met behulp van Ecologische Intelligentie (EcQ)

Een nieuw begrip

Het gaat niet goed met die biosfeer en dat heeft te maken met de wijze waarop wij leven en consumeren. Gedrag dat, als we er niet zorgvuldig mee omgaan, ten koste gaat van de biosfeer (het gedeelte van de aarde waar leven mogelijk is), die van levensbelang is. We hebben inmiddels al zo’n 60% van de grondstoffen die onze aarde bezit verbruikt. Het is moeilijk je daar een voorstelling van te maken. Er is immers genoeg? Ons gedrag getuigt van achteloosheid, gemakzucht en nalatigheid.  

In 2018 lanceerde ik het begrip Ecologische Intelligentie (EcQ, spreek uit Eccu). Het drong steeds meer tot mij door dat we leven binnen de begrenzing van onze biosfeer. En als je dan beseft dat de biosfeer zich uitstrekt tussen 8 kilometer boven de aarde tot op de diepte van de zeebodem, dan spreek je over een relatief klein gebied. Het is wel het leefgebied van alle levende organismen, waaronder dus ook wij, de mens. 

De aarde bestaat zo’n 4 miljard jaar. Als we dit omzetten in seconden en ook het leven van de mens, dan bestaat de mens slechts enkele seconden en in die tijd hebben we al 60% van wat er beschikbaar is verbruikt. Het is belangrijk dat we ons consumptie- en leefpatroon drastisch veranderen voor onszelf en voor allen die na ons komen. 

Bewustwording is noodzakelijk 

Gelukkig dringt dat besef door en wordt er op allerlei vlakken van alles gedaan het tij te keren. Het jammere daarvan is dat we dit onvolledig doen en niet over de gehele breedte van de ecologie. Denk aan de wijze waarop we onze CO2-uitstoot willen reduceren als een bijdrage om met klimaatverandering om te gaan, of hoe we aankijken tegen een circulaire economie. 

Ecologie omvat meer dan die elementen alleen en een ecologische economie mag zich niet beperken tot reductie van fossiele brandstof en CO2-reductie. Een fragmentarische aanpak verschuift het probleem naar de andere aspecten van de ecologie.  

Het voorbeeld van elektrisch rijden dat ik hierboven noem, spreekt voor zich. Het is hypocriet ons op de borst te slaan dat wij voorlopen op het gebied van elektrisch rijden, terwijl anderen en andere landen daar onder te lijden hebben en we aspecten van de ecologie vernietigen in die landen waar de grondstoffen vandaan komen. 

We kunnen het maar op een manier goed doen en dat is door ecologisch bewust te leven over de gehele breedte van de ecologie. Dat vraagt van ons dat we met alle aspecten van de ecologie rekening houden en ons maximaal inzetten voor de totale kwaliteit van de biosfeer. 

Dat lukt door onze ecologische intelligentie ten volle te gebruiken. 

Dit alles intrigeerde mij dusdanig dat ik daar een bijdrage aan wilde leveren en er een boek over geschreven heb, dat in februari 2021 uitkomt. Ik leg daarin uit wat ecologische intelligentie is en hoe we het kunnen gebruiken om bewustwording te stimuleren, zodat we EcQ collectief in de breedte van het ecologisch spectrum kunnen inzetten. Als ieder individu zich meer realiseert wat de ecologische gevolgen van zijn/haar handelen en consumeren is, blijven we samen op weg in een leefbare en levende aarde.

Een nieuw boek dat in februari uitkomt! 

Dit boek is bedoeld om bewustwording te scheppen voor en het belang te onderstrepen van een meer complete kijk op en herstel van onze ecologie. Er zijn gelukkig veel initiatieven op dat gebied echter deze worden nogal fragmentarisch opgepakt. Onze ecologie bestaat uit acht aspecten die ik in hoofdstuk 6 van het boek uitwerk. Soms zijn we te veel bezig op slechts één aspect en verliezen we de rest uit het oog.

Zo draagt elektrisch rijden bijvoorbeeld bij aan een reductie van CO2-uitstoot en een afbouw van fossiele brandstof maar negeert het de negatieve impact op biodiversiteit (bodemvernietiging), inclusiviteit (uitsluiting van bevolkingsgroepen), diversiteit (verjagen van mensen van hun geboortegrond omdat daar het kostbare kobalt ligt) en circulariteit (slechts een minuscuul klein gedeelte van de batterijen wordt gerecycled of hergebruikt). 

Wil jij het boek bestellen? Kijk dan op www.daanfousert.nl

Daan Fousert

Daan Fousert (1947) is redactielid en auteur voor Pioniers Magazine. In de redactie is 'leiderschap' zijn aandachtsgebied. Daan wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van Servant-Leadership in Nederland. Hij schreef diverse boeken over Management, Human Resources en Dienend-Leiderschap. Zijn professionele focus is gericht op de volle breedte van leiderschap en de ontwikkeling van mensen. “Het oude leiderschap is dood, en om het nieuwe aan te duiden hebben we allerlei woorden nodig die de aandacht in feite alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat. Al die adjectieven verhullen dat we bij leiderschap geen eigen, grootse connotatie meer hebben. Ik heb me verbonden met dienend leiderschap, maar die term omvat niets wat met het woord leiderschap alleen niet ook te duiden valt. Echt leiderschap ís dienend. Al het andere is geen slecht leiderschap, het is géén leiderschap. Hou het simpel.” Daarnaast is Daan beeldhouwer en auteur van inmiddels al weer 6 romans.