Artikelen

De moed om te leven

De laatste twee maanden van mijn reis leefde ik met de stroom van het leven mee. Weer terug in Nederland kom ik al gauw weer in het voor mij toch wel ‘snelle’ leven terecht en moet ik meer moeite doen om dicht bij mijzelf te blijven. Zoals ik het zie bevindt deze stroom zich in een veld waarin ik de verbinding met en in het leven heel sterk kan voelen en ervaren. Het leven stroomt eenvoudig door me heen en ik ben zonder moeite in staat om uit te voeren wat ik me heb voorgenomen om te doen. Een veld van energie waarin mijn intuïtie al het werk voor me doet op een hoger prestatieniveau dan ik ooit langs rationele weg zou kunnen bereiken. Hierdoor komt alles wat ik diep van binnen wens daadwerkelijk naar me toe.

Het veld of “de dingen”: wat is je referentie?

Het veld is voor mij de bron van het leven zelf, daar waar alles gecreëerd wordt, inclusief onszelf. Er is geen begin, er is geen eind. Het veld is onbegrensd en oneindig, overvloedig. Het is pure vreugde, volmaakt evenwicht, oneindige stilte, eenvoud en gelukzaligheid. Universeel, puur bewustzijn. Puur bewustzijn is onze spirituele essentie, de kern van onze aard. Achter de oneindige diversiteit van het leven gaat één veld schuil, één ziel, één lichaam, één God, één Bron of welke naam je het ook wilt geven. Liefde is wat er in het veld aanwezig is en waaruit alles voortkomt, ook jij, ik, wij.

“Aanwezig in dit veld ben ik voor geen enkele uitdaging bang.”

Verbintenis, een leven in en met dit veld is daarom enorm bekrachtigend voor lichaam en geest en voor de ziel om te groeien, om het leven te mogen ontvangen in al zijn diversiteit. In verbinding kunnen we dromen werkelijkheid maken en keuzes maken op basis van intuïtie en vertrouwen in plaats vanuit angst. Aanwezig in dit veld ben ik voor geen enkele uitdaging bang. Ik voel mij niet beter of minder dan anderen doordat ik weet dat alle anderen hetzelfde ik zijn, dezelfde ziel vanuit hetzelfde veld gecreëerd, in verschillende vermommingen.

Het tegenovergestelde van deze veldreferentie (je ik, je ziel, is het innerlijke referentiepunt) is objectreferentie. Bij objectreferentie is je ego je innerlijke referentiepunt. Dit is echter niet wie je werkelijk bent. Het ego is je zelfbeeld, je maatschappelijk masker, de rol die je speelt. We laten ons beïnvloeden door objecten buiten het eigen ik en daar vallen situaties, mensen en omstandigheden onder. Hierin is alles gericht op bescherming tegen de onzekerheden van een vijandige leefomgeving. Er is een sterke behoefte om de wereld om ons heen onder controle te houden en een sterke behoefte aan macht. Daarbij streven we voortdurend naar de goedkeuring van anderen. Ons denken en ons gedrag worden bepaald door de reactie die we verwachten. Leven in objectreferentie is gebaseerd op angst. Als we arm zijn, willen we rijk worden en als we rijk zijn moeten we iedereen vrezen die onze rijkdom probeert af te nemen. Onze relatieve status is belangrijk, die geeft ons (schijn)zekerheid. Onze baan, onze titel, onze uiterlijke rijkdom dienen in objectreferentie allemaal als een bescherming om ons een succesvol leven te garanderen te midden van een vijandige omgeving. Hoe meer van deze objecten we hebben, hoe succesvoller we ons voelen. Tegelijkertijd zijn we dan des te kwetsbaarder, want alles kan van ons weggenomen worden. Echte veiligheid en zekerheid kunnen we nooit bereiken.

De moed om te leven

Hoe zorg ik er voor dat ik ook hier, in dit snelle leven waarin ik meer moeite moet doen om in contact te blijven met mijn diepste zelf, in verbinding blijf met dit veld? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in dit snelle leven de stroom van liefde in het veld kan blijven gebruiken om meer dromen waar te maken? Om die mensen, dingen en omstandigheden aan te trekken die mij helpen mijn dromen waar te maken? Niet alleen voor mijzelf, maar voor het belang voor het groter geheel? Om met de stroom mee te leven en het leven te ontvangen zoals het is, in plaats van tegen de stroom in gaan en vluchten of vechten voor dat wat is? Hoe kan ik in contact blijven met mijn intuïtie en die kleine stemmetjes blijven horen die mij altijd de juiste weg op wijzen? Hoe blijf ik op het pad van liefde?

