Artikelen

Doe jij al aan de HF- economie?

Duurzaam Ondernemen is nog steeds hip en succesvol. Bedrijven investeren in een duurzame leefomgeving en consumenten kiezen steeds vaker voor een MVO-bedrijf (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De MVO-economie zorgt voor schonere lucht, meer groen en een betere leefomgeving. Het is zo succesvol dat het tijd is om de MVO-economie uit te breiden naar de HF-economie (Human Friendly): het is hetzelfde concept, alleen dan gericht op mensen. Binnen de HF-economie investeren bedrijven in goede arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gelijkheid. Op termijn leidt HF-economie tot welvaart, vrede en veiligheid. Niet alleen in Nederland of Europa, maar wereldwijd: een HF-economie is een wereldeconomie, dus de effecten ervan zijn wereldwijd zichtbaar.

[wcm_nonmember]
Wil je de rest van dit artikel lezen? word dan lid!
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict]

Huidige economie
Oorspronkelijk is een economie bedoeld als alternatief voor ruilhandel. Het is een middel om iedereen te laten voorzien in zijn of haar levensbehoeften. Voor velen is het middel echter een doel geworden. Onze financiën bepalen immers onze status en de consumptiemarkt biedt ons de kans om luxueuze producten te kopen. “Hoe meer geld, hoe beter “ is dan ook de slogan van vele mensen en bedrijven. Ondertussen zijn we de humanitaire voorwaarden en verantwoordelijkheden die bij de economie horen, vergeten. Ik bedoel dan verantwoordelijkheden zoals zorgen voor een goed inkomen voor medewerkers, een goede leefomgeving of het inzetten voor een veilige maatschappij. Dit zijn de basisverantwoordelijkheden van een bedrijf. Het wordt tijd dat dit weer automatisch een voorwaarde is van een economie, bedrijf of bank.

Human Friendly economie

Het is juist voor bedrijven makkelijk om de maatschappij te beïnvloeden. Ze beïnvloeden een maatschappij door reclame-uitingen, eigen intern beleid, producten en investeringen. Bij HF-economie wordt ‘humaan’ gekoppeld aan de output en het bedrijfsproces. Humaan betekent een salaris voor medewerkers waar zij goed van rond kunnen komen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en allochtonen en autochtonen, een fysiek en psychisch veilige werkomgeving, reclame-uitingen waarbij mensen positief realistisch worden afgebeeld. Maar denk ook aan producten die voor zowel mannen als vrouwen positief zijn.

Het is bijvoorbeeld voor reclame-uitingen een voorwaarde dat zowel mannen als vrouwen positief worden neergezet. In ons huidige economisch denken is het een voorwaarde ‘dat het product verkoopt’, waarbij er nauwelijks wordt gekeken naar de impact van de reclame op de maatschappij. Vrouwen worden vaak afgebeeld als lustobject. Dat dit een negatieve invloed heeft op de veiligheid van vrouwen, is minder belangrijk. Bij het HF-economisch denken is deze veiligheid juist een voorwaarde. Reclame-uitingen worden alleen door investeerders geaccepteerd als ze bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van mensen.

Het model
De kern van het HF-economisch model is dus dat de economie wordt gekoppeld aan het welzijn van mensen. Dit kan bij investeringen van overheden, bedrijven en particulieren. De overheid kiest bij de HF-economie voor een bank die gelijke kansen biedt aan mensen, dus 50% v/m heeft als topmanagement,  gelijke en goede (financiële) arbeidsvoorwaarden, HF-reclame-uitingen doet en alleen investeert in bedrijven die aan deze zelfde voorwaarden voldoen. Deze laatste voorwaarde zorgt voor een internationale kettingreactie. Bedrijven krijgen dan immers alleen financiering van banken als zij zelf het HF-economisch model voeren. En ook voor deze bedrijven is de voorwaarde dat zij alleen mogen investeren in HF-economische bedrijven.

De consument
Ook als consument kun je kiezen om te bankieren bij een HF-bank of de producten te kopen van een HF-bedrijf. Op je werk kun je kiezen om de opdrachten te gunnen aan het meest HF-economische bedrijf.

Keurmerk
Wat het nu nog tegenhoud, is de onoverzichtelijkheid. Het is een hele taak om uit te zoeken hoeveel procent van het topmanagement vrouw of man is. Het salaris van de medewerkers achterhalen, is al helemaal onmogelijk. Om het HF-model mogelijk te maken, zullen bedrijven een keurmerk moeten hanteren, waaruit blijkt of zij aan het HF-model voldoen en in welke mate. Dit zou een onderdeel kunnen worden van de ISO-certificering waar veel bedrijven al gebruik van maken. Overheden, banken, bedrijven en consumenten kunnen dan in een oogopslag zien of het bedrijf zich aan de HF-voorwaarden houdt en daarop hun keuze baseren.

Transformatie
De HF-economie zorgt voor een verre gaande transformatie in de maatschappij. De inkomsten van een bedrijf zullen meer gelijkmatig verdeeld worden, waardoor de welvaart toe zal nemen. Mannelijke en vrouwelijke kostwinnaars krijgen gelijke financiële middelen, waardoor alleenstaande moeders er op vooruit gaan en er minder kinderen in armoede opgroeien. Ook op andere vlakken zal de maatschappij veranderen. Het stereotype beeld van vrouwen en mannen in de media zal veranderen naar een meer realistisch beeld van de rolpatronen en het uiterlijk van mensen. Dit zorgt weer voor realistische verwachtingen van mensen over zichzelf en anderen, waardoor mensen meer zelfvertrouwen en kansen krijgen.

Ook wereldwijd gezien is de transformatie groot. De levensomstandigheden van mensen zullen verbeteren. Mensen zullen met meer respect behandeld worden, waardoor ook de kans op oorlogen kleiner wordt. Meer welvaart en vrede dus, alleen door onze investeringen op andere keuzes te baseren. De HF-economie levert naast veiligheid, welvaart en gelijkheid ook voor de investeerders geld en geluk op.

[/wcm_restrict]

Niraï Melis

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.