Artikelen

De wereld, dat ben jij!

Wat is het verband tussen jouw innerlijk en de wereld? En hoe creëer je een nieuwe wereld van binnenuit?  In maart was de themabijeenkomst van Pioniers Magazine aan dit onderwerp gewijd en ik vind het zo’n boeiend en belangrijk onderwerp dat ik er deze column over geschreven heb waarin ik je mijn perspectief geef op het verband tussen ons innerlijk en de wereld en hoe we een nieuwe wereld kunnen creëren van binnenuit.

Ik heb een krachtige intentie: ‘Creating a new world from the inside out’. Deze intentie is altijd de onderstroom van mijn handelen. Ik heb ‘m niet bedacht, hij is letterlijk uit mijn innerlijk opgerezen, onvermijdelijk en krachtig. Voordat ik snapte wat het betekende, wist ik al dat dit mijn verdere levensloop ging bepalen en mijn werk ging vormen. Nog steeds tast ik aardig in het duister over de werkelijke betekenis ervan en de praktische uitwerking, maar hier begin ik steeds vaker antwoorden op te krijgen. Gewoon door mezelf steeds weer te vragen: hoe? En dan het antwoord zo dicht mogelijk te benaderen met mijn imperfecte acties.

[wcm_nonmember]
Wil je de rest van dit artikel lezen? word dan lid!
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict]

Intentionele kracht

Op de eerste plaats denk ik dat er verschillende wegen naar Rome leiden: je kunt vanuit verschillende richtingen tot dezelfde conclusies komen. Er zijn mensen die zich zeer aangetrokken voelen tot de exacte wetenschap. Er zijn mensen die meer filosofisch zijn ingesteld of op zoek gaan naar de spirituele dimensie van het leven. Weer anderen onderzoeken zichzelf, en daar weer tegenover staat een groep mensen die vooral heel nieuwgierig zijn naar de ander of naar anderen als groep. Heb ik nu niet een groot deel van de wetenschappelijke richtingen op een rijtje gezet?

Deze zijn allemaal deel van een en dezelfde krachtige impuls, de impuls in ons om te weten, te kennen, om onszelf en de realiteit te doorgronden. Maar voor ons allemaal geldt hetzelfde: een goede wetenschapper is gedreven om altijd verder en dieper te gaan. Het bewustzijn heeft de geheimzinnige kracht in zich om zichzelf (of de ander, of het andere) op een steeds dieper niveau te leren kennen. Met welk doel? Om vrij te zijn en nieuwe mogelijkheden te creëren.

Waar wij ons steeds sterker van bewust worden in onszelf is hoe het universum zich door ons heen ontvouwt. Een mooi voorbeeld vind ik altijd hoe nieuwe diersoorten ontstonden, bijvoorbeeld hoe aan en in vissen kleine handjes en longen begonnen te groeien, zodat ze op het land konden leven. Die stap in evolutie zorgde ervoor dat er meer variëteit mogelijk werd en evolutie zich verder kon ontvouwen. Ik geloof dat bewustzijn de intentionele kracht is in iedere vernieuwing door de hele evolutie heen. En dat dit door zijn eigen creatie heen steeds bewuster wordt.

‘Ken u zelve’

Zo zijn wij als mens nu voor het eerst zo wakker dat we ons bewust kunnen verhouden tot de nieuwe capaciteiten die in onszelf en tussen ons mensen aan het ontstaan zijn en dat is volledig nieuw. Dit bewustzijn van onze eigen ontwikkeling creëert ongelooflijk veel nieuwe mogelijkheden en geeft ons nieuwe betekenis in het leven, een nieuw centrum van bestaan.

Ik ben van de school van mensen die vooral zichzelf diep onderzoekt. Mijn ervaring is dat hoe beter ik mijzelf ken, hoe meer ik mezelf los kan laten ten behoeve van ontwikkeling. De Grieken zeiden het al: ‘Gnothi Seauton’, ken u zelve.

Want als je een echte zelfkenner bent, een toegewijde en grondige wetenschapper, dan durf je jezelf steeds te bevragen en durf je de opgebouwde grenzen van Zelf te onderzoeken en op te geven als nodig.