Twee jaar geleden ben ik begonnen met het toepassen van een aantal stappen en het heeft me veel moed, een vol leven, véél vertrouwen en liefde gegeven. Sindsdien durf ik echt te leven. De eerste stap ga ik hier met jullie delen. Deze stap, die ik ‘stilte’ noem, laat zien dat we geen afgescheiden individuen zijn, maar scheppende onderdelen van een enorm samengesteld lichaam dat zichzelf tot uitdrukking wil brengen door middel van ons. Het veld waarover ik schrijf wil zijn oneindige veelheid aan liefde tot uitdrukking brengen door middel van ons! Stel je voor, de intentie van het universele bewustzijn, de oorspronkelijke waarnemer, is dat wij onszelf ontplooien en zo veel mogelijk bereiken in alle dingen die in harmonie zijn met het belang van de grotere entiteit waar we onderdeel van uitmaken. Het zal ons volledig ondersteunen als we ervoor kiezen overeenkomstig die doelstelling te leven.

De kracht en de vele gezichten van stilte

Stilte is een eerste vereiste om met de stroom van het leven mee te gaan. In de stilte ligt de verbinding met het veld dat een oneindig aantal details op elkaar kan afstemmen. Het beoefenen van stilte betekent dat je de moeite neemt om dagelijks een moment van stilte te nemen, om alleen maar te ZIJN. Het ondergaan van stilte betekent af en toe een tijdje zwijgen. Het betekent dat je af en toe afziet van activiteiten als televisie kijken, muziek luisteren of lezen. Onderga stilte, wees aanwezig in dit moment. Emoties, eventuele spanningen, gevoelens, gedachten, laat alles er zijn en omarm het. Wees de observator.

Als je jezelf nooit de gelegenheid geeft de stilte te ondergaan, veroorzaakt dat onrust in je binnenste. In een eerdere column ‘De kunst van het leven zelf’ heb ik geschreven wat er bij mij gebeurde toen ik aan een periode van stilte begon tijdens een Vipassana meditatiecursus en hoe ik in contact kwam met het veld.

Meditatie is een andere manier om toegang te krijgen tot het veld. Als ik mij niet laat afleiden door de weerstand van mijn ego (wat onbewust heel snel kan gaan!) mediteer ik elke dag een halfuur tot een uur. Ik gebruik hiervoor als ondersteuning de Vipassana meditatie, maar je kunt natuurlijk elk soort meditatie gebruiken die voor jou prettig is en die je verbindt met de oneindigheid en stilte in het veld.

Nog een manier om toegang te krijgen tot het veld is niet oordelen. Oordelen is het voortdurend evalueren van dingen als goed of slecht. Als je voortdurend aan het evalueren, classificeren, etiketteren en analyseren bent, veroorzaak je veel onrust in je binnenste. Deze onrust beperkt de stroom van energie tussen jou en het veld. Je drukt het ‘gat’ tussen je gedachten letterlijk dicht. Juist dit gat is de verbinding met het veld. Het is de stille ruimte tussen gedachten, de innerlijke stilte die je in verbinding stelt met wie je werkelijk bent. Door niet te oordelen creëer je stilte in je geest.

Ook tijd doorbrengen in de natuur stelt je in staat de harmonieuze interactie van alle elementen en levenskrachten te voelen en geeft een gevoel van eenheid met alles wat leeft. Het contact met de intelligentie van de natuur zal je helpen om toegang te krijgen tot het veld.

Vergeet niet dat jij het veld bent. Toegang krijgen tot het veld is niet iets doen, maar juist je masker afzetten. Laat los wat jij niet echt bent. Het veld is er altijd en is niet plots weg wanneer je je laat leiden door de dingen om je heen. Leer om in contact te komen met de diepste kern van je wezen en de eerste stap is gezet! Ik wens je veel stilte.

In mijn volgende column ga ik schrijven over geven en ontvangen, hoe dit de stroom in het veld op gang brengt en doet laten blijven stromen!

Dit artikelis geïnspireerd op de volgende boeken: ‘Moeiteloos’, van Gerard Meerstadt en ‘De zeven spirituele wetten van succes’, van Deepak Chopra.

Suzanne Beunk is auteur voor Pioniers Magazine. Zij reist de wereld over zonder vastgesteld plan vooraf. Zij neemt lezers mee op reis door columns te schrijven over haar ervaringen op haar reis. Suzanne ondervindt hoe het is om alle zekerheden los te laten en de rijkdom in haarzelf, haar thuis, te ontdekken. Een reis die je meeneemt in de wereld van Zijn. Suzanne is effortless coach vanuit haar praktijk "Be Effortless"