Artikelen

De levensfases van de spirituele vrouw

De levensfases van vrouwen met een spirituele aanleg zijn voor mijn generatie duidelijk anders dan de levensfases die de meesten als kind hebben geleerd. Het ideale plaatje van opleiding, fijne baan, gelukkig gezin en gelukkig oud worden geldt niet voor spirituele vrouwen. Zij krijgen tijdens hun levensstandaard met een burn-out, familiebreuken, identiteitscrisis en carrièreswitches te maken. Door de crises komen ze dichterbij hun kern en krijgen zij de kans om hun ware potentieel te laten zien. Deze crises zijn namelijk bedoeld om de vrouwen los te maken van de ‘oude, mannelijke’ energie en zo ruimte te maken voor de ‘nieuwe vrouwelijke’ energie.

“Allemaal hebben zij een moment gehad waarop zij gebroken hebben met hun familie.”

Huilend hangt mijn vriendin aan de telefoon. ‘Niraï, ik kan het niet meer. Ik heb gisteren gebroken met mijn familie. De irritatie en het onbegrip zijn te groot. Het doet mij pijn.’ Al luisterend naar haar, denk ik terug aan mijn eigen breuk met mijn familie. Ik was toen in dezelfde levensfase als mijn vriendin nu is. Langzaam gaan mijn gedachten verder naar mijn andere vriendinnen die zich spiritueel hebben ontwikkeld. Allemaal hebben zij een moment gehad waarop zij gebroken hebben met hun familie.

Crisis creëert pad voor spiritualiteit

In deze tijd zijn vrouwen en mannen voornamelijk verbonden met mannelijke energie. Al vanaf de babytijd leren we dat mannen belangrijker zijn dan vrouwen, dat de mannelijke energie goed is en de vrouwelijke negatief. Deze boodschap zit sluimerend in ons mannelijk dominant taalgebruik, ons aangeboden speelmaterialen en lesstof. Alle opleidingen aan universiteiten worden gegeven vanuit het mannelijk perspectief. Met deze opleidingen kom je automatisch in een baan waar mannelijke waarden centraal staan. Opleidingen waar spiritualiteit en intuïtie centraal staan, zijn nauwelijks te vinden op de middelbare scholen en universiteiten. Er is nauwelijks een andere keuze. Het is het pad dat voor iedereen gebaand is en waar iedereen zich aan moet conformeren.

“Deze vrouwen nemen ook duidelijk afstand van manipulatie, machtsvertoon en misbruik en kiezen voor integriteit.”

Voor veel mensen is dit een prima pad, maar spirituele mensen zullen op den duur te ver van hun eigen vrouwelijke waarden afdrijven. Het gat tussen wat de ziel wil en wat het lichaam kan doen is te groot. Na een tijdje het pad gevolgd te hebben, geeft de ziel aan het lichaam aan dat het niet meer verder kan. Het moet terug naar de eigen energie om zo haar missie te kunnen volbrengen. Het lichaam volgt hierop door in de weerstand te gaan, vaak met een burn-out of ernstige ziekte tot gevolg.

De crises zijn voor de vrouwen een onvermijdelijk pijnlijk punt in hun leven. Net als bij mijn vriendinnen is het voor andere spirituele vrouwen ook geen vrijwillige keuze om afstand te nemen van hun familie of carrière. Het is een onvermijdelijke gebeurtenis die plaatsvindt omdat er een verschuiving optreedt in hun energie en hun energie niet langer overeenkomt met het energieveld van hun vrienden, familie en werk. Willen deze vrouwen het contact onderhouden, dan gaan zij daar zelf aan onderdoor. De negativiteit van de oude energie stroomt namelijk naar de nieuwe energie toe, waardoor zij alle negatieve emoties absorberen. Emoties van generaties, die te zwaar zijn voor de vrouwen om te dragen. Indien de vrouwen toch kiezen om contact te houden, dan zweven ze jaren tussen burn-out en overspannenheid met fysieke en psychische klachten tot gevolg.

Pas na de breuk met familie en vaak ook vrienden lukt het de vrouwen om dichterbij zichzelf te komen. Ze ontdekken hun eigen normen en waarden n vaak ook hun gaven. Mijn vriendinnen geven allen aan dat ze de wereld, na de breuk met de familie, anders ervaren. Ze voelen zich krachtiger en ontwikkelen een wijsheid van liefde en verbinding. Ze ontdekken traditionele geneeskunde en staan meer geaard en bewuster in het leven. Ze leren de taal van de spiritualiteit spreken, een taal die hun ouders hen onthouden hebben. Deze vrouwen nemen ook duidelijk afstand van manipulatie, machtsvertoon en misbruik en kiezen voor integriteit.

Dertigers en veertigers

De crisis begint meestal rond het dertigste of veertigste levensjaar. Vaak begint het met een burn-out of een krachtig incident waardoor het lichaam ‘niet meer kan’. In de rust en eenzaamheid die volgt, krijgt zowel de ziel als het lichaam tijd om te herstellen en ook om zichzelf opnieuw te ontdekken. Deze zoektocht kan soms een paar jaar duren. Steeds krijgt het lichaam de kans om iets nieuws te ontdekken wat gevestigd is in de ziel. Daarbij zal het iedere keer iets los laten. Dit proces gaat op een tempo dat zowel het lichaam als de ziel aankan en is voor iedereen verschillend. Ergens komt er een punt dat de transformatie zichtbaar en voelbaar is voor de omgeving. Ze voelen zich niet meer content bij de hernieuwde ziel. De ziel is anders, het lichaam ook. De voorspelbare antwoorden en gedrag zijn veranderd. Vaak reageert de omgeving door het conflict op te zoeken. De hernieuwde ziel beoordeelt de oude vriendschappen op nieuwe waarden en stelt nieuwe regels. De kaarten worden opnieuw geschud en vaak betekent dit een conflict en/of breuk. Die breuk betekent pijn en verdriet, maar ook rust en verwerking. De pijn van generaties vrouwen in een familie wordt soms geheeld door de spirituele vrouw die ervoor kiest om haar eigen pad te volgen.

Toekomst

Luisterend naar mijn vriendin vraag ik mij af of het niet anders kan. Waarom is een crisis noodzakelijk om dichtbij je kern te komen? Waarom moeten zo veel vrouwen zo veel pijn te verduren krijgen om bij hun eigen kern te komen? Bij de kern waarmee ze geboren zijn? Als wij hun kern en eigen levenspad vanaf babytijd al koesteren, hoeven ze die pijn niet door te maken.

Na de transformatie zijn mijn vriendinnen en ik weer aan het werk gegaan. Maar we zijn veranderd. We durven onze spirituele kant te laten zien en hopen dat onze collega’s, lezers, vrienden en zelfs familie deze kant ook meer durven te laten zien. Door bewustwording en het gesprek aan te gaan, kunnen de vrouwelijke en mannelijke energie weer meer in balans gebracht worden. Onze kinderen worden al opgevoed met meer vrouwelijke waarden. Hopelijk heeft de volgende generatie een makkelijker pad.

Niraï Melis

Niraï Melis (1980) is auteur voor Pioniers Magazine. Zij is schrijver, socioloog en ondernemer. Haar missie is om mensen weer in hun kracht te zetten. Dit doet zij door de disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie te benoemen. Ze heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de disbalans en hun invloed op de maatschappij, economie en politiek. Zo heeft ze een onderzoek naar de gendergelijkheid in kranten gedaan en in politieke programma's.