Wat ik ontdekt heb is de enorme reikwijdte van het Zelf, dat zich uitstrekt van het oneindig onbegrensde zelf (de bron waar alles vanuit ontstaat, de intentionele kracht waar ik eerder over sprak) tot en met het hier en nu fysieke zelf dat op de grond zit, ziet dat er kruimels liggen en besluit straks weer eens te stofzuigen J. En alles daartussenin: ziel, het historische zelf, het culturele en collectieve zelf, het mythologische zelf, het psychologische zelf enz. Er is een enorme reikwijdte en diepte in Zelf en je hebt de keuze wat je op welk moment belichaamt en naar voren brengt zonder dat je jezelf verliest.

Ik denk dat een van de nieuwe capaciteiten die aan het groeien is in mensen het integreren en bij elkaar kunnen houden van al deze realiteiten van Zelf is.

Het verband tussen ons innerlijk en de wereld.

Wat dragen we bij met dit alles? Hoe creëren we een wereld van binnenuit? De ontdekking van de diepte en reikwijdte van Zelf zoals ik hierboven beschrijf, maakt dat je je niet eenzijdig identificeert met een deel van het geheel, zoals het psychologische, historische zelf. In mijn geval het zelf dat geboren is op 12 juni 1971, een bepaalde opgroeiperiode heeft doorlopen met alle impact die dat had, volwassen is geworden, volwassen levenservaringen heeft opgedaan en nu leeft op basis van haar conclusies van dit alles bij elkaar. Dat is allemaal waar, maar het is maar een klein deel van wie ik ben.

De diepste dimensie van Zelf is puur bewustzijn, de bron van alles wat ontstaat en bestaat en die bevindt zich in elk van ons. Bewustzijn is de innerlijke dimensie waar al het zichtbare en onzichtbare uit voortkomt. Het is een bron van creatie en tegelijkertijd de onzichtbare en eindeloze ruimte die alles bij elkaar houdt en waar alles in plaatsvindt. Het is tegelijkertijd de creator en de “ervaarder” van alles.

Samen word je nog bewuster

Het kennen van deze innerlijke dimensie, bijvoorbeeld door meditatie, of door in stilte in de natuur te zijn of naar kunst te kijken, opent je voor je creatiekracht, je menselijke potentieel, de wereld van mogelijkheden. Hoe dieper je deze dimensie in jezelf onderzoekt, hoe meer mogelijke zelven je begint te zien en de keuzevrijheid begint te ervaren die je hebt als mens om iets nieuws tot uitdrukking te brengen. Je gaat de nieuwe inzichten, ervaringen, intenties en capaciteiten die zich aandienen vormgeven. Wat jij uitdrukt, heeft invloed op anderen, zichtbaar en onzichtbaar. Je wordt steeds bewuster, creëert meer vrijheid en maakt steeds meer mogelijk. Je deelt je nieuwe zelf met anderen en samen word je nog bewuster en dit maakt nog meer mogelijk. Zo ontstaat vanuit jouw innerlijk een nieuwe samenleving, een nieuwe wereld.

Als afsluiting wil ik je nog trakteren op deze video van de Engelse filosoof, wetenschapper en schrijver Peter Russell . Ik kwam het tegen tijdens het schrijven van dit stuk en zijn conclusie aan het eind sluit prachtig aan bij deze column: ‘The fundamental nature of the cosmos is consciousness’

[/wcm_restrict]

Judith heeft diverse artikelen voor Pioniers Magazine geschreven. Zij is een ‘social artist’ en haar missie is: ‘Een nieuwe wereld creëren van binnenuit’. Met haar initiatief ‘Transforming Self and Society – The Social Artist’s Way’ helpt ze individuen en groepen om meer van hun menselijk potentieel te ontdekken en in te zetten met als doel een florerende wereld maatschappij. Ze is als ‘social artist’ betrokken bij meerdere projecten en is gedreven om ‘social artistry leadership’ te introduceren in Nederland en de rest van Europa.